Danish Crown forsøger desperat til det sidste at undgå at komme til at betale millioner for rensning af spildevandet fra dens virksomhed Scan-Hide. Igen har virksomhedens advokater rejst krav for at forhindre politikerne i at vedtage nye priser. Med ekstraordinær nød-mødeplan forsøger politikerne at afværge angrebet.

Danish Crown forsøger igen benspænd i sidste øjeblik

Af Frede Jakobsen

Så har den gjort det igen. Slagterigiganten Danish Crown. I sidste måned lykkedes taktikken. Denne gang ser den ud til at mislykkes. Danish Crowns advokater fik for en måned siden med et sidste-øjebliks-krav forhindret byrådet i Svendborg i at vedtage nye priser for rensning af det stærkt forurenede spildevand fra garverivirksomheden Scan-Hide i Vester Skerninge. Et krav rejst få dage, før kommunens Økonomiudvalg skulle behandle sagen, tvang dengang kommunen til at udsatte sagen en måned. Det sparede Scan-Hide for en udgift på 670.000 kroner i april.

I dag – en måned senere – skulle sagen så have været færdigbehandlet af Økonomiudvalget, således at byrådet om en uge ville kunne vedtage de nye priser, der gør, at kommunens borgere fra 1. maj ikke længere skal betale stort set hele regningen for rensning af virksomhedens spildevand. Men i fredags slog Danish Crown til igen. Med krav om udsættelse af sagen i en måned mere. Og med en anklage om, at tre centrale politikere er og under hele sagen har været inhabile. Specielt retter de et hårdt angreb på socialdemokraten Flemming Madsen, som både er formand for byrådets udvalg for Miljø og Teknik og for Svendborgs Spildevand A/S. Med de nye krav håber Danish Crown på i det mindste at spare de 670.000 kroner en måned mere.

Sagen er nu pillet af dagsordenen for mødet i dag i byrådets Økonomiudvalg. Og der er iværksat en nødplan for at sikre, at de nye priser – betalingsvedtægten og det såkaldte særbidrag for Scan-Hide – alligevel kan vedtages på byrådsmødet om en uge. Det sker ved at indkalde et par ekstraordinære udvalgsmøder lige før byrådsmødet. Samt ved at indkalde stedfortrædere til byrådsmødet for de tre byrådspolitikere, som også sidder i bestyrelsen for Svendborg Spildevand A/S.

Danish Crown fik udskudt sagen, da virksomhedens advokater for en måned siden pludselig i sidste øjeblik krævede aktindsigt i en masse af sagens dokumenter. Ifølge Forvaltningsloven var kommunen derfor nødt til at udskyde behandlingen af sagen. Nu har virksomhedens advokater så fået dokumenterne – omkring 1000 sider. Men de mener ikke at have fået alle dem, de har bedt om. Derfor har de bedt om flere. Og desuden mener de, at sagen skal udsættes, indtil de ”har haft lejlighed til dels at gennemgå sagens akter, dels at fremkomme med en udtalelse i sagen”. Derfor kræver de – endnu engang – ”at sagen udsættes mindst en måned” fra den dag, de har modtaget de sidst krævede dokumenter.

Kommunaldirektør Erik Meldgaard Bendorf har efter aftale med borgmester Curt Sørensen (S) givet Danish Crown ekstra tid – ikke en måned, men præcis en uge. Nemlig frem til tirsdag i næste uge, hvor byrådet skal vedtage de nye priser.

Danish Crown-advokaterne gør i deres nye udspil opmærksom på, at de mener, at tre byrådsmedlemmer vil være inhabile, når sagen skal behandles i byrådet. Fordi byrådets behandling er en kontrol af de priser, Svendborg Spildevands bestyrelse har vedtaget. Og man kan, mener advokaterne, ikke kontrollere sig selv. Svendborg Spildevands bestyrelse består foruden af formanden, Flemming Madsen, af to andre byrådsmedlemmer, Mogens Stampe (SF) og Birger Jensen (V). Kommunens egne jurister har nu vurderet, at der kan være noget om snakken – at de tre vil være inhabile. Derfor bliver de tre byrådsmedlemmers stedfortrædere simpelthen indkaldt til det punkt på dagsordenen på mødet i byrådet om en uge.

