I dag skal Styregruppen for Nationalparken uddele tre millioner kroner. Naturturisme I/S er indstillet til at modtage den største sum projekt-penge. Det har sekretariatschefen indstillet. Han er sekretariatschef begge steder. Formanden er også den samme. 50 ansøgere er indstillet til ikke at få en krone.

Dobbeltrolle og inhabilitet? – Nej, siger de selv

Af Frede Jakobsen

De kan ikke se, det skulle give anledning til problemer, siger de begge til Svendborgs NetAvis. Jørgen Otto Jørgensen og Rico Boye Jensen.  Problemer med eller mistanke om dobbeltroller og interessekonflikt og dermed habilitet, eller måske rettere inhabilitet. I dag skal Styregruppen for Nationalparkundersøgelsen dele tre millioner kroner ud. Den største pose penge vil – hvis formanden, Jørgen Otto Jørgensen, og hans bestyrelse følger indstillingen fra sekretariatschefen, Rico Boye Jensen – gå til et projekt under Naturturisme I/S, hvor formanden hedder Jørgen Otto Jørgensen, sekretariatschefen Rico Boye Jensen.

67 ansøgninger (tilsammen på 20 millioner kroner) er der kommet til Styregruppen for Nationalparkundersøgelsen om at få del i de tre millioner kroner til projekter, der skal give en antydning af, hvad der kan komme mere af, hvis idéen om at lave en Nationalpark Det Sydfynske Øhav føres ud i livet. Ansøgningerne er kommet, fordi Styregruppen selv i december sidste år besluttede offentligt at opfordre folk og organisationer til at lave projektforslag og søge om del i millionerne. Dengang var sekretariatschefen ellers mest stemt for ikke at lave en sådan offentlig ansøgningsrunde, fordi det ville give sekretariatet meget ekstra arbejde, som det er noteret i referatet fra et møde i Styregruppen. Men Styregruppen valgte alligevel denne model – frem for den anden model, som sekretariatschefen fremlagde, nemlig at godkende nogle af de projekter, der allerede lå forslag om. Styregruppen ønskede nemlig at give “udtryk for vigtigheden af at signalere åbenhed og af at undgå kritik for at være lukket og yde vennetjenester”, som det hedder i referatet fra dens møde i december.

Til Styregruppens møde i dag har sekretariatschef Rico Boye Jensen lavet en indstilling om, hvilke af de 67 ansøgninger der kan komme i betragtning til de tre millioner kroner. 50 ansøgninger er indstillet til ikke at få en krone.  17 projektansøgninger er blevet indstillet til godkendelse og dermed til en del af de tre millioner kroner. Det er denne indstilling fra sekretariatschef Rico Boye Jensen, som bestyrelsen med formand Jørgen Otto Jørgensen i spidsen skal tage stilling til. Den af de 17 projektansøgninger, der er indstillet til at få det største beløb, kommer fra Naturturisme I/S, hvor sekretariatschefen altså også hedder Rico Boye Jensen, og hvor formanden hedder Jørgen Otto Jørgensen. Næsten en fjerdedel af de tre millioner – 650.000 kroner – skal ifølge indstillingen gå til Naturturismes såkaldte Lejrskoleprojekt. De andre 16 projekter er indstillet til at få et beløb på mellem 25.000 og 300.000 kroner.

Lejrskoleprojektet fra Naturturisme ”plus div. Aktører Øhavet rundt”, som det er formuleret, går med ansøgningens egne ord ud på ”at bruge områdets kvaliteter indenfor natur, kultur og friluftsliv til at tiltrække flere lejrskoler til området”.  Skønt der i kriterierne for at tildele støtte lægges vægt på, at ansøgerne har sikret sig medfinansiering fra anden side, så er det ikke tilfældet med Naturturismes ansøgning. Om medfinansiering står der godt nok for det første: ”Ja, via fonde”. Men derefter: ”Der er netop ansøgt om 625.000 kr. fra FiskeriLAG Fyn til projektet. Afventer tilsagn, men projektet kan gennemføres i mindre form uden dette tilskud”

Rico Boye Jensen kan ikke se noget habilitetsproblem i, at ansøger og godkender er den samme, og i at sekretariatschefen hos ansøger også er den sekretariatschef, der indstiller til godkendelse.. ”Nej, det kan jeg ikke”, siger han. ”Vi har jo aldrig været sådan en slags fond, der uddeler penge. Frem for kun at give pengene, som vi godt kunne, til vores egne projekter, så har Styregruppen besluttet at gå ud og afprøve, hvad der ellers ligger af idéer og dermed brede puljen ud. Men det ændrer jo ikke ved, at vi selv hele tiden har haft idéer i støbeskeen i Naturturisme”, siger Rico Boye Jensen og understreger, at han jo blot er embedsmand, mens det er politikerne i henholdsvis Naturturisme I/S og Nationalparkundersøgelsen, der bestemmer.

Nationalparkundersøgelsen foretages i regi af Naturturisme I/S. De to størrelser har fælles sekretariat. Naturturisme I/S er et fælleskommunalt selskab under SUS – Sydfyns Udviklingssamarbejde – som er dannet af Svendborg, Langeland, Ærø og Faaborg-Midtfyn Kommuner. Bestyrelsen i Naturturisme I/S består af to politikere fra hver af de fire kommuner.  Disse i alt otte politikere er også kernen i Styregruppen for Nationalparkundersøgelsen, som derudover består af en række repræsentanter fra organisationer og institutioner.

Formanden begge steder, Naturturisme I/S og Nationalparkundersøgelsen, Ærøs tidligere socialdemokratiske borgmester, Jørgen Otto Jørgensen, kan heller ikke se, at der er noget habilitetsproblem i konstruktionen. ”Nej, vi kunne jo have sat os på alle pengene selv. Men det valgte vi ikke at gøre. Og vi har jo ikke nogle egne interesser at varetage. Vores egne interesser i denne sammenhæng er jo områdets interesser”, siger han. Ikke desto mindre vil han tage sagen op på møderne i de to ledelser i dag, fordi han erkender, at konstruktionen hos andre – specielt hos dem, der får afslag – kan give mistanke om, at Naturturismes ansøgning fra starten har været foran på point i ræset om kronerne.