Det er besluttet mange gange. Men det bliver ikke til noget. Der bliver ikke bygget en ny Nordre Skole. Foreløbig én socialdemokrat er faldet fra. Og de tre borgerlige partier i byrådet siger nej. Dermed er der ikke længere flertal for at bygge en ny skole til 130 millioner kroner.

Flertallet er forduftet – Nordre Bydel får ikke en ny skole

Af Frede Jakobsen

Gang på gang er det blevet besluttet i byrådet: Der skal bygges en ny Nordre Skole. Gang på gang er placeringen af den blevet ændret. Gang på gang er byggeriet blevet udsat. Nu er det slut. Flertallet for at bygge den er væk. Det forsvandt, da det socialdemokratiske byrådsmedlem Bjarne Hansen i går i Svendborgs NetAvis meldte sig som modstander. De borgerlige partier i byrådet vil også skrotte planen om at bygge en ny Nordre Skole. Dermed er der 15 stemmer imod, kun 14 stemmer for at fastholde en tidligere beslutning om at bygge en ny Nordre Skole til 130 millioner kroner på Mølmarksvej – dér, hvor den nuværende, slidte Nordre Skole ligger.

De Konservative og Dansk Folkeparti har længe været betænkelige, grænsende til modstandere af at gennemføre nybyggeriet. Men nu melder også Venstre sig på banen som modstander – og dermed er det umuligt for borgmester Curt Sørensen (S) at skabe flertal for at fastholde beslutningen om at bygge den ny Nordre Skole.

Siden valgkampen i efteråret har det nye, røde flertal i byrådet med Socialdemokraterne i spidsen udadtil stået last og brast bag beslutningen om, at den ny skole skal bygges og stå færdig om senest tre og et halvt år. Men internt er der ikke fodslag. Og i går kom uenigheden så frem i lyset, da byrådsmedlem Bjarne Hansen sagde fra. Han mener, at udviklingen i børnetallet og kommunens anstrengte økonomi gør, at beslutningen om en ny Nordre Skole skal droppes.

Bjarne Hansen er foreløbig det eneste byrådsmedlem, der offentligt har tilkendegivet sin modstand. Men i partiet får han nu støtte af Torben Lønberg (billedet), som sad 13 år i kommunalbestyrelsen i Gudme og som var formand for den socialdemokratiske fællesledelse i Svendborg indtil for et år siden. Han er enig med Bjarne Hansen. ”Man skal ikke glemme, at vilkårene hele tiden ændrer sig. Man kan fint ønske sig noget i gyldne perioder, som man må erkende, at man alligevel ikke kan få, når vilkårene ændrer sig. Og vilkårene er nogle andre nu. Det er selvfølgelig rigtig uheldigt. Men med prognoserne for elevtallet og med den barske budgetperiode, der kommer nu, vil det være meget problematisk at bruge så mange penge på én ny skole, mens de øvrige skoler skranter”, siger Torben Lønberg.

Venstre sad på magten i fire år indtil magtskiftet 1. januar. Venstre støttede i den periode bygningen af en ny Nordre Skole. Men det er slut nu, siger Venstres gruppeformand og tidligere borgmester Lars Erik Hornemann. Han begrunder det også med, at situationen har ændret sig. Børneprognoserne og økonomien taler imod.

”Jeg synes, det er rigtig og modigt af Bjarne Hansen nu at sige, at vi lige skal klappe hesten. Med udviklingen i børnetallet og med de økonomiske problemer, vi står overfor, virker det ikke rigtigt at bruge så mange penge på en enkelt skole. Det vil være mere rigtigt at bruge resourcerne på de andre skoler og få forholdene dér gjort tidssvarende”, siger Lars Erik Hornemann.

Lars Erik Hornemann mener også, den bedste skole at skille sig af med vil være Nordre Skole, fordi det er dens beliggenhed, der er mest attraktiv til at sælge til boliger og på den måde få penge i kommunekassen. Et synspunkt, som også den konservative Henrik Nielsen flere gange har slået til lyd for.

Også Dansk Folkepartis Jens Munk er klar i mælet. ”Der er for mig ingen tvivl om, hvilken skole, der skal nedlægges. Det er Nordre Skole, og det er også den skole, man kan sælge til den bedste pris”, siger han.

Med de klare tilkendegivelser fra Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og socialdemokraten Bjarne Hansen ser det mere end sort ud for Nordre Skole. I årevis har der været flertal for enten at renovere den eller bygge en helt ny skole. Gang på gang er der bare kommet reelle eller politiske problemer i vejen for at sætte byggeriet i gang.  I lang tid så det ud, som om der var flertal i byrådet for at bygge en ny Nordre Skole ved Porthusvej. Men på en nat skiftede det daværende borgmesterparti, Venstre, holdning og meddelte til alle andres overraskelse, at det var imod planen. Ikke imod planen om en ny Nordre Skole. Men imod, at den skulle ligge på Porthusvej tæt ved MacBarens Tobaksfabrik. Venstres holdningsskift kom efter pres fra tobaksfabrikkens ejer, Halberg, og det øvrige erhvervsliv.

Derefter hed beslutningen, at en ny skole skulle bygges i Tved Skovhave udenfor byen på vej mod Tved. Det gik Socialdemokraterne med til – nødtvunget, fordi der ikke længere var flertal for Porthusvej. Derude i Tved Skovhave løb projektet hurtigt ind i en masse problemer – med modstand fra beboerne og naturbeskyttede områder. Så blev den plan droppet.

Næste etape hed så, at skolen skulle blive på Mølmarksvej, hvor den ligger nu. Med delvis renovering, delvis nybyggeri. Det viste sig at blive så svimlende dyrt, at også den plan blev opgivet. I sidste omgang hed planen så nybyggeri på Mølmarksvej til cirka 130 millioner kroner. Beslutningen blev taget i sidste byrådsperiode. Og ikke mindst Socialdemokraterne og partiets tre røde støttte-partier (SF, Enhedslisten og Tværsocialisterne) slog i valgkampen sidste efterår hårdt på løftet om en ny Nordre Skole inden udgangen af 2013.

Men nu er flertallet forsvundet. Bjarne Hansen har til Svendborgs NetAvis sagt, at løftet aldrig var en del af Socialdemokraternes valgprogram. Og at han ikke selv i valgkampen lovede at støtte byggeriet. Desuden mener han, at politikerne – også hans partikammerater – skal have mod til at sige, at situationen har ændret sig siden da. Og at børnetallet og økonomien gør, at man bliver nødt til at skrotte beslutningen om en ny Nordre Skole.

Borgmester Curt Sørensen stod så sent som i går i Svendborgs NetAvis fast på beslutningen om at bygge den nye skole. Forudsat, som han sagde, at det kunne lykkes ham at skaffe flertal for det i de skole- og budgetforhandlinger, som nu går i gang i byrådet.

Læs også “Hver 7. skoleklasse i Svendborg vil stå tom” 3. august, “Erfaren skolemand: Luk små skoler på landet” 4. august og “Rød enighed om Nordre Skole smuldrer” 5. august.