Arno Kruse.

Arno Kruse.

Af Arno Kruse

Den eftertænksomme vil nok spørge, om snyd og bedrag ikke er det samme. Jo. det er det, og derfor er det i princippet uden betydning, om man kalder det snyd eller bedrag, når kommunerne hævder at have effektiviseret for massevis af milliarder kroner siden 2009.

Snyderiet eller bedraget består i, at kommunerne kalder serviceforringelser for effektiviseringer.

At effektivisere noget betyder ifølge Nudansk Ordbog, at man gør noget på en mere virkningsfuld måde, så man opnår bedre resultater.

Et af de mest klare eksempler på snyderiet eller bedraget finder vi inden for den personlige pleje og praktiske hjælp, hvor forvaltningen hvert år udarbejder forslag til nye kvalitetsstandarder, som efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen.

Disse årlige ændringer af kvalitetsstandarderne har gennem de seneste mange år været ensbetydende med begrænsninger i såvel kvaliteten som omfanget af de ydelser, som ældre funktionshæmmede mennesker har modtaget fra kommunen, og det har absolut intet med effektivisering at gøre. Der er alene tale om serviceforringelser for at spare penge.

Det samme er tilfældet med indførelse af kølemad i stedet for frisklavet varm mad. Der er ikke tale om effektivisering men om forringelser, der alene har til formål at spare penge.

Når det hævdes, at kommunerne har effektiviseret mere end nogensinde og sparet milliarder af kroner siden 2009, så dækker overskriften egentlig over, at kommunerne har gennemført serviceforringelser i et hidtil ukendt omfang siden 2009.

Det er ikke alene i Folketinget, løgn og vildledning er blevet en normal del af hverdagen. Sådan er det i høj grad også ude i kommunerne, men det gør ikke løgnen og bedraget mindre klamt.

(Arno Kruse, Longelse Sand, Langeland, er folkepensionist. Han er tidl. medlem af kommunalbestyrelsen i Rudkøbing for Arno Kruses Liste. I dag er han medlem af Enhedslisten).