Steven J. Legêne.

Steven J. Legêne.

Af Steven J. Legêne, Brian Nielsen, Paw Nielsen, Malene Rye Andersen, Lars Bennedbæk, Vibeke Syppli Enrum

Hvis man vil have færre fynboer til at tage toget, jamen, så har Trafikstyrelsen da lige givet opskriften med forslaget om at lukke ni fynske stationer. Fire på Vestfyn og fem på Svendborg-banen. Trafikstyrelsen foreslår i alt 19 stationer i landet nedlagt – det vil sige næsten halvdelen af dem på Fyn.

I vores naivitet troede vi ellers, at der var nogenlunde politisk enighed om at få flere til at tage toget. OK, indtil nu er det kun Trafikstyrelsen, der foreslår disse stations-lukninger. Så det kan jo være, at politikere fra de andre partier er enige i, at det er en rigtig dårlig idé. Og ikke køber Trafikstyrelsens skrivebords-beregninger om, at der vil komme flere passagerer, hvis man lukker stationer.

De gennemgående tog mellem landsdelene kan komme hurtigere fra Odense til Fredericia, hvis de fire vestfynske stationer lukkes. Hele to minutter. Jamen, det skal da nok være noget, der efterspørges: To minutter.

Regionaltoget vil kunne komme 20 minutter hurtigere mellem Odense og Fredericia, hvis de fire stationer lukkes: Hvortil kun er at sige: Jamen, det giver jo ingen mening – for de passagerer, der skulle have været med fra de fire stationer. Regionaltogene på Vestfyn giver god mening, når de faktisk kører – passagertallet steg, da der var timedrift. Det faldt, da der blev to timers-drift.

Tilsvarende på Svendborg-banen. De få minutter, der kan spares på turen mellem Svendborg og Odense giver ingen mening, når prisen er, at fem stationer lukkes, og passagererne så i stedet skal finde en anden måde at transportere sig på.

Passagererne skal så i stedet transportere sig med bil med alt, hvad det medfører af større forurening, udgifter, trafikbelastning på vejene. Eller de skal transportere sig med busser, som skal sættes ind – og som samfundsøkonomisk kan gå hen og koste lige så meget eller mere end det, DSB sparer på at lukke stationerne. Med andre ord: Det giver ingen mening.

Togene – og anden kollektiv trafik – er ikke kun til for at gøre transporttiden mellem større byer nogle minutter kortere. Den er til for at betjene så mange områder, som overhovedet muligt. Således at flest mulige har en mulighed for at bruge kollektiv transport fremfor den dyre og miljøbelastende transport i privatbiler.

(Steven J. Legêne, byrådsmedlem i Svendborg for Enhedslisten. Brian Nielsen, byrådsmedlem i Odense for Enhedslisten. Paw Nielsen, byrådsmedlem i Middelfart for Enhedslisten. Malene Rye Andersen, byrådsmedlem i Assens for Enhedslisten. Lars Bennedbæk, Enhedslisten i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vibeke Syppli Enrum, regionsrådsmedlem for Enhedslisten, Region Syddanmark).