Af Tom Skovløkke Jørgensen

“Syg I Svendborg” var i foråret 2013 inviteret til et dialogmøde ved det Radikale Venstres lokale medlemsmøde med partiets socialordfører i Folketinget, Liv Holm Andersen. Et godt møde, hvor der blev aftalt at lægge et gensidigt samarbejde til grund for lokalvalgkampen. Initiativtager til invitationen var den daværende spidskandidat og lokalformand Mai-Britt Schultz, der som støtte af “Syg i Svendborg” (SIS), kunne se en fordel i, at et samarbejde med SIS kunne skabe større forståelse for de syge borgeres udsatte position i det sociale system.

Kort tid efter mødet trak Mai-Britt Schultz sig som bekendt fra sit parti, bl.a. begrundet i sin utilfredshed med partiets politik på netop det sociale område. Vi fra “Syg i Svendborg” skyndte os straks at spørge Kristina Siig, der midlertidigt overtog posten som de Radikales ansigt udadtil, om SIS nu fortsat kunne regne med det gensidige samarbejde. Vi fik et klart og tydeligt bekræftende Ja som svar. Det må dertil pointeres, at Kristina Siig også er at finde i “Syg i Svendborgs” støttegruppe sammen med bl.a. Emil Dyred, næstformand i de Radikales hovedbestyrelse.

Stor er derfor vores forbavselse over at erfare i dagspressen, at løsgængeren i byrådet, Masoum Moradi, der ikke ligefrem kan påstås at være den store tilhænger af “Syg i Svendborgs” aktiviteter, nu har meldt sig under fanerne i de Radikales lokale afdeling og endda levnes en mulighed for at stille op til byrådet, idet det af pressen fremgår, at “en erfaren byrådsmand, kan være med til at tiltrække stemmer, og derved skaffe de Radikale en byrådsplads”.

Med den skingre stemmeføring, som Masoum i sin byrådsperiode som løsgænger – efter at være valgt ind på SF-stemmer – har lagt for dagen i utallige læserbreve, der forsvarer jobcentersystemets sagsbehandling og samtidige angreb på “Syg i Svendborgs” aktiviteter, kan vi fra SIS godt have vores tvivl om de Radikales reelle hensigter i forhold til den aftale,, der kom i stand under det i øvrigt, af alle deltagere, til mødet med Liv Holm Andersen roste resultat.

Sagt kort: Er Masoum Maradis massive kritik af “Syg I Svendborg” nu en del af de Radikales politik? Eller er det et tidligere givet tilsagn om samarbejde, der tegner de Radikale i Svendborg? Vi er bare blevet så meget i tvivl, så vi ville være glade for et klart svar fra den nye spidskandidat for de Radikale i Svendborg.

 (Tom Skovløkke Jørgensen, medinitiativtager til “Syg i Svendborg”).