Scan-Hide sagen optager lederskribent Ole C. Jørgensen i Fyns Amts Avis. Han giver det røde flertal i byrådet tørt på. Nu skriver Ole C. Jørgensen ikke nødvendigvis mod bedre vidende. Men kendsgerningerne skygger i hvert fald ikke for hans analyse og vurdering. Frede Jakobsen har en spids kommentar.

Når kendsgerninger kun er distraherende

Af Frede Jakobsen

Kendsgerninger kan være forstyrrende elementer, når en lederskribent skal fantasere – eller please sine venner. Således også for Ole C. Jørgensen, som i Fyns Amts Avis fredag havde en leder med overskriften ”Politisk armod i Scan-Hide sagen”. Det lille røde flertal i byrådet får tørt på af Ole C. Jørgensen – for at have godkendt, at Svendborg Spildevand A/S fra i dag, 1. maj, sender den fulde regning til Scan-Hide for rensning af virksomhedens spildevand. Fra i dag stiger det specifikke særbidrag for rensningen af det stærkt forurenede spildevand fra 30.000 kroner om måneden til 700.000 kroner.

”Det klædelige i den sag havde naturligvis været, at byrådet med en handlekraftig borgmester i spidsen havde forsøgt ad forhandlingens vej at nå frem til en løsning, som kunne tilfredsstille begge parter”, skriver Ole C. Jørgensen om sagen, hvor den Danish Crown-ejede virksomhed Scan-Hide nu truer med at slæbe kommunen i retten med et krav om en erstatning på 150 millioner kroner. Ole C. Jørgensen fortsætter: ”Men vi må konstatere, at flertallet af politikerne har valgt en anden kurs. Der er tale om en ren konfrontation, og det må antages, at det er i lyset af den kendsgerning, at det borgerlige flertal valgte at melde fra”. Nu er det jo ikke just en kendsgerning, at der er et borgerligt flertal, så den formulering må være en ren sjuskefejl fra Ole C. Jørgensens side.

Men de borgerlige havde jo rent faktisk et flertal i byrådet – indtil 1. januar i år. Og den kendsgerning, som Ole C. Jørgensen vælger at overse, er, at selvsamme borgerlige flertal ”med en handlekraftig borgmester i spidsen” jo kunne have ”forsøgt ad forhandlingens vej at nå frem til en løsning, som kunne tilfredsstille begge parter”. Sagen om Scan-Hides alt for lille betaling for rensning af spildevandet startede nemlig allerede i sommeren 2008. Det vil sige, mens de borgerlige med Venstres Lars Erik Hornemann som borgmester styrede Svendborg Kommune. I de halvandet år frem til magtskiftet 1. januar i år var der masser af dialog – eller i hvert fald ”dialog” – mellem kommunen og Scan-Hide. Breve, samtaler, forhandling. Hvor også borgmesteren og kommunaldirektøren var involveret. Det kom der imidlertid ikke en hylende fis ud af. Jo, Scan-Hide fik forhalet sagen. Igen og igen. Og slap dermed måned efter måned med at betale kun 30.000 kroner. For hver måned, der gik, sparede virksomheden således 670.000 kroner. Så hvis man – som Ole C. Jørgensen gør det – skal tale om ”politisk armod i Scan-Hide sagen”, så må man sige, at der var tale om politisk armod, da den borgerligt styrede kommune i halvandet år ikke kunne finde en løsning på det problem, at alle andre svendborgensere måned efter måned betalte næsten hele regningen for rensningen af Scan-Hides spildevand. Og det på trods af det lovfæstede princip om, at det er forureneren selv, der skal betale.

Ikke desto mindre stod de borgerlige – nu som mindretal – på byrådsmødet i tirsdag og krævede fortsat dialog med Scan-Hide. Samtidig med, at de bedyrede, at de da sandelig også mener, at det er forureneren, der skal betale. Men… Altid et men. Dialog med Scan-Hide – om hvad? Der har været dialog siden sommeren 2008. Det eneste, Scan-Hide har gjort i den ”dialog” er at stå fast på den aftale, som virksomheden havde med den nu nedlagte Egebjerg Kommune om kun at betale 30.000 kroner om måneden. Eller rettere den aftale, den havde med den daværende Egebjerg Kommunes borgmester og kommunaldirektør – som indgik den ud fra et misforstået hensyn til at sikre arbejdspladser i kommunen. Aftalen var nemlig aldrig blevet forelagt kommunalbestyrelsen i Egebjerg. Hvorfor den er ulovlig. Det er fastslået igen og igen. Alligevel har Scan-Hide, dens ejer, Danish Crown og deres advokaters bidrag i ”dialogen” været at stå fast på den aftale. Uden at rokke sig en millimeter. Hvorfor skulle de dog også det? Jo længere, de kan slippe med at betale lidt, jo længere varer det, inden de skal betale, hvad det koster.

Kommunen har i virkeligheden været alt for langmodig i forhold til Scan-Hide. Men sådan ser verden ikke ud fra Ole C. Jørgensens maghoni-kontor i Sankt Nicolai Gade. Han vil have mere dialog – skønt næsten to års dialog ikke har ført til noget som helst. Hvor længe er egentlig længe nok for Ole C. Jørgensen og hans politiske venner i byrådet? Skal ”dialogen” med svine-virksomheden fortsætte i et halvt år mere, i et år, i to? Og hvad nu, hvis ”dialogen” stadig ikke fører til enighed? Hvad så? De spørgsmål besvarede de borgerlige ikke i byrådet i tirsdags, hvor Venstres gruppeformand, Lars Erik Hornemann, var ordfører. Og det gør Venstre-avisens lederskribent, Ole C. Jørgensen, heller ikke.

Med andre ord, så skriver Ole C. Jørgensen uden hensyn til kendsgerningerne i sagen. Men ikke nødvendigvis mod bedre vidende. Og så har vi slet ikke nævnt det forhold, at der i Fyns Amts Avis´ repræsentantskab sidder en del medlemmer, som også er andelshavere i Danish Crown. For det har vel ingen betydning for, hvad Ole C. Jørgensen mener … eller hvad?