Af Søren Bøving-Andersen, Venstre

Søren Bøving-Andersen.

Søren Bøving-Andersen.

KOMMUNALVALG/13: Venstres fynske borgmesterkandidater har under titlen Blå Fyn skabt et samarbejde mellem Fyn og regionen, der skal sikre, at Fyn kommer styrket ind i fremtiden.

Blå Fyn handler om, ved hjælp af solid liberal Venstre politik, at skabe arbejdspladser og vækst; at gøre en fælles uddannelsesindsats; at skabe en god infrastruktur og om at styrke turistindsatsen.

Men det interessante og glædelige er, at vi allerede har taget forskud på det Blå Fyn i Svendborg!

Det så ellers noget rødt ud efter kommunalvalget for fire år siden, da Villy-effekten gav Svendborg et snævert rødt flertal på 15-14.

I den borgerlige lejr var vi – på borgernes vegne – meget betænkelige ved udsigten til fire års politisk ørkenvandring, hvor de 15 socialistiske byrådsmedlemmer nu måtte forventes at ville indfri alle de dyre valgløfter, hæve skatterne på det trængte erhversliv og lade pengene fosse ud af den i forvejen kriseramte og slunkne kommunekasse.

Bekymringen var i første omgang velbegrundet. Som Jesper Kiel fra EL fornylig fremhævede, lå dette års budgetforslag fra EL meget tæt op ad det fælles forslag, som S, SF, EL og liste T fremlagde kort før valget i 2009. Et budgetforslag med hævet grundskyld, genindførelse af dækningsafgift og hævede personskatter.

Desuden udviste det røde valgforbunds budget for årene 2010-2013 et driftsresultat, der var 105 mio. ringere end budgetforslaget fra Venstre og vores forligspartnere.

Samtidig lagde rød blok op til et anlægsbudget, der var hele 350 mio. større end i Venstres budgetforlig.

350 mio. ekstra i anlægsudgifter! 156 mio. i skattestigninger! 105 mio. ringere driftsresultat!

Det kunne læses sort på hvidt, og ville altså være det økonomiske resultat af valgløfterne i 2009 fra den socialdemokratiske borgmesterkandidat og hans trofaste væbnere under sloganet ”En for alle – alle for en.”

Men miraklet skete – musketereden blev brudt, valgløfterne glemt og pengene sparet!

Allerede ved budgetforhandlingerne i 2010 var det røde flertal væk. Yderst få – om nogen – af valgløfterne var blevet sat i gang, og med stor energi kunne Venstre og øvrige borgerlige partier kaste sig ind i budgetforhandlingerne med Socialemokraternes Flemming Madsen for bordenden.

Det gav pote.

S, SF og liste T indgik en flerårig bindende aftale med de borgerlige:

• Driftsoverskuddet skal som minimum udgøre 100 mio. kr .– ikke kun 70 mio., som forslaget lød i valgåret.

• Et eventuelt større overskud kan kun disponeres efter aftale mellem forligsparterne.

• Kassebeholdningen skal udgøre 80-100 mio. kr. – ikke kun 60 mio., som forslaget lød i valgåret.

• Ændringer i skattesatserne kan kun ske ved enighed i forligskredsen – altså ingen genindførelse af dækningsafgiften, som det ellers lød i valgåret.

Nu blev, med hjælp af solide blå stemmer, grundstenen lagt til en forbedring af kommunens økonomi og alle urealistiske valgløfter (det vil sige de fleste) fra Socialdemokraterne, SF, T og EL blev lykkeligt glemt.

Svendborgs økonomiske politik var blevet langtidsholdbar blå!

Misforstå det nu ikke – ingen jublede over det budget!

Hårde besparelser måtte gennemføres, og rigtig mange af besparelserne gjorde naturligvis også ondt hos Venstre – bl.a. da det måtte besluttes at Nordre Skole ikke kunne blive bygget, og at fire dagcentre i ældreområdet måtte nedlægges.

Skolestrukturen var man også klar over ville give udfordringer.

Men ikke desto mindre – der var skabt en flerårig aftale om den økonomiske politik hvilende på borgerlige økonomiske grundholdninger. Blå økonomi!

Det har været godt for Svendborgs økonomi, skatteborgere og de virksomheder, som i kriseårene har sparet 156 mio. kr. i skattestigninger.

Derfor er det alligevel ikke så tosset at være blå politiker i Svendborg.

Mindre godt er det, at den socialdemokratiske ledelse i sin iver efter at skabe resultater glemte alt om dialog med borgerne.

Der er opstået en ubalance i dialogen mellem borgerne og vist især det nuværende borgmesterpartis repræsentanter i byrådet.

Der er opstået en ubalance mellem by og land, hævder mange.

Ønsker om forbedrede sagsbehandlingstider i Jobcentret har der ikke været lydhørhed for. Erhvervslivet bliver ikke hørt, er der blevet sagt. (På det område går det dog heldigvis fremad iflg. Dansk Industri, hvilket absolut er en blå mærkesag.)

Måske er problemet, at det alligevel ikke har været ægte blåt!

Der er jo noget forlorent ved et rødt flertal, der straks efter valget løber fra alle valgløfter og fører blå politik af ren og skær nødvendighed – selv om det er sund fornuft.

Forlorent blå kunne man måske kalde det?

Venstres politik er ægte. Også ægte dialog.

Vi ønsker åbenhed om problemer og udfordringer, før beslutningerne tages.

Vi tror på, at vi kan skabe en kommune, hvor det er attraktivt både at bo og drive virksomhed.

Vi tror på, at der kan skabes en bedre balance – denne gang med ægte blåt!

(Søren Bøving-Andersen, Skårup, er byrådskandidat for Venstre).