Svendborg Kommune er blevet indklaget for Statsforvaltningens Tilsyn med Kommunerne. Og virksomheden Scan-Hide, som ejes af slagterigiganten Danish Crown, vil have ret til foreløbig at lade være med at betale regningen på 700.000 kroner om måneden til Svendborg Spildevand A/S. Danish Crown sætter nu fuld damp på den juridiske kamp.

Svendborg Kommune indklaget for Statsforvaltningen

Af Frede Jakobsen

Nu har slagterigiganten Danish Crown og dens advokater sat alle juridiske sejl til for at slippe for at betale regningen for rensningen af spildevandet fra dens garverivirksomhed i Vester Skerninge, Scan-Hide. For bare en uge siden godkendte byrådet i Svendborg de nye priser, som det kommunalt ejede Svendborg Spildevand A/S har vedtaget. Allerede i går lå der hos Statsforvaltningen, der fører tilsyn med kommunerne, en 61 sider lang klage fra Danish Crown.

Efter næsten to års forhandlinger – uden resultat – blev sagen om prisen for at rense Scan-Hides stærkt forurenede spildevand sat på byrådets dagsorden tirsdag i sidste uge. Byrådet godkendte den nye pris, som Svendborg Spildevand A/S ud fra forureneren-betaler-princippet har sat som den reelle pris for at rense spildevandet: 700.000 kroner om måneden i et såkaldt særbidrag, som virksomheden skal betale. Indtil nu har den kun betalt 30.000 kroner om måneden i særbidrag.

Danish Crowns advokatfirma, Kromann Reumert, har nu anmodet ”Statsforvaltningen om at rejse en tilsynssag i anledning af Svendborg Kommunes godkendelse” af den nye pris, som Scan-Hide skal betale for rensning af spildevandet.

Men ikke nok med det – Danish Crown-advokaterne vil også have Statsforvaltningen til at give klagen opsættende virkning. Det vil sige, at Danish Crown beder Statsforvaltningen om at beslutte, at Scan-Hide ikke skal betale den nye pris, mens sagen behandles. Som advokaten skriver til Statsforvaltningen: ”Jeg skal samtidig anmode Statsforvaltningen om at suspendere afgørelsen, mens sagen behandles”. Ellers kan Scan-Hide, skriver han, risikere ”snarest at blive opkrævet det eksorbitante særbidrag på trods af, at grundlaget herfor ikke er gyldigt”.

Scan-Hide har ifølge Svendborg Spildevand A/S allerede sparet millioner ved kun at betale 30.000 kroner om måneden – regningen for de resterende 670.000 kroner om måneden er blevet fordelt mellem alle andre borgere. Den lille betaling fra Scan-Hide skyldes en aftale, som virksomheden indgik med borgmester og kommunaldirektør i den tidligere Egebjerg Kommune, en aftale, som aldrig blev forelagt kommunalbestyrelsen, men ikke desto mindre en aftale, som Scan-Hide fastholder som gyldig.

Den nye, store regning for rensning af spildevandet skulle Scan-Hide have betalt allerede i april måned. Det var i hvert fald planen – set med spildevandsselskabets og kommunens øjne. Sagen skulle have været behandlet på et Økonomiudvalgsmøde 23. marts og på byrådsmødet en uge senere. Men lige før Økonomiudvalgsmødet benyttede virksomhedens advokater en paragraf i Forvaltningsloven til at få sagen udsat. De bad ganske enkelt om aktindsigt i sagens dokumenter. Og så skal byrådet udsætte sagen. Den blev så udsat til slutningen af april.

Advokatfirmaet modtog 15. april omkring 1000 sider dokumenter fra Svendborg Kommune. Men de krævede flere dokumenter – og mere tid til at gennemgå dem og lave et notat til kommunen. Kommunen gav dem frist til 27. april. Selvsamme dag bad advokatfirmaet igen om udsættelse – hver måneds udsættelse er 670.000 kroner sparet for Scan-Hide. Kommunen sagde nej – og selvsamme dag, det vil sige tirsdag i sidste uge, var sagen på ny til behandling i først to udvalg og siden i Byrådet. Og den nye pris blev godkendt med 15 røde stemmer for – mens 12 borgerlige stemte imod. En DF’er undlod at stemme, og en Venstre-mand var fraværende.

Ifølge Danish Crown-advokaterne foreligger der en ”klar og grov overtrædelse af grundlæggende bestemmelser om partens rettigheder efter forvaltningsloven”. Fordi, mener advokaterne, ”afgørelsen er truffet, inden mine klienter har modtaget det fulde aktindsigtsmateriale i sagen og haft lejlighed til at afgive en udtalelse i sagen”.

Flemming Madsen, formand for bestyrelsen i Svendborg Spildevand A/S og som socialdemokratisk byrådsmedlem formand for Udvalget for Miljø og Teknik, er ikke det mindste forbavset over Scan-Hides og dens ejer, Danish Crowns nye kampskridt. ”Det var forventeligt, så det kommer ikke bag på mig. De vil gøre alt for at forsøge at undgå at komme til at betale, hvad det koster at rense deres spildevand”, siger han.