Er det dialog eller belæring?

Grete Schødts, socialdemokratisk formand for Arbejdsmarkedsudvalget, vil i dialog med de mennesker, som seks lørdage i træk har stået på Centrumplads i en stille protest for anstændighed i kommunes behandling af syge og nedslidte borgere. Noget sent – kunne man fristes til at sige. Men vi vælger at se det fra den positive side: Bedre sent end aldrig.

I mere end et halvt år har Svendborgs NetAvis afdækket den ene sag efter den anden, hvor sygemeldte borgere har været udsat for en helt urimelig behandling i det kommunale system, som de havde regnet med kunne og ville hjælpe dem i en vanskelig situation. I den tid har der ikke været meget dialog – men stædig fastholdelse af, at kommunens og dets Jobcenter gør arbejdet godt, eller i hvert fald så godt, som den nationale lovgivning tillader. Det har både Grete Schødts og borgmester Curt Sørensen (S) sagt igen og igen. Mens Svendborgs NetAvis igen og igen har påvist, at lovgivningen på området lægger op til, at kommunen udøver et skøn. Den kan skønne til fordel for systemet – og dermed kommunens pengekasse – eller den kan skønne til fordel for den sygemeldte borger. Svendborg Kommune har altovervejende gjort det første.

Seks lørdage har svendborgensere deltaget i den halve times stille protest for anstændighed i kommunens behandling af de sygemeldte borgere. Diskussionerne internt i det regerende Socialdemokrati har været højlydte. Adskille menige socialdemokratiske medlemmer har deltaget i den stille protest på Centrumplads. Og de seneste to lørdage har der sågar deltaget socialdemokratiske byrådsmedlemmer. Først Flemming Madsen. Og senest både Flemming Madsen og Bo Hansen, sidstnævnte selv medlem af Arbejdsmarkedsudvalget.

Så der måtte vel komme en – mere positiv – reaktion fra Grete Schødts, inden endnu flere menige og ledende socialdemokrater skulle finde på at stille sig op på Centrumplads om lørdagen sammen med de stadigt flere demonstranter. Og godt for det – initiativet til et møde 5. maj indkaldt af kommunen for at få en dialog med de protesterende. Så langt så godt. Nu er Grete Schødts og Arbejdsmarkedsudvalget da endelig kommet på banen med et umiddelbart positivt initiativ. Nu mangler vi at se Socialudvalget gøre det samme – her er Venstre-manden Lars Erik Hornemann formand. Det er Socialudvalget, der er politisk ansvarlig for det Pensionsudvalg, der er storleverandør af nej’er til folk, som selv Jobcentret har indstillet til førtidspension.

Altså, det er positivt, at den politisk ansvarlige for Jobcentret, Grete Schødts og Arbejdsmarkedsudvalget, nu vil gå i dialog om kommunens behandling af sygemeldte borgere. Dialog med de protesterende på Centrumplads – hvoraf mange selv har været en sag i det kommunale system i årevis. Men, hvis det er dialog, man vil, så skulle man måske lige vælge nogle andre ord end dem, Grete Schødts leverede i lørdagens Amtsavis, Det, hun var citeret for i Amtsavisen, var ikke oplæg til dialog, men oplæg til belæring af de protesterende. Læs lige engang, hvad Grete Schødts bl.a. sagde:

“Vi har behov for at få forklaret demonstranterne nogle sammenhænge i de sociale systemer og få forklaret, at vi mangler en ordentlig værktøjskasse fra regeringen i det nuværende system for selv at kunne løse problemer for de mange med eller uden sygedagpenge”.

Med andre ord: Vi – kommunen – skal forklare demonstranterne, at det hele er regeringens skyld, ikke kommunens. Vi kan ikke gøre mere end det, vi gør. Og det er det, vi skal forklare borgerne, som åbenbart ikke forstår det. Hvad har det med dialog at gøre?

Grete Schødts forklarede i øvrigt, at mødedatoen – 5. maj – blev meldt ud allerede nu, “så demonstranterne kan nå at forberede sig”. Nå at forberede sig! Det er jo nærmest en uartighed. Nogle af demonstranterne har sådan set allerede forberedt sig i et, to, tre, fire eller flere år – den tid, de har været en sag på Jobcentret med afklarende samtaler, arbejdsprøvninger (ofte forkert tilrettelagte og derfor ubrugelige), ventetid, ventetid, ventetid, afslag på førtidspension, afslag på fleksjob, stop for sygedagpenge, over på kontanthjælp – eller slet ingen hjælp.

Det ligner med andre ord mere et møde, hvor kommunen skolemesteragtigt vil belære borgere om, at kommunen gør, hvad kommunen må og skal gøre. Det er bare borgerne, der ikke forstår, hvordan tingene hænger sammen.

Måtte denne kommentator for én gangs skyld tage fejl – af hensyn til de mange borgere, der er i klemme i systemet.