Det er skidt, Klit! Sådan skriver Bjarne Kidde Knudsen i dagens klumme om udvalgsformand Hanne Klits og hendes partis, Socialdemokraternes nye udspil – som igen sætter Hesselager Skole på listen over skoler, der skal lukkes.

Klit & Kumpanerne

Af Bjarne Kidde Knudsen

 

Bjarne Kidde Knudsen.

Salig J.O. Krags berømte ord – ”man har et standpunkt til man ta’r et nyt” – blev her for nyligt aktualiseret af S-kammeraterne i Svendborg Byråd!

Som det er de fleste med interesse i debatten om ny skolestruktur bekendt, ændrede Socialdemokraterne i Svendborg drastisk kurs i holdning til den ellers politisk samlende plan, der nu igennem 6-8 uger har været sendt ud til offentlighedens kendskab, og gør sig nu til talsmænd for at lukke bl.a. skolerne i kommunens udkantsområde i Nordøst – Gudbjerg og Hesselager Skoler.

Vi – forældre, personaler, øvrige lokalt engagerede og også politikere og embedsmænd – har brugt oceaner af tid og kræfter i form af forberedelse og udarbejdelse af strukturplan, fremmøde ved borger-, skolebestyrelses- og dialogmøder, læserbrevsskrivninger, udarbejdelser af høringssvar o.s.v.  på at forholde os til den fremlagte strukturplan – for hvad? For at konstatere, at når den offentlige høringsfase er ovre, er det en drastisk ændret plan, der måske ender på beslutningstagernes bord.

Høringsfasen bliver dermed i mine øjne en farce med mangel på respekt for processen og alle dens involverede. Det er skidt, Klit !

Jo, der loves en ny høringsfase – men tror vi på, at vi, der skal lukkes af Klits klan, igen får samme tid til rådighed, som en rigtig høring indebærer? Får vi også særfortræde for Børne- og Ungdomsudvalget som andre har haft det ?

S-koryfæet Ole Espersen citeres i disse dage i landsdækkende medier for at kalde forløbet med fremsættelse af nye lovforslag i Folketinget med høring af een uges varighed for ”arrogant” og udtryk for, at ”der foregår noget bag lukkede døre” .

Jeg håber, Klit & Co. er opmærksomme på ikke at henlede opmærksomheden på en anden velkendt talemåde: ”ikke smide med sten når man selv bor i et glashus… !”

Jeg og min familie – hustru og tre børn på 6, 8 og 11 år – valgte at blive tilflyttere til Hesselager – fra Odense. Vi valgte Hesselager på grund af nærheden ved vandet, naturen, en gammel rønne af et nedlagt landbrug – samt en skole i umiddelbar nærhed af den nye adresse. En skole, vi hurtigt konstaterede er velfungerende,  socialt såvel som pædagogisk: børnene stortrives i velholdte, delvist nyrenoverede faciliteter – og lærer noget.

Som vi, således også vores naboer: Til den ene side bor ”dem fra Ballerup”, til den anden ”dem fra Køge” og med os mange andre i Hesselager og opland. Ressourcestærke familier med dobbelte indkomster at beskatte, mange børn og masser af gåpåmod!

Hesselager har  positiv prognose for udvikling i børnetallet. Ikke voldsomme tal, bevares – men positiv – hvor mange kan fremvise det?

Opbakningen til skolen er bare i orden – det halvt år gamle valg til skolebestyrelse var tæt på at ende i kampvalg, og skolens lokaler danner ramme om et utal af aktiviteter: Gymnastik for små og store børn, mænd, kvinder, bordtennisklub, hockeyklub, ungdomsfester og folkekøkkenet, der trækker 100-150 deltagere hver måned – her i blandt både tidligere og nuværende borgmestre!

Hvor skal disse aktiviteter kunne finde sted om ikke på skolen? I det planlagte Hesselager Kultur- og Aktivitethus? Næppe, da en lukning af skolen sandsynligvis også indebærer lukning af dette projekt. I forsamlingshuset? Bare delvis opbevaring af  grej til ovennævnte aktiviteter vil fylde det til bristepunktet.

Som en af begrundelserne for at ændre holdning til den oprindelige plan til ny struktur anfører Klit, at der ikke skulle være elevgrundlag for en skole med elever på de tre berørte adresser – Gudbjerg, Gudme og Hesselager (GGH). 

Nej, Klit – det er der ikke – når du tager udgangspunkt i din nye plan. Men du kan ikke anvende argumentation med udgangspunkt i en ny plan til at fjerne grundlaget for den oprindelige!

Så, jo Klit – der er det nødvendige elevgrundlag for en bæredygtig sammenlægning af GGH allerede i det nuværende skoledistrikt – og med de forventede tilpasninger af skoledistrikter mere end tilstrækkeligt grundlag. Derfor valgte bestyrelserne i GGH også at stå sammen og bakke den oprindelige plan op. Der har endog været afholdt flere indledende fællesmøder i GGH med henblik på at forberede sig så godt som muligt til tiden efter strukturændringen.

Hvis Klit og kumpanerne kommer igennem med deres kollektive, kaotiske kolbøtte – så kan mine børn som minimum se frem til 20 kilometer til skole – og måske op til 30 kilometer – når de er færdige med 6. klasse i Hesselager skole. Groteskt! Unægteligt noget andet end de, der i Svendborg måske skal se en ændring på 2-3 kilometer i øjnene.

Således planlægger S i Svendborg på manipuleret grundlag at lukke skolerne i Gudbjerg og Hesselager og som følge heraf  fjerne grundlaget for hovedparten af foreningslivet i Hesselager og  dermed de vigtigste tiltrækningsparametre for nye tilflyttere, som også vores kommuneudkantsområde i nordøst har brug for.

Nogle har som reaktion på Socialdemokraternes ændrede holdning udtrykt anerkendelse af Klit-klanen for at  pege på lukning af  ”de to små skoler længere nord på.” Jeg synes ikke, det fortjener anerkendelse –  det er derimod udtryk for manglende mod ikke at turde fastholde en pulsåre i nordøst, der fortsat kan holde liv i vores del af kommunen.

(Bjarne Kidde Knudsen, Klintholmvej 47, Vormark, Hesselager, er medlem af skolebestyrelsen på Hesselager Skole).