Kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf.

ANALYSE: Den besynderlige historie om Naturama og kommunen bliver – som dagene går – ikke mindre besynderlig. Tværtimod.

Det er en sag om en ansøgning om 77 millioner kroner hos A.P. Møllerfonden til at gøre Naturama dobbelt så stor. En ansøgning, som blev sendt med kommunens anbefaling – inden kommunen havde behandlet sagen. En sag, som – da den kom frem – fik en kommunaldirektør til at bede det lokale dagblad om at dæmpe sig. En sag, som reelt først behandles tirsdag i kommunen. En sag, som formentlig allerede er afgjort af A.P. Møllerfonden.

Naturama sendte 12. oktober en ansøgning til A.P. Møllerfonden om de 77 millioner kroner. Til samme fond havde på det tidspunkt Svendborg Museum allerede sendt en ansøgning om angiveligt over 100 millioner kroner – til et nyt maritimt museum på havnen. Svendborgs Museums ansøgning havde været hele den slagne vej gennem kommunen – de relevante udvalg og Byrådet og havde kommunens anbefaling og tilsagn. Naturama havde ikke nogen anbefaling eller tilsagn fra kommunen. Men det fik Naturama. På en … ja, besynderlig måde.

Medlemmerne af kommunens økonomiudvalg modtog en mail fra borgmesteren den 18. oktober om ansøgningen. På det efterfølgende møde i Økonomiudvalget 25. oktober blev den nævnt – ikke på selve mødet, men udenfor dagsorden. Ingen havde reageret negativt på borgmesterens mail 18. oktober. Altså støttede kommunen ansøgningen og lovede at stå for den udvendige vedligeholdelse – formedelst formentlig det dobbelte af, hvad det koster i dag. Fra cirka 300.000 kroner om året i dag – til muligvis 600.000 eller mere om året, hvis Naturama får de 77 millioner til at rive de gamle bygninger ned og bygge nyt, så det vokser fra det nuværende 3.458 kvm. til 6.258 kvm. – en bebyggelsesprocent på grunden på Dronningemaen på 94.

PRES PÅ AMTSAVISEN

Det var Fyns Amts Avis, der satte lys på Naturamas hemmelige planer og ansøgningen til A.P. Møllerfonden. Og avisen satte fokus på, at der dermed var to museer i Svendborg, som på samme tid søgte millioner hos samme fond. Det fik kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf til at bede avisen dæmpe sig. Netavisen har fået aktindsigt i mail-korrespondancen. Kommunaldirektøren skrev 10. november til avisens journalist, Ole Kølster:

”Jeg har netop læst din artikel i dag (kamp om millionerne….) Den er helt sikkert rigtig, men jeg tror, at det er utroligt farligt, hvis sydfyn sender signaler om, at vi kæmper om fondens penge. Jeg vil henstille, at I udskyder bekrivelserne af denne ’kamp’, indtil fonden har truffet sin afgørelse. Det er ikke for kommunens skyld. Men for Svendborgs skyld. Jeg uddyber meget gerne, hvis der er behov for det”.

Det et helt legitimt, at kommunaldirektøren forsøger at få indflydelse på, hvad en avis skriver. Der er mange, der forsøger det samme – hver dag. Det havde kun været et problem, hvis avisen havde fulgt kommunaldirektørens ’gode råd’. Det gjorde avisen ikke. Tværtimod tog den pressions-forsøget op i en leder.

Og i en – meget venlig – mail til kommunaldirektøren svarede journalist Ole Kølster, at han vælger at se henvendelsen ”alene som et godt råd og ikke som et forsøg på at påvirke – for ikke at sige styre – hvad vi her på avisen vurderer som væsentligt. Jeg er selvfølgelig bekendt med, at en følsom fond kan føle sig generet af offentlig omtale – især, hvis den har negativ karakter. Det har jeg hørt før, og det har ikke blot du, men flere andre valgt at gentage over for mig i den aktuelle sag. Og det forhold har jeg selvfølgelig med i kuglepennen, når jeg skriver. Men at love dig, at jeg ikke vil beskæftige mig med problematikken vil jeg nu ikke. Det må hver gang komme an på en vurdering af, hvad jeg/avisen må finde relevant at delagtiggøre offentligheden i for at sikre en fortsat god debat uden misforståelser, hemmelighedskræmmerier og rygter”.

