Lars Chr.Lilleholt, en mester i hykleri.

Ja, den nye regering render stærkere end en hest fra et – for sydfynboer i hvert fald – helt centralt valgløfte: Bevarelsen af akutfunktionen på Svendborg Sygehus. Det kan der ikke være to meninger om. Men oppositionen – i denne sag anført af Venstre-folketingsmedlemmerne Erling Bonnesen og Lars Chr. Lilleholt – opfører sig i samme sag hyklerisk helt til kvalmegrænsen.

Socialdemokraternes lokale folketingskandidat, Niels Chr. Nielsen, havde som centralt krav i valgkampen og længe før: Bevarelse af akutfunktionen i Svendborg. Nu blev han godt nok ikke valgt – selv om Socialdemokraterne gik frem i Svendborg-kredsen, bl.a. fordi de garanterede for akutfunktionen. For hans krav blev i den grad støttet af flere andre fra de partier, som nu danner regering. Af Annette Vilhelmsen, valgt for SF i Svendborg-kredsen. Af Carsten Hansen, valgt for Socialdemokraterne i Odense og nu minister. Ligesom af den nye statsminister og udenrigsminister – Helle Thorning Schmidt (A) og Villy Søvndal (SF). De Radikale i Svendborg støtter også bevarelsen af akutfunktionen i Svendborg – mens deres folketingskolleger ikke har været helt klare i spyttet.

DEN LILLE FORSKEL

Alle de ovennævnte – og flere med dem – slog klokkeklart fast i valgkampen: Akutfunktionen skal bevares. Nu siger de – næsten – det modsatte. Ja, det vil sige Carsten Hansen siger ikke en lyd. Men hans statsminister gør, og sundhedsminister Astrid Krag (SF) gør.

Der er forskel på den nye regerings og den gamle regerings holdning – sådan cirka seks milliarder kroner. Sådan kan det i hvert fald tolkes – det brev, sundhedsminister Astrid Krag (SF) har sendt til regionrådsformand Carl Holst (V) – se hele brevet nedenfor. Det er også sådan en af de hårdeste forkæmpere for akutfunktionen, Gert Rasmussen, ser det i dag på sin hjemmeside. Gert Rasmussen er talsmand for Akutgruppe Sydfyn, socialdemokratisk byrådsmedlem i Svendborg og formand for S i Svendborgkredsen.

”Den borgerlige regering stillede som en betingelse for et nyt OUH til 6,3 milliarder, at regionen nedlagde akutberedskabet i Svendborg. Altså minus 6,3 milliarder kroner, hvis man bevarede akutberedskabet i Svendborg. I dag udlægges sundhedsminister Astrid Krags svar i Fyns Amts Avis som en krav om reduktion af beløbet til OUH med 300 millioner kroner, hvis man bevarer akutberedskabet i Svendborg. Altså er der stadig 6 milliarder til et nyt OUH. Så selvfølgelig er der en eklatant forskel på den borgerlige regerings krav om den nye regerings”, skriver han.

Ikke desto mindre var det noget andet de allermest ledende socialdemokrater og SF’ere lovede før valget. Så løftebrud. Ja, helt bestemt.

HYKLERISKE VENSTRE-VIKINGER

Men så er det sørme godt at se de to Venstre-vikinger, Erling Bonnesen og Lars Chr. Lilleholt, indlede et sandt krigstogt mod de socialdemokrater og SF’ere i sagen om akutfunktionens fremtid. Altså et krigstogt mod disse partiers løftebrud – ikke et krigstogt for at bevare akutfunktionen. Selv om de næsten kunne se sådan ud.

De larmer op, de to Venstre-folketingsmedlemmer. Erling Bonnesen med at hav af spørgsmål i Folketinget. Og Lars Chr. Lilleholt, som til TV 2/Fyn i dag erklærer, at han er chokeret over det han kalder vælgerbedrag af værste skuffe. Og han tilføjer:

”Jeg er ekstremt skuffet. Der er rigtig mange mennesker på Fyn, som ved det her valg har stemt anderledes, end de ellers ville have gjort, hvis den her sag ikke var dukket op i valgkampen, og hvis Carsten Hansen og Socialdemokraterne ikke havde givet det her klokkeklare løfte, som de efterfølgende er løbet fra”.

