Erhvervsrådet: Ikke flere penge fra os til det kommunale fællesskab

60-70 millioner kroner – så meget er Svendborgs virksomheder sluppet billigere i skat i de sidste fire år, fordi det tidligere Venstre-styre som en af sine første handlinger afskaffede den såkaldte dækningsafgift, en skat på erhvervsejendomme. Det nye røde styre vil gerne genindføre dækningsafgiften, som vil kunne give 18 millioner kroner årligt til den slunkne kommunekasse. En rigtig dårlig idé, siger det samlede erhvervslivs talerør, Svendborg Erhvervsråd.

Et – næsten – enigt Svendborg Erhvervsråd har overrakt borgmester Curt Sørensen (S) et brev, hvori rådet siger nej til genindførelse af dækningsafgiften. Men hvis denne erhvervsskat alligevel bliver genindført, så mener Erhvervsrådet, at kommunen skal bruge pengene til at forbedre vilkårene for … erhvervslivet. Ikke til at finansiere alle mulige andre behov i kommunen, der netop nu er i gang med at få næste års budget på plads. Et budget, hvor der p.t. mangler 55 millioner kroner. Genindførelse af dækningsafgiften vil være en belastning for i forvejen økonomisk trængte virksomheder, siger Erhvervsrådet. Og den vil, siger rådet, gøre det vanskeligere for Svendborg at klare sig i ”den skarpe konkurrence med andre kommuner om at tiltrække nye virksomheder”.

LO’s repræsentant i Erhvervsrådet, 3F-formand Tonni Hansen, har som den eneste sagt nej til protesten mod dækningsafgiften. Formelt i hvert fald, for borgmester Curt Sørensen (S) sidder også i Erhvervsrådet. Han var bare ikke med på det møde i juni, hvor det blev vedtaget at protestere. Han var til gengæld med på Erhvervsrådet møde 1. september, hvor protestbrevet blev overrakt til ham. ”Det er en ren formalitet, at jeg ikke har stemt imod. Alle kender min holdning til dækningsafgiften”, siger Curt Sørensen. Han har foreslået den genindført og har – sammen med sit røde flertal i byrådet – bedt Indenrigsministeriet om lov til at hæve skatten med cirka 20 millioner kroner næste år.

De fleste af Erhvervsrådets medlemmer har haft god økonomisk gav af, at dækningsafgiften i Svendborg har været afskaffet i fire år. Eller deres virksomheder har. Formand for Erhvervsrådet er Steen Brogaard Larsen. Han repræsenterer fremstillingsvirksomhederne samlet i Industrien Sydfyn. Og så er han direktør på Scan-Vibro A/S, som har sparet over 210.000 kroner ved at dækningsafgiften blev afskaffet for fire år siden. Penge, som ellers skulle have været betalt til kommunekassen. Hvis dækningsafgiften genindføres, skal Scan-Vibro slippe cirka 53.000 kroner om året.

Næstformanden i Erhvervsrådet repræsenterer Svendborg Erhvervsforum. Hans navn er Søren Haller Clausen. Han kommer fra MT Højgaard. Hvis dækningsafgiften genindføres, så skal MT Højgaard af med cirka 73.000 kroner om året til det kommunale fællesskab. Svarende til en besparelse de sidste fire år på cirka 290.000 kroner.

Sydfyns Turistforenings repræsentant i Erhvervsrådet er Allan Mariager. Han er varehuschef for Føtex, som de sidste fire år har undgået at betale 577.000 kroner i dækningsafgift til kommunekassen. Hvis afgiften genindføres, så skal Føtex slippe knap 145.000 kroner om året.

Dansk Industris repræsentant i Erhvervsrådet er Hans Fuglgaard. Han er direktør for Scandinavian Brake Systems A/S, som på fire år har sparet over 650.000 kroner, fordi Venstre og dets borgerlige flertal afskaffede dækningsafgiften. Genindføres den, så skal virksomheden af med cirka 165.000 kroner om året.

De øvrige medlemmer i Svendborg Erhvervsråd er tømrermester Carsten Knudsen, Jens Jacobsen, som er direktør på Svendborg Erhvervsskole, direktør Kim Dennig fra Kadec.dk, som repræsentant for Shopping Svendborg, og det konservative byrådsmedlem Henrik Nielsen i sin egenskab af formand for kommunens Erhvervsudvalg.

Dækningsafgiften i Svendborg var på 5,5 promille, da den blev afskaffet. I næsten halvdelen af landets kommuner – 46 af 98 – betaler erhvervsvirksomheder dækningsafgift. I 37 af dem er promillen højere end de 5,5, som den var i Svendborg.

