17 læger til belæring om hvad de ikke skal

KOMMENTAR: Det er ikke set før på Svendborg Kommunes hjemmeside – at der under ”Nyheder” publiceres et officielt og langt referat af et 20 dage gammelt møde. Det er – trods alt – ikke stilen på svendborg.dk at bringe så gamle, uforkortede referater som en … nyhed. Men fredag skete det. På forsiden af svendborg.dk dukkede en ”nyhed” op med overskriften ”Bedre samarbejde – bedre samlet indsats”.

Interessant, interessant! Og hvad handler det så om? Jo, det handler om et møde, som Jobcentret holdt med 17 af områdets praktiserende læger den 27. september. Jobcentret havde inviteret til mødet på Hotel Svendborg, hvor der – ifølge de få linjers introduktion, som kommunens Kommunikationsafdeling har føjet på – ”var god debat og gode forslag fra de fremmødte læger og medarbejdere”. Dem var der 19 af, medarbejdere fra Jobcentret altså. Plus jobcenterchef Birgit Bagge. Plus to politikere, Grete Schødts og Bo Hansen, begge socialdemokrater, begge medlemmer af Arbejdsmarkedsudvalget, den første formand, plus en repræsentant for LO Sydfyn, Lisa Pihl Jensen.

Resten er et officielt referat. Fire sider langt med titlen ”Referat fra Samarbejdsmødet mellem Jobcenter Svendborg og de praktiserende læger 27. september 2010 på Hotel Svendborg”. Bemærk endnu engang: 27. september! Det er altså 20 dage siden. OK, af referatet kan man se, at det først er skrevet 6. oktober. Men det er altså også længe siden. 10 dage for nu at være mere præcis.

Altså et møde 27. september. Referat skrevet 6. oktober. Dukker op som en nyhed på svendborg.dk 15. oktober. Ikke særlig tjekket. Eller hvad?

I et par uger har Svendborgs NetAvis bragt den ene hårrejsende historie efter den anden om sygemeldte borgere, som er kommet godt og grundigt i klemme på Jobcentret. I flere tilfælde er erklæringer fra borgernes egen læge, fra speciallæger, fra psykologer fejet til side af det kommunale jobcenter, af kommunens pensionsudvalg, af kommunens fleksjobudvalg. En af dem, som har udtrykt stærk kritik af Jobcentrets behandling af syge borgere er læge Frederik Kallan, som i øvrigt forleden blev genvalgt som formand for lægerne i Svendborg.

Jobcentret har tydeligvis behov for at vise, at samarbejdet med lægerne er godt. Men hvis det er dét, det lange og gamle referat – forklædt som en nyhed – skal bevise, ja så er der kun at sige: Det viser ikke noget som helst i den retning.

Referatet af mødet den 27. september er én lang belæring af lægerne – fra jobcenterchef Birgit Bagge. Og fra en gæstetaler, læge Vibeke Manniche, om hvem det i den korte tekst fra kommunikationsafdelingen hedder, at hun ”har stor erfaring med kommunalt samarbejde med lægerne i sin rolle som kommunallæge i Frederikssund Kommune”. Med andre ord en læge lønnet af en kommune. Og altså dermed så at sige på samme side som jobcenterchef Birgit Bagge.

Birgit Bagge anslår ifølge referatet (læs det selv her) med det samme, hvad det handler om for Jobcentret. Det handler ikke om at yde en social hjælp til borgere, der er kommet i en uforskyldt situation. Det handler om at sørge for, at borgeren kan forsørge sig selv: ”Jobcentrets opgave er at have fokus på at borgeren bliver mest mulig selvforsørgende. Dette er understreget ved at placere jobcentrene under Beskæftigelsesministeriet og ikke under Socialministeriet”. Tro endelig ikke, at der gives ved dørene. Men det er sandelig hverken Birgit Bagges, Jobcentrets eller kommunens skyld. De retter bare ind efter ordre ovenfra – ifølge Birgit Bagge, som siger til lægerne: ”Når I alligevel følger, at der er strammet op i forhold til tilkendelse af fleksjob og pension, skyldes det at Ankestyrelsens praksisundersøgelser har dokumenteret, at jobcentrene ikke lever op til lovens krav. Det er den kritik, vi har taget til os og har ændret vores praksis efter”.

Derefter var scenen overladt til kommunallæge Vibeke Manniche – mest offentlig kendt i øvrigt for som talsmand for Kvinder for Frihed at tale dunder mod kvinders brug af tørklæder. På mødet i Svendborg nøjedes hun – ifølge referatet – med at tale dunder til lægerne om, hvad de skal gøre og specielt, hvad de ikke skal gøre. De skal ikke tage den syge borgers parti – for så signalerer de, at kommunen er fjenden! Siger hun virkelig det? Ja, læs selv referatet. Vi lader den stå et øjeblik.

Det handler ikke først og fremmest om at hjælpe borgere, der uden egen skyld er havnet i en svær sygdomssituation og deraf følgende økonomisk og social nedtur. Nej, det handler ifølge Vibeke Manniche om, at læger og Jobcenter samarbejder om at ”hjælpe borgeren hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet for at undgå udstødelse samt sikre mest mulig selvforsørgelse”. For det der med at komme på førtidspension og den slags – det dør man af: ”Tildeling af førtidspension øger såvel sygelighed som dødelighed”.

Og sådan fortsætter den politiske korrekthed med at flyde i referatet fra mødet. Nærmest med udenadslære fra de ideologiske brandtaler fra beskæftigelsesminister Inger Støjberg og hendes forgænger Claus Hjort Frederiksen. Den slags har kun noget med den virkelige verden at gøre, hvis det handler om at spare penge. Den har intet at gøre med den virkelighed, som mange af de sygemeldte borgere befinder sig i – en virkelighed, som de fortvivlet forsøger at klare sig igennem, nogle af dem med opbakning fra deres læge og deres fagforening, men med modstand fra kommunen. Sådan føler de det i hvert fald – og Svendborgs NetAvis’ gennemgang af flere sager viser, at det er mere end en følelse. Det er virkelighed.

Læs også ”Chok-tal: Antallet af førtidspensioner halveret” 27. september, ”Han skal nu arbejdsprøves for tredje gang” 28. september, ”Bisidder anklager: Kommunalt kvaksalveri” 29. september, ”Læge: Stå frem med jeres sager” 30. september, ”Skarpe skud fra læge: Råheden synes at brede sig” 1. oktober, ”Grete Schødts enig med Inger Støjberg” 2. oktober, ”Kassen smækket i med dags varsel” 4. oktober, ”Kørt rundt i systemet i to år på forkert erklæring” 6. oktober, ”I en uløselig klemme hos Jobcentret” 11. oktober, ”Jobcentret som dyneløfter” 13. oktober, ”Kommunaldirektør forsvarer Jobcenter” 14. oktober, ”Rød politiker: Jobcentret handler korrekt” 15. oktober.