William Fibæk Mikkelsen.

Lille Lars fra Græsted har fattet stridsøksen og er nu draget i leding, hånd i hånd med arbejdsgiverforeninger, den kristelige A-kasse og en gruppe nyttige borgere, der alligevel ikke har betalt til ordningen, for at rette et knusende slag mod efterlønsordningen.

Det får mig til at tænke på Mussolinis overfald på Abessinien i 1935-36. De italienske soldater vendte hjem til hæder og ære efter at have indtaget Addis Abeba med jagerfly, maskingeværer og tungt artilleri. Mod sådan en overmagt rækker hverken krigsmaling eller bue og pil.

En sikker sejr for minimalstatens tilhængere synes i vente.

Der er lavet forskellige beregninger over, hvad der vil ske, hvis efterlønnen afskaffes. Regeringen og arbejdsmarkedskommissionen er ikke helt enige om tallene, men et sted mellem 19.600 og 26.600 efterlønsmodtagere vil hverken have ret til efterløn eller andre ydelser.

Den sejr, Lars Løkke ser frem til, er at kaste i tusindvis af mennesker ud i fattigdom og modløshed.

Rettigheder og goder for mennesker i almindelighed og arbejdsfolk i særdeleshed synes ikke at være noget, der optager sindene hos modstanderne af efterlønnen. Enhver er jo som bekendt sin egen lykkes smed. Hvor bekvemt!

Vi har ikke råd til at have 140.000 på efterløn! Argument: De kan ikke undværes på arbejdsmarkedet.

Det kan da kun skyldes, at 151.000 (tal fra LO og DA) melder sig syge hver dag!

Antallet af arbejdsskader er igen stigende, og intet tyder på, at politikerne ønsker at forbedre arbejdsmiljøet, så flere mennesker får mulighed for et godt og langt arbejdsliv.

Tværtimod ligner den seneste ændring af arbejdsmiljøloven en stor håndsrækning til de arbejdsgivere, der betragter indsatsen for et godt arbejdsmiljø som en upassende indskrænkning i deres ret til at lede og fordele arbejdet.

Der ligger mange milliarder efterlønskontingentkroner et eller andet sted i statskassen, eller hvor staten nu opbevarer de indbetalte midler. Hvis alle, der indbetaler til ordningen – ca. 440 kr. pr. måned – på en og samme dag framelder sig efterlønnen og forlanger pengene udbetalt, så skal I bare se løjer.

En afskaffelse af efterlønnen har ikke nogen stor effekt på landets økonomi. Det vil være som at pisse i bukserne på en frostklar dag for at få varmen.

Men hvorfor ikke tage skridtet fuldt ud: Stop indbetalingerne til din pension, du skal jo arbejde til du er 68 ½.

Det kan godt være, at gennemsnitslevealderen vil stige i årene, der kommer, men der er endnu ikke ført bevis for, at livskvaliteten og arbejdsevnen følger med.

Spar på kræfterne til en ny uges udfordringer og hold nallerne fra min efterløn!

God søndag.

(William Fibæk Mikkelsen, Svendborg, er voksenunderviser i i fagforbundet 3F og Center for Voksenliv og Læring).