Søren Søndergaard.

Søren Søndergaard.

Af Søren Søndergaard 

Herude i Gladsaxe, hvor jeg bor mellem turene til Bruxelles og Strasbourg, har vi en biograf. I de gode gamle dage havde vi to – en i Søborg og en i Bagsværd. Men først døde den ene, og så var den anden så tæt på, at den kun overlevede ved at blive kommunaliseret.

Siden da er der sket noget. Den kæmpestore sal er blevet opdelt i to, og biografen er lagt sammen med biblioteket i Bagsværd under navnet Bibliografen. Et lille lokalt kulturcenter er blevet skabt, hvor der er adgang til film og bøger, til underholdning og dannelse.

Dette kulturcenter er naturligvis baseret på kommunalt tilskud. Det kan selvfølgelig diskuteres – og det bliver det også. Op til byrådsvalget til november kræver bl.a. kandidater fra Konservative og Liberal Alliance, at tilskuddet fjernes og Bibliografen lukkes.

Det kan man mene om, hvad man vil, og det gør jeg så sandelig også. Men beslutningen er dog baseret på en lokal diskussion og på en lokal afgørelse på baggrund af vælgernes dom.

Imidlertid har det lokale demokrati i Gladsaxe gjort regning uden vært. Den slags spørgsmål er alt for vigtige til at overlade til borgerne. Derfor har EU-kommissionen de facto besluttet – med Kulturministeren som villig pennefører – at lukke Bibliografen i Gladsaxe hen over hovedet på byrådet og lokalbefolkningen.

Måske vidste du ikke, at det er EU, som afgør, om et lille kommunalt støttet kulturcentrum i Gladsaxe, i Ballerup, i Herlev, i Rødovre, i Vig, i Tønder, på Mors eller på Fanø skal overleve. Men sådan er det. Så absurd er det!

Historien er kort fortalt: I Danmark sidder de store biografer (Nordisk Film, Cinemaxx m.v.) på 75% af markedet. Omvendt sidder de 105 medlemmer af ”Foreningen af Mindre og Mellemstore Biografer” kun på 7%. Til gengæld er det her, man finder modtagerne af kommunale støttekroner.

Det er de store biografer voldsomt sure over. Derfor har de klaget deres nød til EU-kommissionen, som har ladet Kulturministeriet forstå, at den slags konkurrenceforvridning går ikke på EU’s indre marked. EU-kommissionen har derfor pålagt Danmark at ”præcisere reglerne”.

Dette er nu sket i et nyt lovforslag fra Kulturministeren, som netop har været i høring. Ifølge det må kommunerne fremover højst støtte lokale biografer med 0,5 million kroner om året. Ifølge kulturminister Marianne Jelved (R) er formålet direkte at ramme bl.a. den kommunale Bibliograf i Gladsaxe.

For nylig optrådte selvsamme kulturminister på EU-nævnets årlige konference for støttemodtagere. Her agiterede hun inderligt for, at arbejdet med at indpode ”den europæiske identitet” i danskerne må og skal forstærkes. Folket skal tydeligvis opdrages til de nye tider, hvad enten de vil det eller ej.

Set i den neuropæiske sammenhæng er det som nævnt helt naturligt, at det ikke kan overlades til en gruppe borgere i et lokalområde at afgøre, om de vil bevilge nogle af deres skattekroner til et lokalt kulturcenter. Det strider så åbenlyst mod de markedskræfter, som EU mener, skal dominere vores liv fra vugge til grav – og lidt til.

Ifølge planen vil kulturministerens lovforslag blive fremlagt, når Folketinget åbner til oktober. Lad os håbe, at det bliver mødt med den fornødne modstand.

Og for mit eget vedkommende vil jeg bare sige: Hvis valget står mellem EU og Bibliografen i Gladsaxe, så vælger jeg til hver en tid den sidste!

(Søren Søndergaard er medlem af Europa-Parlamentet valgt for Folkebevægelsen mod EU).