Holger Gorm Petersen, DF-borgmesterkandidat.

Af Carsten Halvorsen

Den charmerende Holger Gorm Petersen fra Dansk Folkeparti er i dagens aviser ude med en melding om at fratage udlændinge stemmeretten til lokale valg. Manden er angiveligt DFs borgmesterkandidat i Vejle, ligesom Alex Ahrendtsen nu også er det i Odense. Det begynder faktisk at ligne en tanke med de DF-borgmesterkandidater rundt omkring, men det er en anden sag.

Tilbage til sagen om udlændinges stemmeret i Danmark. Reglen er sådan, at man skal være dansk statsborger, statsborger i en af de andre EU-medlemsstater, Island eller Norge, eller have haft bopæl i Danmark, Grønland eller Færøerne de sidste fire år for at kunne stemme ved kommunale og regionale valg.

Reglen er indskrevet i EU-traktaten, så det er ikke noget, Folketinget sådan lige kan lave om på. Denne kendsgerning har dog ikke afholdt DF fra at stille forslag om, at Folketinget ændrede reglen om udlændinges stemmeret til lokale valg. Der er med andre ord tale om endnu et genuint stykke symbolpolitik, når det gamle forslag igen trækkes af stalden. Derfor er det heller ikke mærkeligt, at Holger Gorm Petersen bliver bakket op af det nationalistiske partis indpisker, Søren Espersen, som til Politiken udtaler om sin partifælle: ”Han læser bare op af vores partiprogram”.

Samme Espersen har for nylig selv forsøgt at slå et slag i den antimuslimske bolledej med en kronik i Politiken 2. marts. Her skriver manden, der også er medlem af Folketingets præsidium:

”Det, vi nemlig ikke må tillade, er, at den islamiske befolkningsgruppe bliver ved med at vokse for på et tidspunkt at komme i flertal i landet.”

Det er rene ord for pengene. Og det er samtidig også afslørende for holdningen hos Dansk Folkeparti. Det er jo ikke islam, det her handler om, men den ”islamiske befolkningsgruppe”. Eller med andre ord: Der er ikke tale om et politisk/ideologisk problem, men om et etnisk og demografisk problem. En bestemt befolkningsgruppe må ikke få flertallet, ellers skal den udrenses eller decimeres.

Hvor er det nu lige, vi har hørt den slags toner før? Nogle vil nok tænke på vort sydlige naboland for en hel del år siden, hvad der kan være meget forståeligt. Men andre vil måske komme i tanker om et bestemt nutidigt land, som tilsyneladende er Espersens ideologiske fædreland, nemlig apartheidstaten Israel. Her har man et begreb, der kaldes ”den demografiske balance”. Det betyder, at der i Israel altid skal være et befolkningsflertal på 80% jøder, og sådan har det været, siden Israels oprettelse i 1948. Er der for mange ikke-jøder, bliver de udrenset.

Parallellen til Espersens og DFs syn på muslimer her i Danmark er indlysende. De kan godt acceptere et vist antal muslimer, men muslimerne må ikke blive for mange, for så går det ud over den ”demografiske balance”. Her er det, at jeg igen vil minde om Søren Espersens medlemskab af Folketingets præsidium. Trods sin høje placering i vort demokratiske system har han åbenbart ikke fattet den fundamentale sandhed om demokratiets væsen, at demokratiske lande aldrig, aldrig nogen sinde kan have demografiske problemer. I et demokrati er ingen befolkningsgrupper uønskede eller mindre værd. For hvis det er tilfældet, er der ikke demokrati mere. Så er der netop tale om et apartheid-regime. Og det er i virkeligheden dét, Dansk Folkeparti ønsker.

(Carsten Halvorsen, Assens – læs også hans blog: http://halvorsensk.wordpress.com/)