Han håber på rigtigt mange demonstranter på tirsdag foran Naturama, når byrådet klokken 16 indleder sit møde om skole-planen – formanden for skolebestyrelsen på Byskolen, Lars Stubbe Teglbjærg. Han mener selv, at planen skal trækkes tilbage for at få bedre tid til at lave et nyt og bedre forslag.

Lukningstruet skole kalder til demonstration

Af Frede Jakobsen

Så mange tilhørere regner byrådet selv med, at der kommer til byrådsmødet tirsdag om skole-planen, at mødet er flyttet fra rådhuset til et større lokale på Naturama på Dronningemaen. Men skolebestyrelsen på Byskolen, en af de tre lukningstruede skoler, regner med, at der kommer endnu flere. Derfor har den arrangeret demonstration ude foran Naturama samtidig med byrådsmødet.

”Ja, for vi har fået at vide, at der kun er plads til 160 tilhørere på Naturama”, siger formanden for skolebestyrelsen på Byskolen, Lars Stubbe Teglbjærg. Og han regner med, at der kommer mange flere for at give deres utilfredshed med skole-planen til kende overfor politikerne. Han siger, at han foreløbig ved, at folk med tilknytning til Nordre Skole vil gå i demonstration ned til Naturama. Mens folk med tilknytning til den nærligende Byskolen blot samles ved Naturama op til byrådsmødet, der starter klokken 16. ”Men jeg kunne også forestille mig, at nogen holder sig væk af forsigtighedsgrunde, fordi de håber, deres skole er reddet”, siger Lars Stubbe Teglbjærg.

Lars Stubbe Teglbjærg mener selv, at politikerne bør sende hele planen tilbage til embedsmændene til en meget bedre gennembearbejdning. Ikke kun, fordi den skole, hvor han er skolebestyrelsesformand, er på planens luknings-liste. Men også derfor. Han mener ikke, planen er forsvarlig i en tid, hvor kommunen har økonomiske problemer. ”Godt nok opererer den med en usikker årlig driftsbesparelse på 17 millioner kroner, men den indeholder samtidig anlægsudgifter for 40 millioner kroner. Og det er tvivlsomt, om det tal er sat højt nok. Under alle omstændigheder, så er 17 millioner kroner om året ikke meget, når der ikke samtidig er tale om kvalitetsforbedringer af skolerne”, siger han.

Og der er mange andre ting i den skole-plan, som nu ligger, som stritter i forskellige retning, og som Lars Stubbe Teglbjærg ikke tror på vil give noget positivt. Et kludetæppe af forskellige forslag, kalder han planen. ”F.eks. tror de, at det giver bedre integration at køre de yngste elever fra Hømarkskolen rundt i busser til andre skoler. Jeg tror det modsatte. Og samtidig med, at man vil lukke underskolen i Hømarken, satser man fra kommunens side på at få børnefamilier til at flytte dertil. Det hænger ikke sammen”, siger Lars Stubbe Teglbjærg.

Lars Stubbe Teglbjærg synes, at hele planen skal sendes tilbage til gennembearbejdning i forvaltningen. ”Jeg synes, det er en fejlvurdering, at man vil have planen færdig og klar til næste skoleår. Det er selvfølgelig kedeligt for dem, at de så ikke kan nå det til næste skoleår. Men  jeg synes, det er bedre at give det den tid, der skal til, for at der kan komme noget ordentligt ud af det. For os her på Byskolen har demonstrationen to mål: At redde Byskolen og at få hele planen taget af bordet og bearbejdet”, siger han.

Byskolens bestyrelse har indkaldt til demonstration med denne pressemeddelelse:

”Mød rovdyrene – hvis du tør

Æd eller bliv ædt! Sådan er temaet på særudstillingen på Naturama i Svendborg.

På tirsdag, d. 31.08.10 kl 16 vil der i disse omgivelser, blandt hvalskeletter og kæmpeedderkopper, blive afholdt et brag af et byrådsmøde.

Byrådsmødet er flyttet på grund af den enorme interesse for kommunens plan om omfattende skolelukninger.

– Kan byrådet forklare hvorfor en anlægsudgift på 40 millioner plus det løse kan kaldes en besparelse?

– Tror man at man kan løse sociale problemer ved at lukke underskolen i byens mest belastede kvarter?

– Hvorfor skal 1.313 børn i Svendborg kommune flytte skole til næste år uden at man kan opnå besparelser eller sikre kvalitetsforbedringer?

– Hvorfor vil man bevare 3 skoler i Gudme-området, når der kun er elever til to skoler i skoledistriktet?

– Var deltagerne i Børn og Ungeudvalget habile? Statsforvaltningen har ikke talt endnu, men hvad siger vælgerne?

Kommunens forældre forventes at møde frem i stort tal for at demonstrere deres utilfredshed og for at bombardere byrådet med spørgsmål i spørgetiden”.