Arno Kruse.

Arno Kruse.

Af Arno Kruse

De miljøøkonomiske vismænd gav den hele armen i går med hensyn til, hvad der kunne betale sig. Blandt andet mente de økonomiske vismænd, at det ikke kunne betale sig at sortere affald, når man beregnede lønværdien af den tid, folk brugte på at sortere deres affald.

Sådan havde jeg nu ikke set på det.

Men hvis jeg bruger denne bemærkelsesværdige måde at beregne omkostninger på, så er min oplevelse med Ankestyrelsen i dag ikke mindre end en guldgrube for de miljøøkonomiske vismænd.

Jeg ringede til Ankestyrelsen vedrørende en klagesag om kontanthjælp, og fik af den automatiske telefonsvarer oplyst, at jeg var nummer 5 i køen.

Meget langsomt men meget sikkert avancerede jeg til nr. 1 i køen, og efter 18 minutter fik jeg et levende menneske i den anden ende af røret. Det var faktisk helt befriende efter hvert 10. sekund at have fået oplyst, hvad nummer jeg var i køen.

Efter at have oplyst journalnummer og forklaret, hvad mit ærinde var, meddelte den venlige medarbejder, at jeg skulle snakke med en medarbejder i specialafdelingen, som hun herefter stillede mig om til.

Så måtte jeg starte forfra med journalnummer og en forklaring på, hvad mit ærinde var.

Efter en længere snak om problemet sagde den venlige medarbejder, at hun var ansat i specialafdelingen for sygedagpenge, og at jeg blev nødt til at snakke med en medarbejder fra specialfdelingen for kontanthjælp, men dem kunne hun ikke stille om til, hvorfor hun venligt bad mig om at ringe op på ny og bede om specialafdelingen for kontanthjælp.

Helt spontant røg det ud af mig: Jamen du godeste, så skal jeg jo starte bagerst i køen igen!

Ja, det skal du, og det beklager jeg, sagde den venlige medarbejder i den forkerte specialafdeling, men jeg kan ikke gøre det anderledes, hvorefter vi sagde pænt farvel til hinanden.

Så var der gået mere end en halv time til ingen verdens nytte, og så sidder jeg tilbage og begynder at filosofere over, hvor mange opkald Ankestyrelsen egentlig har om dagen, om ugen, om måneden og om året, og hvor mange kroner på årsbasis de kloge økonomiske vismænd kan regne sig frem til i besparelse, hvis Ankestyrelsen fungerede som den skulle.

Vi skal lære, så længe vi lever, og jeg lærte noget nyt i går af de kloge miljøøkonomiske vismænd, men hvor er det dog ærgerligt, at deres fiktive millioner ikke kan bruges til noget som helst.

(Arno Kruse, Longelse Sand, Langeland, er folkepensionist. Han er tidl. medlem af kommunalbestyrelsen i Rudkøbing for Arno Kruses Liste. I dag er han medlem af Enhedslisten).