Torben Jensen (t.h.) er helt uenig med sin partikammerat, borgmester Curt Sørensen (t.v.).

Af Torben Jensen

Mange har en mening om Sydfyns Elforsyning (SEF). Det er desværre ikke det samme som det, at de er godt informeret om, hvordan tingene reelt hænger sammen – hverken omkring udviklingen af selskabet eller hvordan selskabsstrukturen er skruet sammen.

SEF er en fond og hører således under fondsloven og Civilstyrelsens fondsretlige regler. Fonde er per definition selvejende.

SEF er en erhvervsdrivende fond og hører derfor ikke alene under Civilstyrelsen som fondsmyndighed, men også under lov om erhvervsdrivende fonde, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og dennes bestemmelser om erhvervsdrivende fonde. Her har de accepteret, at Svendborg Kommune i øjeblikket er tilsynsmyndighed nok. Dog sker det kun så længe, at kommunen kan håndtere dette tilsyn uden indblanding og pres på hverken bestyrelse eller repræsentantskab.

Selv om Svendborg kommune er stifter af SEF, kan fondens midler aldrig gå tilbage til fondens stifter, med mindre kommunen vil til at drive elselskab. De fondsretlige regler er meget præcise på det område. Der må aldrig overføres midler, aktiver og/eller kapital til stifteren af fonden.

En fond kan kun opløses, hvis fondens formål er uigennemførligt eller har vist sig klart uhensigtsmæssig. Ingen forestiller vel sig, at os borgere på Sydfyn skal agere ved lejrbål og stearinlys, så hvis SEF bliver fusioneret med f.eks. Energi Fyn, vil penge bliver ført over i det selskab, der fortsætter el-driften. Det står lige så klart i vedtægterne.

Ifølge de fondsretlige regler skal midler, aktiver og kapital fra en opløst fond, hvis overhovedet muligt, anvendes i overensstemmelse med fondens formål. Hvis dette ikke er muligt, så til formål, der er nært beslægtet med fondens oprindelige formål. Det kan man vel ikke lige sige, at en lokal fond til kommunale aktiviteter kommer ind under?

Derfor at forestille sig, at en vedtægtsændring omhandlende SEFs formål eller bestemmelser vedrørende opløsning vil blive godkendt, er utopi. For en sådan opløsning kan ikke foretages, uden at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Civilstyrelsen som fondsmyndighed efterfølgende skal godkende dette.

At forestille sig at SEF opløser sig selv og overdrager alle aktiver og al kapital til en konkurrerende virksomhed, og at denne virksomhed derefter ”forærer” Svendborg kommune et millionbeløb, f.eks. i form af en ny fond, som kommunen får råderet over, er ikke logisk. Da en sådan handling er indlysende klart ulovlig omgåelse af de fondsretlige regler, og selvfølgelig ikke vil blive godkendt. Selv om Energi Fyn og kommunens jurister eller embedsmænd mener noget andet.

Forbrugernes interesser

Hvis vi så ser på ulemperne ved en fusion for de sydfynske forbrugere og medarbejdere, som Fyns Amts Avis på lederniveau gentagne gange håner ved bl.a. at kalde det misforstået lokalpatriotisme a’la Morten Koch, så er det os i bestyrelsen, som kæmper for at beskytte forbrugernes og medarbejdernes interesser, de mener.

Vi vil sikre knap 100 lokale arbejdspladser i en sund virksomhed.

Vi vil sikre, at Energi Fyn ikke får monopol på Fyn, så de alene bestemmer priser og afgifter på Fyn.

Flere mener at vide, hvad der tjener forbrugerne bedst – og mener indlemmelse i et større selskab tjener forbrugerne bedst. Til information vil jeg oplyse, at hvis vi i SEF opkrævede de samme netpriser som Energi Fyn, ville den samlede el-regning stige med cirka 24 millioner kroner om året. Disse penge ville forbrugerne miste i deres private rådighedsbeløb/husholdning, og ville yderligere øge SEFs årsresultat tilsvarende.

Janteloven

Janteloven lever i bedste velgående f.eks. i debatten omkring SEFs nye administrationsbygning. Svendborg Kommune har været med hele vejen omkring byggeriet med krav om en administrationsbygning i klasse A, græs på taget, planer om hvordan eventuelle senere udbygninger skal placeres på grunden og hensynet til helhedsindtrykket ved indkørslen til byen. Et nyt hus, som også vil hindre, at personalet sidder lårene af hinanden i flere pavilloner. Huset er fremtidssikret, og skal yderligere indeholde udstilling af forskellige energiformer samt bl.a. et lager til Elgården.

Hvem er det i øvrigt, som skal konsolideres, SEF eller Energi Fyn, ved fusion/salg? Hvis man fordeler egenkapitalen på antal forbrugere, så råder SEF over 26.900 kroner pr. forbruger, og Energi Fyn kan mønstre 15.400 kroner pr. forbruger i 2010. SEF har efter nedskrivning af fibernettet 21.400 kroner pr. forbruger, p.t. kendes Energi Fyns tal ikke for 2011.

(Torben Jensen er formand for Socialdemokraternes partiforening i Svendborg og medlem af bestyrelsen i Sydfyns Elforsyning).