Fra demonstration nummer 100.

Fra demonstration nummer 100.

Arno Kruse.

Arno Kruse.

Af Arno Kruse

Mens jeg skriver disse linjer, er forhåbentlig mange mennesker forsamlet på Anstændighedens Plads i Svendborg for at markere deres stille protest nr. 100 mod den måde, som Jobcentret i Svendborg behandler syge mennesker på.

Overskriften ”En hilsen til jer, kammerater” er hentet fra Martin Jensens sang fra 1936 om Den internationale Brigades deltagelse i den spanske borgerkrig, og sammenligningen giver mening i den forstand, at både når det gælder den spanske borgerkrig og de stille demonstrationer på Anstændighedens Plads, er formålet at opnå en ligeværdig og respektfuld behandling af det omgivende samfund.

På Anstændighedens Plads er krudt og kugler fra den spanske borgerkrig skiftet ud med en stille og anstændig demonstration hver lørdag, men selv i dag – efter 100 stille og anstændige demonstrationer – er der ikke tegn på, at de ansvarlige på Jobcentret eller de ansvarlige politikere i Svendborg og Langeland Kommuner har tænkt sig at ændre kurs. Tværtimod, hvis vi tager udgangspunkt i Jobcentrets resultatopgørelse for 2012, som de såkaldt ansvarlige politikere i de to kommuner har godkendt.

De ansvarlige politikeres manglende respekt for sygdomsramte mennesker er manifesteret i selve resultatopgørelsen, hvor gruppen af sygdomsramte mennesker er betegnet som en ”bestand”. Det fremgår af Jobcentrets resultatopgørelse, at resultatrevisionen blandt andet skal indeholde en beskrivelse af ”bestanden af personer på offentlige ydelser”. En bestand defineres ifølge Nudansk Ordbog således: ”Det samlede antal af ensartede individer, især om dyr og planter; kvægbestand, sildebestand, vildtbestand.”

Nu ved jeg selvfølgelig ikke, om Curt Sørensen og Grete Schødts fra Svendborg Kommune og Lisa Pihl fra Langeland Kommune, som er de politisk ansvarlige for sagsbehandlingen af syge borgere, sidestiller gruppen af syge mennesker med en kvægbestand, men det forekommer under alle omstændigheder ikke særlig respektfuldt, når en kommune anvender et udtryk om sine borgere, som normalt kun anvendes om dyr.

Hvis problemerne for de syge borgere i Svendborg og Langeland Kommuner blot havde indskrænket sig til et sprogmæssigt problem, ville det nok ikke være så svært at få løst dette problem, men problemerne er dybt forankret i selve de politiske målsætninger, som de to kommuner har besluttet, og som Jobcentret mere end ivrigt forsøger at indfri.

Byrådet i Svendborg Kommune og kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune har godkendt Jobcentrets målsætning for 2012 om en begrænsning af tilgangen til permanente forsørgelsesordninger til at omfatte kun 200 personer, men resultatrevisionen har fastslået, at Jobcentret i Svendborg i 2012 har ydet en ekstraordinær stor indsats, idet antallet af modtagere af permanent forsørgelse kun steg med 133. Permanente forsørgelsesordninger omfatter fleksjob og førtidspension.

De politiske målsætninger om at stramme kravene over for de syge borgere således, at flere bliver tvunget til varig forsørgelse i den midlertidige kontanthjælp i stedet for ved et fleksjob eller ved tilkendelse af førtidspension, skæpper godt i kommunekassen, og så kan politikerne i den tilstundende valgkamp ”prale” med at have forbedret kommunens økonomi, og samtidig kan de mennesker, som det går ud over, fortsætte med deres stille og anstændige demonstration hver lørdag på Anstændighedens Plads.

Der forligger så også den mulighed, at de anstændige fra Anstændighedens Plads smider lidt af anstændigheden overbord og tager bestanden af politikere under effektiv behandling i forbindelse med kommunalvalget i november.

Hvis politikerne tror, at bestanden af syge borgere ikke er i stand til at muge ud blandt Herrefolket, så lad politikerne tage fejl og smid Jobcentrets politiske chef Grete Schødts direkte ud i grebningen, som er det sted, hvor kvægbestandens møg lander. Det ville være særdeles velfortjent!

En hilsen til jer, kammerater!

Fra dagens demonstration.

Fra dagens demonstration.

Folketingsmedlem Pernille Skipper, Enhedslisten, talte.

Folketingsmedlem Pernille Skipper, Enhedslisten, talte.

Kirsten Normann Andersen, forkvinde for FOA i Aarhus, talte.

Kirsten Normann Andersen, forkvinde for FOA i Aarhus, talte.

Byrådsmedlem Bo Hansen, Socialdemokraterne, talte.

Byrådsmedlem Bo Hansen, Socialdemokraterne, talte.

Byrådsmedlem Lars Erik Hornemann, Venstre, talte.

Byrådsmedlem Lars Erik Hornemann, Venstre, talte.

Regionsrådsmedlem, Mette Valentin, Social Balance, talte.

Regionsrådsmedlem, Mette Valentin, Social Balance, talte.

Byrådsmedlem Jesper Kiel, Enhedslisten, talte.

Byrådsmedlem Jesper Kiel, Enhedslisten, talte.

Københavns socialborgmester Mikkel Warming og folketingsmedlemmerne Stine Brix og Pernille Skipper var sammen med Enhedslisten øvrige hovedbestyrelse til demonstrationen.

Københavns socialborgmester Mikkel Warming og folketingsmedlemmerne Stine Brix og Pernille Skipper var sammen med Enhedslisten øvrige hovedbestyrelse til demonstrationen.

AP100-2

(Arno Kruse, Longelse Sand, Langeland, er folkepensionist. Han er tidl. medlem af kommunalbestyrelsen i Rudkøbing for Arno Kruses Liste. I dag er han medlem af Enhedslisten).

FOTO: Marianne Myung Rosengren Pacarada.