Dansk Industri (DI) har netop offentliggjort en undersøgelse af erhvervsklimaet i 96 af de danske kommuner. Den placerede Svendborg som nummer 95 – altså den næstdårligste kommune i Danmark for erhvervslivet. I den sammenhæng er det interessant at notere, at nogle kommuner har en høj placering på DI’s liste over erhvervsvenlige kommuner – selv om disse kommuner opkræver dobbelt så meget i dækningsafgift som Svendborg i sin tid gjorde. Den – ifølge DI – fjerde mest erhvervsvenlige kommune i Danmark, Gentofte, har en dækningsafgift på 10 promille. Det samme har nummer 5, Kolding, nummer 7, Gladsaxe, og nummer 8, Høje-Taastrup.

Kommuner med dækningsafgift

Disse 46 kommuner opkræver så mange promille i dækningsafgift i 2010 (tallene i parentes angiver samme kommuners placering på DI’s liste over erhvervsvenlighed):

FYN: Middelfart 2,9 (17). Kerteminde 4,4 (36). Nyborg 5,7 (43). Odense 5,8 (87).

SJÆLLAND: København 10,0 (83). Frederiksberg 8,0 (66). Ballerup 10,0 (19). Brøndby 10,0 (62). Dragør 10,0 (37). Gentofte 10,0 (4). Gladsaxe 10,0 (7). Glostrup 10,0 (27). Herlev 10,0 (24). Albertslund 10,0 (33). Hvidovre 10,0 (26). Høje-Taastrup 10,0 (8). Lyngby-Taarbæk 10,0 (59). Rødovre 10,0 (38). Ishøj 10,0 (20). Tårnby 10,0 (78). Vallensbæk 10,0 (16). Furesø 10,0 (72). Allerød 10,0 (15). Fredensborg 10,0 (34). Helsingør 10,0 (80). Hillerød 9,4 (54). Hørsholm 10,0 (60). Rudersdal 10,0 (40). Egedal 5,3 (45). Frederikssund 7,5 (77). Halsnæs 7,1 (94). Greve 5,0 (18). Roskilde 9,3 (85). Holbæk 3,0 (74). Kalundborg 7,2 (71). Ringsted 10,0 (22). Sorø 1,8 (65). Næstved 5,0 (96).

JYLLAND: Sønderborg 2,5 (52). Fredericia 9,0 (48). Kolding 10,0 (5). Vejle 8,5 (75). Horsens 6,0 (21). Randers 6,0 (73). Århus 5,8 (61). Aalborg 5,4 (67).

Svendborg Erhvervsråd brev til byrådet i Svendborg:

”Svendborg Erhvervsråd har drøftet konsekvenserne af de påtænkte planer om at genindføre dækningsafgiften i Svendborg Kommune.

Erhvervsrådet er opmærksom på de økonomiske udfordringer, kommunen står overfor, men opfordrer alligevel Byrådets partier til, i kommende forhandlinger om næste års budget, nøje at overveje om kommunens økonomi kan sikres på anden vis end gennem genindførelse af dækningsafgiften.

Dækningsafgiften er en ekstra skat for arealkrævende handels- og produktionsvirksomheder, som dels opkræves på et grundlag, der intet har med virksomhedernes indtjeningsmuligheder at gøre, og dels er en ekstra økonomisk belastning for virksomheder, som i forvejen er økonomisk trængte. Flere virksomheder vil få en betydelig omkostning, der vil få konsekvenser for deres investeringer og antal ansatte.

Dækningsafgiften vil endvidere være et yderligere problem i den skarpe konkurrence med andre kommuner om at tiltrække nye virksomheder til området, da Svendborg kommune i forvejen ikke ligger optimalt i forhold til infrastrukturen, videncentre og arbejdskraft. Det er således tydeligt, at dækningsafgiften i dag fortrinsvis opkræves i kommuner, der ligger i det storkøbenhavnske område samt i kommuner, der ligger langs de gennemgående motorveje over Sjælland, Fyn og Østjylland.

Vælger et flertal i Byrådet alligevel at genindføre dækningsafgiften, skal Erhvervsrådet henstille til, at afgiftssatsen af de nævnte grunde sættes lavt.

Da dækningsafgiften er en særskat for erhvervslivet, skal Erhvervsrådet endvidere bede om, at provenuet øremærkes til formål, som forbedrer erhvervslivets vilkår i kommunen, og at Erhvervsrådet inddrages i disse overvejelser.

Afslutningsvis skal oplyses at LO’s repræsentant i Erhvervsrådet ikke kunne tilslutte sig rådets henstilling om ikke at genindføre dækningsafgiften.

Venlig hilsen, på Svendborg Erhvervsråds vegne Steen Brogaard Larsen, formand.”

Læs også ”Skattesmæk til Svendborgs erhvervsliv” 21. august og ”Undren: Dansk Industri dumper Svendborg” 8. september.