Troels Mylenberg (t.v.) har fået redaktionen til at svinge igen.

Hvis stemningen var tæt på ekstase på Fyns Amts Avis, da oplagstallene for oktober var klar – ja, så er der ikke noget at sige til det. De er bemærkelsesværdige … gode, altså. For første gang i umindelige tider fortsætter oplagstallet ikke med raketfart nedad. Nærmere tværtimod. Er det vendepunktet for det ny og bedre dagblad, som Fyns Amts Avis er blevet, siden chefredaktørskiftet?

Fyns Amts Avis har måned efter måned i lange tider nærmest toppet listen over dagbladenes konstante oplagstilbagegang. Nogle måneder har oplagstilbagegange været mellem 10 og 15 procent i forhold til samme måned året før. At oplaget falder har ikke været noget enestående for Fyns Amts Avis. Det samme er tilfældet for alle dagblade. Men det har været ekstraordinært stort for netop Fyns Amts Avis.

Oktober-tallene er anderledes. Bemærkelsesværdigt anderledes. På hverdage var Fyns Amts Avis det dagblad, der havde mindst tilbagegang i forhold til oktober sidste år. Kun en halv procent faldt oplaget – fra 12.272 i oktober sidste år til 12.216 eksemplarer i oktober i år. Storebror Fyens Stiftstidende inde i Odense kunne til gengæld notere et fald i oplaget på 3,1 procent.

For søndagsavisen gik det endnu bedre i oktober. Ja, faktisk steg oplaget i oktober med en halv procent i forhold til oktober sidste år. Bemærkelsesværdigt, for samtlige andre søndagsaviser måtte – igen, igen – notere en tilbagegang. Nogle af dem havde meget store fald i oplaget – Ekstra Bladet f.eks. havde et fald på 12,7 procent, Jyllands-Posten et fald på 10,1 procent. Og Fynske Mediers Odense-avis, Fyens Stiftstidende, havde et fald på 3,7 procent.

EN BEDRE AVIS

Fyns Amts Avis’ oplagstal for oktober er bemærkelsesværdige. Selvfølgelig gør en enkelt måneds solskins-tal ingen bladsommer. Men det er altså en markant ændring af de normalt meget triste månedstal for avisen, der er sket i oktober. Selvfølgelig kan der være tale om en tilfældighed. Og selvfølgelig bliver det spændende at se tallene for november og december – når de engang er klar. Men hvis man tror på, at kvalitet er vejen frem, så manglede det da også bare. Så skal oplaget for Fyns Amts Avis stige.

Avisen er blevet markant bedre, levende, interessant og spændende. Den var indholdsmæssigt kørt træt og i sænk af to tidligere lidet inspirerende chefredaktører (for nu at sige det på en pæn måde) – først Ole C. Jørgensen og dernæst hans højrehånd, Jørgen Krebs. Den manglende inspiration og trætheden havde i de tos regeringstid bredt sig til redaktionen og dermed indholdet.

Med ansættelsen af Troels Mylenberg som ny chefredaktør 15. februar i år blev journalistikken kaldt til live igen. Tilknytningen til partiet Venstre blev – også formelt – afskaffet. En række nye og spændende tiltag er det blevet til. En ny skarphed i journalistikken. Flere markante synspunkter – med tilsvarende mere debat. Banalt, men sandt: Et dagblad skal hver dag have noget, der er værd at læse. Det har Fyns Amts Avis i dag – det havde Fyns Amts Avis ikke for et år siden. At man så – alt efter smag og behag – kan være uenig i nogle af avisens synspunkter eller vinkler på de sager, den dækker, er kun naturligt. Sådan skal det være.

IKKE FOR SENT – ENDNU

Selv om oplagstilbagegangen nu – måske og forhåbentlig – er stoppet, så er oplaget altså stadig langt nede. 12.216 daglige eksemplarer er ikke meget. Slet ikke i forhold til, hvad det var engang. Men avisen er der – endnu. Og det er et gode for et lokalområde som Sydfyn at have et dagblad. Når det er et godt dagblad, altså. Ellers er det sådan set ligegyldigt. Blandt mange svendborgensere og sydfynboer er det desværre de mange års stadigt ringere dagblad, der huskes. Det tager lang tid at få folk til at indse, at et dagblad er blevet anderledes, at det er blevet kvalitet.

Og jo, selvfølgelig kan Fyns Amts Avis på mange måde blive endnu bedre. Men det kan det kun, hvis avisen overlever. Det kræver, at flere igen begynder at læse avisen – og betale for den. Sker det ikke, så vil den skrantende storebror inde i Odense ganske givet gøre alvor af sin skuffeplan om at lægge de to fynske dagblade sammen til ét – styret fra Odense. Så vil Svendborg og Sydfyn pludselig ikke længere have et dagblad. Hvilket vil ærgre mange – også mange af avisens kritikere. Så vil de bare være for sent.