Søren Søndergaard.

Af Søren Søndergaard 

Det blev en god og spændende diskussion, da Enhedslisten på sit årsmøde i lørdags tog stilling til om partiet skulle opstille selvstændigt til EU-parlamentsvalget i maj 2014 eller alene opfordre til at stemme på Folkebevægelsen.

Ved alle tidligere EU-parlamentsvalg siden Enhedslistens dannelse – 1994, 1999, 2004 og 2009 – har Enhedslisten opfordret til at stemme på enten Junibevægelsen eller Folkebevægelsen og har haft kandidater opstillet på begge lister.

Med Junibevægelsens valgnederlag i 2009 og efterfølgende nedlæggelse findes denne mulighed ikke længere. Derfor stod Enhedslisten overfor valget mellem alene at opfordre til at stemme på Folkebevægelsen eller også at opstille en selvstændig Ø-liste.

Den sidste mulighed er selvfølgelig blevet aktualiseret af den store vælgerfremgang, som Enhedslisten har oplevet i de seneste år. Ved folketingsvalget i 2011 fik Enhedslisten 6,7% af stemmerne og siden har meningsmålingerne peget på et endnu bedre resultat.

På den baggrund er det fremstået som en realistisk mulighed, at Enhedslisten ikke alene kunne sikre sig sit eget mandat, men også bidrage med overskydende stemmer i et eventuelt valgforbund med Folkebevægelsen.

Til årsmødet havde Enhedslistens Hovedbestyrelse fremlagt to forslag:

Dels et forslag om at ”Enhedslisten opstiller til EU-parlamentsvalget i 2014 i valgforbund med Folkebevægelsen mod EU, med det formål at styrke den progressive EU-modstand og fortsat sikre denne en repræsentation i EU-parlamentet”.

I dette forslag lå også, at man opfordrede til at deltage i såvel Enhedslistens som Folkebevægelsens valgkamp og at Enhedslisten forpligtede sig til at stille økonomiske midler til rådighed for Folkebevægelsen, hvis valgforbundet kun skulle få et enkelt mandat, som tilfaldt Enhedslisten.

Dels et forslag om at Enhedslisten ikke opstiller, men i stedet anbefaler ”en stemme på Folkebevægelsen mod EU og vil opfordre vores medlemmer til at føre kampagne for Folkebevægelsens internationalistiske og progressive EU-modstand og benytte Enhedslistens fremgang til at sikre EU-modstanden et godt valg”.

I dette forslag lå også, at Enhedslisten udover støtte til Folkebevægelsen skulle komme med egne udspil, som ”sætter fokus på antikapitalistiske svar på EU’s neoliberale krisehåndtering”.

Forud for årsmødet blev gennemført en vejledende afstemning på medlemsmøder i Enhedslistens afdelinger, som endte med næsten dødt løb. 722 af de fremmødte (47,5%) stemte for selvstændig opstilling, 750 (49,3%) stemte for alene at støtte Folkebevægelsen, mens de resterende 49 (3,2%) stemte blankt.

Tilhængernes stærkeste argument i diskussionen på årsmødet var efter min mening, at med en Ø-opstilling i valgforbund med Folkebevægelsen ville EU-modstanden være helt sikker på mindst ét mandat i det kommende EU-parlament og måske endda have mulighed for to.

Omvendt var det modstandernes stærkeste argument, at netop en selvstændig opstilling kunne føre til, at Enhedslisten fik mandatet på bekostning af Folkebevægelsen. Det ville alvorligt svække den brede EU-modstand, som bl.a. er helt afgørende i forbindelse med folkeafstemninger.

Efter en intens diskussion blev resultatet, at 158 af de delegerede stemte for selvstændig opstilling, mens 222 stemte for opstilling på Folkebevægelsens liste. Det var et noget større flertal end ved urafstemningen, hvilket sikkert skyldtes, at en del delegerede valgte at følge indstillingen fra medlemmerne.

Nu er afgørelsen så truffet. Den eneste EU-modstander-liste, som opstiller til det kommende valg til EU-parlamentet er Folkebevægelsen. Det er en stor mulighed, men også en stor forpligtelse. Nu er det derfor op til alle EU-modstandere at give deres bidrag til en stærk kampagne og et godt valgresultat!

(Søren Søndergaard er medlem af Europa-Parlamentet valgt for Folkebevægelsen mod EU. Han genopstiller ikke til næste valg til Europa-Parlamentet. Han er netop blevet opstillet som kandidat til Folketinget for Enhedslisten).