Venstres borgmesterkandidat, Lars Erik Hornemann, har et par gange talt ved Syg i Svendborgs lørdags-demonstrationer.

Venstres borgmesterkandidat, Lars Erik Hornemann, har et par gange talt ved Syg i Svendborgs lørdags-demonstrationer.

Af Arno Kruse

Når en politiker svarer ja til dette spørgsmål – Er det noget, vi kan regne med? – vil en naturlig og sund skepsis ikke være af vejen, for politikere har det med ikke altid at handle i overensstemmelse med det, de siger eller lover, og så er dét, vi troede, vi kunne regne med, ikke til at regne med.

Sådan er det naturligvis også i kommunalpolitik. Til forskel fra folketingspolitikere befinder kommunalpolitikerne sig dagligt i nærheden af deres vælgere, og derfor vil den enkelte kommunalpolitiker have optimale muligheder for at dyrke den næsten familiære venlighed, når han eller hun møder vælgerne på gaden eller et andet sted, og er der noget, der giver politisk pote – altså for politikeren – så er det at skabe en følelse hos vælgeren af, at politikeren forstår vælgeren og vil gøre alt for vælgeren. Men i begejstringen over næsten at være blevet en fortrolig ven med politikeren glemmer vælgeren tit og ofte at stille det sunde skeptiske spørgsmål: Er det noget, jeg kan regne med?

En gruppe i Svendborg Kommune, som har hårdt brug for opbakning fra deres kommune og ikke mindst fra deres kommunalpolitikere, er de syge og langtidssyge borgere, som føler sig uanstændigt behandlet både af embedsmændene og af politikerne.

Hvis vi lavede en rundspørge og spurgte, hvem der udtrykker den største forståelse for disse langtidssyge menneskers problemer, ville Venstre borgmesterkandidat Lars Erik Hornemann formentlig slå Socialdemokraternes Curt Sørensen med flere længder, men hvorfor ville han det?

Jo, det ville han, fordi borgmester Curt Sørensen sammen med Arbejdsmarkedsudvalgets formand Grete Schødts ikke er eller har været eller ønsker at være lydhøre over for de protester, der er kommet fra de syge mennesker, som har organiseret sig i gruppen ”Syg i Svendborg”. Denne gruppe mødes hver lørdag og har gjort det i 2 år for at gennemføre en stille protest på Anstændighedens Plads med krav om en anstændig behandling af de syge og langtidssyge mennesker i Svendborg Kommune.

Borgmester Curt Sørensen og udvalgsformand Grete Schødts bakker ikke uventet deres embedsmænd op, og det gør de naturligvis, fordi embedsmændene handler i fuld overensstemmelse med de beslutninger og retningslinier, som et enigt Arbejdsmarkedsudvalg og et flertal i Byrådet har truffet.

Når det derimod gælder Venstre og Venstres borgmesterkandidat Lars Erik Hornemann, så er situationen en helt anden. Lars Erik Hornemann giver offentligt udtryk for sin støtte til de syge mennesker, og han er sågar medlem af Syg i Svendborgs Facebook-gruppe, og det vækker naturligvis glæde og en vis optimisme hos mange af de syge mennesker i Svendborg, men disse mennesker glemmer også at stille det uhyre vigtige spørgsmål: Er det noget, vi kan regne med Lars Erik Hornemann?

Lad mig sige det rent ud: Nej, det er absolut ikke noget, I kan regne med!

Og hvorfor er det så ikke til at regne med, hvad Lars Erik Hornemann siger? Det er det ikke, fordi de retningslinier og beslutninger, som forvaltningen arbejder efter, og som borgmester Curt Sørensen og udvalgsformand Grete Schødts bakker fuldt og helt op om, såmænd er vedtaget i fællesskab af borgmester Curt Sørensen, udvalgsformand Grete Schødts og Venstres borgmesterkandidat Lars Erik Hornemann.

Den 23. september 2012 blev der indgået et budgetforlig mellem alle byrådets partier og lister med undtagelse af Enhedslistens Jesper Kiel. Budgetforliget omhandlede 2013 og overslagsårene 2014–2016 og indebar store rammebesparelser, som efterfølgende skulle udmøntes i de enkelte fagudvalg.

De syge i Svendborg Kommune hører under Arbejdsmarkedsudvalget, som udover udvalgsformanden Grete Schødts består af yderligere to socialdemokrater, en SF’er og to af Lars Erik Hornemanns Venstrefolk.

For at sikre, at mine oplysninger er til at regne med, vil jeg citere fra beslutningsreferatet fra mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 10. oktober 2012:

ӯget aktivering/delvis raskmelding af sygemeldte borgere.

Målgruppen af sygemeldte borgere kommer dels fra job eller fra A-kasserne. Der er i dag fokus på, at de sygemeldte, som har en arbejdsgiver, delvis raskmelder sig. Derved opnår kommunen en højere refusion fra staten og den sygemeldte bevarer kontakten til arbejdspladsen.

For målgruppen, som sygemeldes fra en A-kasse, vil det tilsvarende være muligt at hjemtage højere refusion ved at give borgerne tilbud om deltagelse i virksomhedspraktik.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Samlet set kan ovenstående initiativer forbedre de samlede udgifter med knap 4 mio. kr. i 2013 og i overslagsårene.”

Budgetforliget, som Venstres bormesterkandidat Lars Erik Hornemann har indgået med alle Byrådets partier med undtagelse af Enhedslistens Jesper Kiel, medfører altså en endnu dårligere behandling af de syge og langtidssyge, som nu enten skal raskmeldes delvist eller ud i virksomhedspraktik. Devisen er ganske klar: Jo længere tid, man kan drive de syge rundt i manegen, jo større bliver refusionen fra staten.

Man skulle ikke tro, at det var syge mennesker, der var tale om, men det er det, og derfor er troværdigheden i Lars Erik Hornemanns udtalelser om at ville forbedre behandlingen af de syge mennesker i Svendborg så minimal lille, at det ganske enkelt er overflødigt at stille spørgsmålet: Er det noget, vi kan regne med Lars Erik Hornemann? Det er det absolut ikke!!!

Det er indlysende klart, at Venstres borgmesterkandidat Lars Erik Hornemann går hånd i hånd med borgmester Curt Sørensen og udvalgsformand Grete Schødts, når det gælder behandlingen af syge mennesker i Svendborg Kommune.

Det er til gengæld noget, som de syge og langtidssyge kan regne med!

(Arno Kruse, Longelse Sand, Langeland, er folkepensionist. Han er tidl. medlem af kommunalbestyrelsen i Rudkøbing for Arno Kruses Liste. I dag er han medlem af Enhedslisten).