Historisk mange høringssvar om Nationalpark

Det er jo ikke en afstemning, siger Flemming Madsen om skeptiker-underskrifterne.

Hvad mener borgerne på Sydfyn om planen om en Nationalpark Det Sydfynske Øhav? Mener de overhovedet noget? Ja, mon ikke. Og i dén grad. To måneders offentlig høring – fra 1. februar til 31. marts – sluttede i går. Bunken af høringssvar voksede og voksede på sidste-dagen. Over 700 svar kunne de ansatte på sekretariatet for Styregruppen for en Nationalpark tælle sig til, inden dagen var omme.

”Det er helt overvældende mange svar”, siger næstformanden i Styregruppen, det socialdemokratiske byrådsmedlem Flemming Madsen, Svendborg. Han havde selv regnet med – eller i hvert fald håbet på – 2-300 svar.

De to måneders offentlig høring var organiseret af Styregruppen for at få så mange meninger på bordet som overhovedet muligt. De andre steder i landet, hvor der er etableret Nationalparker, har der ikke været en offentlig høring i den fase af arbejde. Dér har den offentlige høring først været gennemført, da miljøministeren havde sagt ja til et forslag om at etablere en nationalpark. Det samme er tilfældet det fjerde sted – i Nordsjælland – hvor processen ikke er afsluttet.

De over 700 høringssvar om forslaget til en Nationalpark Det Sydfynske Øhav er ekseptionelt mange – i forhold til det antal svar fra offentligheden, borgere og organisationer, der indkom, da forslaget om en nationalpark i Thy, i Mols Bjerge og i Vadehavet var i offentlig høring. Det er faktisk tre gange så mange, som der kom de tre andre steder – til sammen. Ifølge Naturstyrelsen under Miljøministeriet kom der  56 svar, da forslaget om en nationalpark i Thy var i høring, Mols Bjerge gav 81 høringssvar, og da det handlede om Vadehavet, kom der 101 høringssvar.

De over 700 høringssvar vil blive tilgængelige for offentligheden så hurtigt som muligt. Formentlig allerede på tirsdag vil de kunne læses på nationalparksydfyn.dk, oplyser kommunikationskonsulent Jette Purup.

Repræsentanter for Styregrupppen vil i de kommende tid præsentere høringssvarene for politikerne i de fem involverede kommuner, Svendborg, Langeland, Ærø, Faaborg-Midtfyn og Assens. Derefter vil Styregruppen, der består af politikere fra de fem involverede kommuner samt repræsentanter for interesseorganisationer, gennemgå og diskutere høringssvarene på tre møder og inden sommerferien komme med et endeligt forslag til Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Dette forslag skal så til behandling i de fem kommunalbestyrelser, som kan sige ja eller nej. Hvis en eller flere siger nej, så er der i dag ingen, der ved, hvad der sker. Siger de ja, så ryger der en ansøgning af sted til miljøministeren. Hvis ministeren siger ja, så skal forslaget – i form af en bekendtgørelse – i en ny offentlig høring i 16 uger. Hvorefter en nationalpark i en eller anden form realistisk set vil kunne åbnes tidligst i sommeren 2012, mener sekretariatschef for nationalparkarbejdet, Rico Boye Jensen.

Ikke alle interesseorganisationer har villet nøjes med at indsende høringssvar. Den såkaldte Forening af Nationalpark-skeptikere – som siden dens stiftelse i september 2009 er gået fra at være skeptisk til at være modstander – troppede torsdag op på nationalpark-sekretariatet. Foreningens formand, den ærøske storbonde Bent Juul Sørensen, aflleverede ikke kun et høringssvar, men også 3.488 underskrifter fra folk, som angiveligt er imod en nationalpark – endskønt underskrifterne blev indsamlet, mens foreningen endnu fremstod som skeptikere og ikke modstandere.

”Nå ja, nu er det jo ikke en afstemning, vi har gang i, men en høring. Det interessante er jo ikke høringssvar, der bare siger nej. Eller bare siger ja for den sags skyld. Høringen er jo til for at få argumenter og ideer på bordet. Og hvis det endelig skal være, hvad siger det så, at skeptikerforeningen tropper op med 3.488 underskkrifter, som de påstår er imod en nationalpark. Tag nu Danmarks Naturfredningsforening, som går ind for en nationalpark. Den repræsenterer jo endnu flere medlemmer hernede end det antal underskrifter, skeptikerne er kommet med”, siger Flemming Madsen.

Læs to af høringssvarene her fra hver sin side i debaten: Høringssvaret fra Støtteforeningen for Nationalpark i Det Sydfynske Øhav kan du læse her. Høringssvaret fra Foreningen af Nationalpark-Skeptikere kan du læse her.