Det er ikke nemt at være en del af det lokale billede i Svendborg. Jeg har været aktiv i Svendborg siden 1976, og jeg har haft mange gode oplevelser med det. Opture og nedture har selvfølgelig været en del af billedet, men det har været det hele værd. Nu har det så bare ændret sig i en retning, som jeg ikke længere kan være med til. Det er blevet for personligt, og jeg må vælge andre måder at føre kampen på.

Hver eneste dag i de seneste 14 dage har jeg tænkt på, hvad jeg skulle skrive om i denne nødvendige avis. Men jeg er blank. Jeg vil gerne skrive om en masse relevante emner, men jeg bliver bremset af for mange dårlige oplevelser med at have en mening.

Demokratiet har trange vilkår, men jeg har altid betragtet det som en udfordring, at få modstand fra politiske modstandere. Men ikke nødvendigvis fra mine “politiske venner”.

Den retorik, der i dag er fremherskende og fremelsket, er særlig ondskabsfuld og personlig. Det ønsker jeg ikke at være en del af.

NÆRTAGENDE OG FORNÆRMEDE

Jeg har i tiden med Syg i Svendborg (SiS) oplevet, at der skal en stor rummelighed til for at være en del af den sociale bevidsthed i Svendborg Kommune.

Svendborg kommunes politikere og embedsmænd fremstår i mødet med dem som nærtagende og personligt fornærmede over at møde kritik.

Et spørgsmål har meldt sig igen og igen i de seneste måneder: Hvor lærer danskerne om demokrati? Hvor lærer danskerne om, når vi ikke lever op til demokratiets spilleregler?

Fyns Amts Avis har viderebragt beskyldninger om min og andres person, som Fyns Amts Avis end ikke har gidet undersøge rigtigheden af. Fyns Amts Avis har viderebragt oplysninger om udtalelser, som jeg og andre i en eller anden fejlforståelse må stå på mål for.

Når en syg borger har fortalt sin historie til samme avis, så forlanger avisen naturligvis dokumentation for påstandene. Af hensyn til dem, der bliver kritiseret, nemlig kommunen. Dette hensyn viser avisen ikke almindelige borgere. Nej, om os kan avisen viderebringe hvad som helst.

VAGTHUNDEN

Som vagthund overfor magthaverne har Fyns Amts Avis og Troels Mylenberg en særlig rolle, i hvert fald ifølge Troels Mylenberg. Avisen har valgt at gøre Syg i Svendborg til en magtfaktor, og derfor vælger avisen at fokusere på de demokratiske forhold i en Facebook gruppe, som 5 borgere i marts 2011 besluttede at oprette. En Facebook gruppe, Troels Mylenberg? Hvorfor skal vi i en Facebook gruppe leve op til særlige demokratiske principper? Kunne du ikke engang imellem finde på at slette en Facebook ven, uden at det behøvede at stå på forsiden af avisen næste dag?

Tænk om avisen brugte deres begavede journalister til at kulegrave de demokratiske forhold dér, hvor det lokale demokratis ypperligste repræsentanter er, nemlig i Svendborg Kommune, byrådet og i partierne.

DE MAGTFULDKOMNE

Retten til at ytre sig i lokale forhold tilkommer desværre kun de magtfuldkomne. Denne magtfuldkommenhed ligger i dag først og fremmest hos Socialdemokraterne og hos en løsgænger i byrådet, samt hos Fyns Amts Avis. Når almindelige borgere skriver uafhængigt af hinanden, så viderebringer Fyns Amts Avis udtalelser om, at dette er en styret kampagne fra SiS og en hetz imod en enkelt person. Retten til et forsvar er end ikke med i avisens overvejelser.

Enhver avis skal altid betragtes som en ven, men ikke en ven, man skal læne sig op ad. Jeg har mødt sobre journalister i de seneste 6 måneder. De findes overalt, også på Fyns Amts Avis, ja selv på Jyllands-Posten, men han er også min fætter.

INGEN KOMMENTARER

Jeg vil indtrængende bede om, at INGEN kommenterer dette. Jeg orker ikke at tage diskussionen. Jeg er stået af. Demokratiet må finde et andet udtryk end sympati eller apati eller psykopati. Verden er trods alt mere nuanceret end den, der kommer til udtryk i den sydfynske monopolavis.

Initiativet Syg i Svendborg, min kone, øvrige familie, vores kat Sokrates, guldfiskene i havedammen, min læge, tandlæge eller favorit restaurant, Vintapperiet, den belgiske ølmand i Hesselager, venner og bekendte eller Jesper Kiel og Enhedslisten kan på ingen måde drages til ansvar for dette indlæg.

Jeg udtrykker mig på egne vegne, og derfor skal enhver kritik afleveres i den nærmeste skaldespand. Her vil kommunens dygtige medarbejdere regelmæssigt afhente borgernes efterladenskaber.

Opfør jer ordentligt og tal pænt om så mange som muligt.

PS. Ovenstående indlæg er skrevet under tvang, og det vil det næste også være!

Bedste hilsner William Fibæk Mikkelsen, Frivillig I Samfundets Tjeneste – FIST

(William Fibæk Mikkelsen, voksenunderviser og af initiativtagerne til Syg i Svendborg).