Jesper Kiel, EL:

Syge og nedslidte svendborgenseres retssikkerhed skal forbedres. Det mener byrådsmedlem Jesper Kiel, Enhedslisten. Han har derfor til byrådsmødet tirsdag stillet forslag om, at borgere skal have mulighed for at få foretræde for kommunens fleksjobudvalg og pensionsudvalg – før udvalgene træffer afgørelse i deres sag.

Svendborg Kommune har halveret antallet af nye førtidspensioner årligt og skåret endnu mere på tilkendelse af fleksjob. Kun 14 svendborgensere fik sidste år tilkendt et fleksjob.

Svendborg Kommunes Jobcenter fremhæver selv, at en af grundene til den voldsomme nedskæring i antallet af fleksjob er, at fleksjobudvalget holder afstand til de mennesker, det handler om. Så meget afstand, at borgerens sagsbehandler end ikke må deltage i det møde i Fleksjobudvalget, hvor der skal tages stilling til, om borgeren kan få fleksjob eller ej. Når en sag kommer for Fleksjobudvalget er det netop, fordi en sagsbehandler på Jobcentret efter en meget lang sagsbehandling har indstillet en borger til et fleksjob. Men tilsyneladende har Jobcentrets ledelse den opfattelse, at det kan påvirke Fleksjobudvalget i retning af at sige ja til indstillingen, hvis den medarbejder, der har været tættest på borgeren, skal forelægge sagen. Eller som det hedder i en rapport fra Beskæftigelsesankenævnet, som roser Svendborg Kommune:

”Det fremgik af oplægget (fra Svendborg Kommune – red.) blandt andet, at sagsbehandlere ikke længere forelægger sager i mødet i fleksjobudvalget. Det har betydet, at udvalget ikke bliver påvirket at den mundtlige forelæggelse. Det skærper endvidere opmærksomheden på, at der i det skriftlige oplæg skal være dokumentation for at alle muligheder for tilbagevenden til ordinært arbejde er afprøvet”.

TÆTTERE PÅ BORGERNE

Det er det, Jesper Kiel vil have ændret på. Og på tirsdag skal byrådet så behandle hans forslag om, at borgere skal have ret til at møde udvalgene, før der træffes en afgørelse.

”Borgerne føler ikke, de bliver hørt. Det har været et af kritikpunkterne efter kommunens drastiske reduktion i nye førtidspensioner og fleksjob. Jeg synes, vi skal udvide borgernes retssikkerhed, så de får mulighed for at forklare deres sag i udvalgene, der træffer beslutning om fleksjob eller førtidspension. Det er ikke borgerens egen sagsbehandler, der træffer beslutningen. Derfor er der behov for at ændre proceduren, og jeg tror, det vil sikre en bedre sagsbehandling”, siger Jesper Kiel.

Det konkrete forslag fra Jesper Kiel lyder sådan her: ”Alle borgere får mulighed for foretræde for det besluttende udvalg inden en afgørelse i deres sag omhandlende fleksjob eller førtidspension. I sager om førtidspension skal muligheden for foretræde være inden der efter Pensionslovens § 18 træffes beslutning om at påbegynde en pensionssag eller ej.”

Jesper Kiel deltog selv i dag, lørdag, i den 47. lørdagsprotest i træk mod kommunens behandling af syge og nedslidte borgere. Omkring 30 svendborgensere deltog i lørdagens halve times protestaktion arrrangeret af gruppen Syg i Svendborg.

 FOTO: GITTE JENSEN