Hvem kontrollerer egentlig kontrollanten?

David Bernicken.

Er det objektive og dygtige journalister, der i snart et år har dækket skolesagen i Fyns Amts Avis? Eller er det skuffede forældre? Svendborgs kommunaldirektør, Erik Melgård Bendorf, har sat sagen på spidsen i et af sine såkaldte mandags-breve til kommunens ansatte. For Amtsavisen har skolesagen – naturligvis – været en stor sag, som er blevet dækket kritisk i alle ender og kanter. Af først og fremmest journalisterne David Bernicken og Ole Grube – begge forældre til børn på Byskolen, en skole, som til at begynde med var på luknings-listen, men som alligevel overlever som en mindre skole.

Allerede tidligt i arbejdet med en ny skolestruktur sidste år rejste Amtsavisen og andre medier spørgsmålet om en række byrådspolitikeres mulige habilitetsproblemer. Kan politikere med børn i skolerne, med

Ole Grube.

 ansættelse i skolevæsenet eller med f.eks. ægtefælle i skolevæsenet være med til at træffe beslutning om hvilke skoler, der skal leve, hvilke, der skal lukke? Eller kan de ikke, fordi de har personlige interesser i den ene eller den anden løsning? Statsforvaltningen behandlede sagen og afviste, at der var noget habilitetsproblem for politikerne.

Den fjerde, kontrollerende magt i samfundet – pressen – havde gjort sin pligt. Den havde rejst problemet, den havde kontrolleret magthaverne – og der kom en afgørelse fra Statsforvaltningen. Spørgsmålet er så, hvem der kontrollerer den fjerde magt, pressen? Hvem kontrollerer kontrollanterne? Og lægger et medie sig i øvrigt ikke åben for mistanke om at have en anden dagsorden end den kritisk journalistiske, når mediets kritiske journalistik laves af medarbejdere, der selv har en form for personlige interesser i sagen? I dette tilfælde lader to journalister, som selv har børn i en lukningstruet skole, stå for dækningen af den varmeste politiske sag i årevis i Svendborg Kommune – den nye skolestruktur? Avisens Svendborg-redaktion har i alt 11 journalistiske medarbejdere, flere af dem uden børn i en af Svendborgs folkeskoler.

Kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf kritiserede i sit mandagsbrev for nogle uger siden, at både journalister og læserbrevsskribenter personificerede skoleplanen. At kritikken blev rettet meget direkte mod kommunens skolechef, Helle Hansen: ”Igennem de sidste måneder har den lokale avis – Fyns Amts Avis – og en række faste læserbrevsskribenter nemlig stædigt omtalt vores nye skolestruktur som skolechefens. Og i forbindelse med fastlæggelsen af skoledistrikter har skolechefen angiveligt skilt søskende. Det er helt nyt, at man på den måde personificerer en plan, som byrådet har vedtaget, med en enkelt embedsmand.”

Og kommunaldirektøren fortsatte: ”Det er fair, at meningerne om skolestrukturen er delte. Men derfor kan man godt gå efter bolden. Og ikke efter manden. I dette tilfælde kvinden. Jeg kan til nød forstå, at skuffede forældre forsøger at dæmonisere vores skolechef. Men at objektive og dygtige journalister hopper med på den galej? Måske er der i virkeligheden også tale om skuffede forældre.” (Se hele mandagsbrevet her).

”Du rejser spørgsmålet: Er det objektive og dygtige journalister, eller er det skuffede forældre. Hvad er dit eget svar, Erik Meldgård Bendorf?”

”Jeg synes, det er naturligt, at man altid overvejer sin habilitet, også i forhold til den her situation. Jeg synes bare, det er lidt ærgerligt, at det er dig, der stiller spørgsmålet. Jeg synes, det ville have været naturligt, at de på Fyns Amts Avis havde taget en diskussion af det. Det er en diskussion, som i bund og grund bør bo hos dem”, siger Erik Meldgård Bendorf. Og mere ønsker han ikke at tilføje.

For et hvilket som helst journalistisk medie er det vigtigt, at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved dets troværdighed. Derfor er det vigtigt, at det ikke kan mistænkes for at have anden dagsorden end en rent journalistisk. Journalister skal derfor ikke personligt være involveret i sager, de skriver om – det er en grundregel på medierne, de fleste i hvert fald. For uanset om journalisten rent professionelt kan skille det personlige fra det journalistiske, så vil læsere, lyttere, seere kunne mistænke journalisten – og dennes medie – for at pleje andre interesser end den rent journalistiske. Hvilket, naturligvis, vil skade mediets troværdighed.

Med det udgangspunkt har netavisen forsøgt at få kommentarer til Amtsavisens dækning af skolesagen – fra netop de to journalister (og forældre), som har dækket sagen. For at høre deres mening om spørgsmålet. Objektiv og dygtig journalist eller skuffet forældre? Og høre deres kommentar til kritikken fra kommunaldirektøren.

”Det gider jeg ikke sige noget om. Jeg kunne da godt have lyst til at gå til modangreb på kommunaldirektøren. Men jeg gider ikke sige noget om det. Det må du godt citere mig for”, siger journalist Ole Grube.

”Da tror jeg du skal højere op. Det vil jeg overlade til cheferne at svare på”, siger journalist David Bernicken.

Nyhedsredaktør Carsten Olsen afviser, at der er noget problem. ”Det er der overhovedet ikke. Vores journalister er jo også borgere i Svendborg og bruger f.eks. også kommunens veje. De er professionelle og kan godt finde ud af at skille tingene ad”, siger han.

Carsten Olsen siger, at der intet belæg er for at påstå, at det har indflydelse på de to journalisters artikler, at de også er forældre til børn i en af skolerne.

”Nu er det her jo ikke en anklage mod de to journalister for ikke at kunne adskille tingene, men er det ikke et problem for netop avisens troværdighed, hvis læserne kan mistænke den for at pleje andre interesser?”

”Det er der ingen fare for. Vores folk er professionelle. Og det er en professionel avis, vi laver”, siger Carsten Olsen.

”Vil det sige, at du slet ikke anerkender problemstillingen?”

”Man skal altid tænke sig om. Hvis f.eks. en medarbejder har aktier i en bestemt virksomhed, så skal den medarbejder nok ikke lige skrive om den virksomhed. Men det her er noget andet. Journalisterne er altså også borgere i kommunen og brugere af den. Og derfor giver det ingen meningen at rejse den her problemstilling”, siger Carsten Olsen.

Tirsdag i sidste uge tiltrådte Troels Mylenberg som ny chefredaktør på Fyns Amts Avis. Søndag skrev han en leder om skoledebatten – med udgangspunkt bl.a. i et åbent brev fra en stor gruppe lærere på Thurø Skole. Troels Mylenberg sidder selv i skolebestyrelsen på Thurø Skole. Endnu. Men han har bedt om lov til at udtræde. Anmodningen skal behandles på byrådets møde på tirsdag i næste uge. I dagsordenen til byrådsmødet hedder det, at Troels Mylenberg har anmodet ”om at blive fritaget fra sit hverv som skolebestyrelsesmedlem på Thurø Skole, da han d. 15. februar 2011 tiltræder stillingen som ansvarshavende chefredaktør på Fyns Amts Avis. Troels Mylenberg oplyser, at dette ikke er foreneligt med varetagelsen af et valgt hverv i lokalområdet”.

HUSK: UNDERSKRIV MED FULDT NAVN, HVIS DU SKRIVER EN KOMMENTAR TIL ARTIKLEN.