IKKE HELT NØJAGTIG BESKRIVELSE

Enhedslistens Jesper Kiel var – bl.a. efter omtalen af sagen i Svendborgs NetAvis (læs her) – blevet godt og grundigt træt af den noget tvivlsomme måde at behandle sagen på. Han sidder selv i Økonomiudvalget og var utilfreds med blot at få en mail fra borgmesteren om sagen – en orientering med andre ord, som man skulle reagere på lige op til efterårsferien, ellers ville det blive betragtet som et ja til, at kommunen kunne støtte. Jesper Kiel krævede i sidste uge sagen taget reelt op på et møde i Økonomiudvalget. Derfor er sagen på Økonomiudvalgets møde i dag. Med en mildt sagt ikke helt nøjagtig beskrivelse af sagens gang i systemet – eller manglende gang.

Det nævnes i dagsordenspunktet, at sagen allerede 6. september – altså længe før ansøgningen blev sendt – havde været i Udvalget for Kultur og Plan: ”Udvalget for Kultur og Planlægning blev på mødet den 6. september orienteret om Naturamas drift og fremtidsvisioner, herunder udbygningsønsker på kort og langt sigt”.

Nævnt i denne sammenhæng kan det kun opfattes som 77 millioner kroners nybygningsplanen – at udvalget altså blev orienteret om den. Det blev udvalget ikke. Dagsordenspunktet den dag i udvalget handlede om at få revet en pergola ved Naturama ned – og desuden blev udvalget orienteret om en mulig opstilling af nogle pavilloner til forskere fra SDU.

Så nej, sagen har ikke været til egentlig behandling nogen som helst steder i kommunens ansvarlige organer – ikke før tirsdag eftermiddag i Økonomiudvalget. Udvalget, hvor borgmester Curt Sørensen er formand. Han sidder også i Naturamas bestyrelse og har således været med til at sende ansøgningen til A.P. Møllerfonden længe inden den havde været behandlet i kommunen – længe inden, andre politikere anede noget om sagen.

HABIL ELLER INHABIL?

Kan Curt Sørensen så overhovedet deltage i Økonomiudvalgets behandling af sagen i dag? Er han ikke inhabil? Nix, forklarer kommunaldirektøren i gårsdagens Amtsavis, for Curt Sørensen ”er udpeget af Byrådet og vil derfor ikke være inhabil”. Det sjove er, at selvsamme kommune i snart tre år i en anden sag har hævdet, at det er borgmesteren som person, der sidder i Naturamas bestyrelse. Og at kommunen derfor ikke kan udlevere referater fra bestyrelsesmøder i Naturama til Svendborgs NetAvis’ redaktør. De tilgår nemlig borgmesteren – ikke byrådet, det vil sige kommunen. Altså den modsatte argumentation.

Men dermed stopper besynderlighederne i denne sag ikke. Godt nok skal Økonomiudvalget tirsdag behandle sagen på sit møde. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om kommunen skal påtage ”sig opgaven som bygherre for museumsudvidelsen såfremt Naturama opnår tilsagn om fondstilskud” og til, at ”kommunen varetager den udvendige vedligeholdelse af museumsbygningen”.

SAGEN AFGJORT…

Det skal flertallet i Økonomiudvalget nu nok sige ja til. Det ville da også være pinligt at skulle til at forklare A.P. Møllerfonden det modsatte – når fonden for længe siden har fået at vide, at det vil kommunen godt. Og endnu mere pinligt, fordi fonden efter alt at dømme allerede har taget stilling til både ansøgningen fra Naturama og ansøgningen fra Svendborg Museum. Efter hvad netavisen erfarer, blev ansøgningerne behandlet på et møde i fonden torsdag i sidste uge. Fondens direktør, Henrik Tvarnø, vil overfor netavisen hverken be- eller afkræfte, at ansøgningerne er blevet behandlet – og han vil derfor heller ikke oplyse om det i så fald blev et ja eller nej.

”Vi kommenterer aldrig på behandling af ansøgninger”, siger han.

”Kan du til gengæld sige, hvornår ansøgerne kan forvente svar?”

”Svaret på det spørgsmål er det samme som på første spørgsmål”, siger Henrik Tvarnø.

Fra hovedkvarteret på Esplanaden er A.P. Møllerfondes mand ikke gavmild med informationer i den besynderlige sag om Naturama, en ansøgning om millioner og borgmesterens og/eller kommunens støtte til den.