Men Danish Crown-advokaterne mener desuden, at den forudgående behandling af sagen – i Udvalget for Miljø og Teknik – har været ulovlig. Udvalget har sagt god for de nye spildevandspriser og indstillet, at Byrådet gør det samme. Men de tre byrådspolitikere i Svendborg Spildevands bestyrelse sidder alle tre også i Udvalget for Miljø og Teknik. Derfor bliver der om en uge – lige før byrådsmødet – holdt et ekstraordinært møde i udvalget uden deltagelse af de tre. Sagen går derfra direkte over til et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget. Og direkte derfra videre til mødet i byrådet. Til vedtagelse. Hvorefter Scan-Hide pr. 1. maj skal betale 700.000 kroner om måneden for at få renset sit spildevand. Og ikke som nu kun 30.000 kroner.

Svendborg Spildevand – og kommunen – mener, at Scan-Hide i årevis har betalt alt for lidt for rensningen af sit spildevand. Og at det altså dermed har været kommunens indbyggere, der har betalt næsten hele regningen for rensningen. Scan-Hide fik før kommunesammenlægningen en attraktiv aftale med borgmesteren og kommunaldirektøren i den daværende Egebjerg Kommune. Det er den, der er årsag til, at Scan-Hide betaler alt for lidt – sådan som det også er tilfældet for Danish Crown-slagterier i andre kommuner. Men aftalen er ulovlig – for den er aldrig politisk vedtaget i kommunalbestyrelsen i den daværende Egebjerg Kommune. Og efter kommunesammenlægningen har Svendborg Kommune og Svendborg Spildevand A/S arbejdet med at få Scan-Hide til – efter forureneren-betaler-princippet – at betale det, det rent faktisk koster at rense spildevandet.

I det 12 sider lange notat, som Svendborg Kommune modtog i fredags, går Danish Crown-advokaterne – det store københavnske advokatfirma Kromann Reumert – benhårdt efter Flemming Madsen (S), formand for Udvalget for Miljø og Teknik og formand for Svendborgs Spildevand A/S. Fordi han har de to kasketter på, kan der ”i forhold til ham i særlig grad være anledning til at fastslå inhabilitet”, skriver de og fortsætter: ”Flemming Madsen har derudover flere gange udtalt sig til pressen om sagen, i hvilken forbindelse han har fremsat markante udtalelser vedrørende betalingsvedtægten og opkrævningen af særbidraget”. Som bevis citerer advokaterne et par udtalelser fra Fleming Madsen til Svendborgs Netavis, en enkelt til DR og en enkelt til fyens.dk. Advokaternes frontalangreb mod udvalgsformanden kommer ikke ud af den juridiske blå luft. Efter hvad Svendborgs NetAvis erfarer, har den administrerende direktør på Scan-Hide, Anders Autzen, tidligere i striden overfor borgmester Curt Sørensen direkte krævet Flemming Madsen fjernet fra forhandlingerne. Uden held i øvrigt.

Flemming Madsen tager advokaternes angreb let. Han mener selv, det faktisk er en politikers pligt at udtale sig markant. Og spørger: ”Hvad skulle man ellers være politiker for?” Men han accepterer vurderingen af, at han selv og hans to polkitikerkolleger i det kommunalt ejede Svendborg Spildevands bestyrelse er inhabile, når byrådet skal behandle sagen. De tre stedfortrædere, som indkaldes, betyder uændret mandatfordeling. Og det betyder et lille, rødt flertal for at vedtage de nye priser, hvis de borgerlige enten stemmer imod eller undlader at stemme.

Om Danish Crown-advokaternes brug af de tunge verbale og juridiske skyts mod ham selv, Svendborg Spildevand og Svendborg Kommune siger Flemming Madsen: ”Jamen, det forbavser mig ikke. Når det er penge, det handler om, så bliver knivene hvæsset”.

Og for Danish Crown-virksomheden Scan-Hide er der store penge på spil. Med det nye særbidrag skal virksomheden fremover af med cirka 8,4 millioner kroner om året for at få renset sit spildevand. Indtil nu har virksomheden betalt 360.000 kroner om året. Resten har alle andre borgere i Svendborg Kommune betalt.

Læs tidligere artikler om striden mellem Svendborg Kommune og Scan-Hide: Scan-Hide truer politikere med økonomisk ruin (24. marts), Stanken fra Svendborg breder sig (1. april), Tommeskruer på Danish Crowns Scan-Hide (15. april)