Ak ja, stakkels Lars Chr.Lilleholt. Han er skuffet, men han burde da være jublende lykkelig. For den nye regering gør jo det, han og hans tidligere regering ville gøre: Lukke akutfunktionen i Svendborg. Men i stedet for at juble lægger han ansigtet i så alvorlige og skuffede folder, så man skulle tro, at han og hans folk nu vil bevare akutfunktionen i Svendborg. Det vil de ikke. Det har de aldrig villet. Det er dem, der har skabt den nuværende situation, hvor akutfunktionen skal lukkes.

Til gengæld kunne den nye regering – hvis den ville – redde akutfunktionen, samtidig med at der kommer et nyt OUH. Det vil den så ikke rigtig alligevel. Det er løftebrud, så det klodser. Det er lige så grimt at se på, som Venstre-politikernes umådelige hykleri.

BREVET FRA ASTRID KRAG TIL REGION SYDDANMARK:

Vedrørende Svendborg Sygehus

Tak for henvendelsen af 14. oktober 2011 vedrørende Svendborg Sygehus.

Region Syddanmark anmoder om en afklaring af, om de vilkår, der var en forudsætning for tilsagnet til Nyt OUH, fortsat gælder. Derudover ønskes der en tilkendegivelse af, om der fortsat forudsættes et befolkningsunderlag på 200.000 indbyggere for et akutsygehus.

Det er de folkevalgte regionsråd, der med deres kendskab til forholdene i den enkelte region og på grundlag af den sundhedsfaglige rådgivning beslutter, hvordan det regionale sygehusvæsen skal indrettes. Regeringen bakker derfor op om Region Syddanmarks gældende beslutning om at placere en fælles akutmodtagelse på Fyn i Odense.

Der er den 15. juni 2011 givet endeligt tilsagn om medfinansiering fra kvalitetsfonden til etablering af Nyt OUH. Tilsagnet er blandt andet givet med de forudsætninger og vilkår, som fremgår af ekspertpanelets indstilling til regeringen. Det indebærer blandt andet, at der skal findes klare, detaljerede og realistiske planer for, hvordan den præhospitale indsats udvikles i takt med samlingen af sygehusenes opgaver. Regionen har i sit materiale vurderet, at Nyt OUH vil stå færdigt i 2019. Der er således først på det tidspunkt, at den fælles akutmodtagelse på Fyn vil blive samlet i Odense.

Regeringen har noteret sig, at der efter åbningen af Nyt OUH vil være en skadeklinik på Svendborg Sygehus, der vil skulle være døgnåben og bemandet med særligt uddannede sygeplejersker med lægelig back-up. Det bemærkes, at der derudover i foråret 2011 blandt andet som led i styrkelse af sundhedsvæsenets akutte indsats er bevilget 23 mio. kr. fra statens akutmidler til etablering af et sundhedshus i Rudkøbing på Langeland. Sundhedshuset vil indeholde en lang række kommunale og regionale sundhedstilbud, blandt andet en skadeklinik bemandet med sygeplejersker.

Hvis regionsrådet i Region Syddanmark træffer en ny beslutning om at placere en fælles akutmodtagelse i Svendborg, vil det være op til regionen at udarbejde en konkret løsning, der angiver, hvordan beslutningen kan udmøntes – herunder hvordan en ny beslutning vil indvirke på Nyt OUH. En ny løsning vil indebære, at regionen skal indhente faglig rådgivning fra Sundhedsstyrelsen. Det bemærkes, at den faglige forudsætning for en fuldt udbygget fælles akutmodtagelse fortsat blandt andet er et befolkningsunderlag på minimum 200.000 indbyggere. Da vilkårene, der lå til grund for tilsagnet af 15. juni 2011 til Nyt OUH, ikke længere vil blive opfyldt ved en sådan ny beslutning, vil der skulle træffes beslutning om, hvordan et nyt mindre OUH skal projekteres, herunder hvor meget det tidligere tilsagn skal reduceres. Denne situation kan der efter regeringens opfattelse først tages stilling til, når det nærmere indhold af en eventuel ny beslutning måtte foreligge.

Med venlig hilsen Astrid Krag.