Bjarne Corydon. Foto: Stig Stasig.

Af Henrik Herløv Lund 

Regeringens økonomiske sanktioner presser kommunerne til milliardstore merbesparelser. December måtte regeringen indrømme, at kommunale besparelser på 8 mia. kr. under budgettet ville reducere det offentlige forbrugsvækst fra angiveligt + 1,5 % til +0,3 %. Jeg forudså i en analyse (se link nederst), at der var risiko for et endnu større mindreforbrug på helt op til 11 mia. kr. Nu har AE-rådet i en analyse samstemmende konkluderet, at det tegner til et mindreforbrug på 10 mia. kr. Regeringen dræner gennem kommunale merbesparelser Danmark for vækst og beskæftigelse.

I 2012 hævdende regeringen ellers året igennem – og navnlig under finanslovsforhandlingerne – beroligende, at det offentlige forbrug ville stige med 1,5 % og dermed holde hånden under vækst og beskæftigelse. Hermed var det ikke nødvendigt med ekstra tiltag til vækst og beskæftigelse.

Men næppe var en meget begrænset finanslovsaftale i hus, før regeringen i december pludselig erkendte, at optimismen havde været ubegrundet. Nu hed det pludselig anderledes realistisk, at kommunerne nok ville bruge 8 mia. kr. mindre end budgetteret, og at det samlede offentlige forbrug dermed ville ende på en realvækst på – 0,3 %. Hvilket i sig selv er lig med store besparelser, fordi det offentlige forbrug på grund af flere ældre og stigende sociale behov skal stige med mellem + 0,9 og + 1,2 % årligt for at opretholde nuværende standard og serviceniveau.

Disse merbesparelser i kommunerne skyldes regeringens økonomiske sanktioner, som først tvinger den enkelte kommune til at lægge budgettet lavere end regeringens ramme og dernæst igen tvinger til at bruge mindre end budgettet.

Jeg forudså i analysen fra december, at regeringen – endnu engang – havde pyntet på tallene og ladet være med at angive, hvor galt det i virkeligheden kunne gå, og at der var risiko for, at de økonomiske sanktioner vil tvinge kommunerne helt ud i merbesparelser på 11. mia. kr. Hvilket svarer til absolut nulvækst i det offentlige forbrug.

Nu bekræfter en analyse fra AE-rådet denne vurdering. I analysen “Offentligt mindreforbrug i 2011 kan ende 10 mia. kr. under budget” fra 14. februar 2013 vurderer AE-rådet, at “..det offentlige mindreforbrug nok nærmere ender på -10 mia. kr.”

Dette er naturligvis en katastrofe for vækst og beskæftigelse i Danmark. I forvejen er der på grund af efterspørgselsmangel i den indenlandske økonomi udsigt til lav- eller ovenikøbet minusvækst og dermed til stigende ledighed i Danmark – samtidig med at tusinder falder ud af dagpengesystemet. Når regeringen gennem sin sanktionspolitik dræner de offentlige budgetter endnu mere, dræner den samtidig Danmark for nødvendig vækst og beskæftigelse til at modvirke krisen i den private sektor.

Udviklingen viser to ting: For det første at regeringens prognoser er politisk og ikke økonomisk bestemte og ikke det papir værd, som de er skrevet på. For det andet, at regeringen ved Corydon og Vestager prioriterer statsoverskud over vækst og beskæftigelse – dvs. i realiteten fører en neoliberalistisk, monetaristisk økonomisk politik.

Link til den KRITISKE ANALYSE fra december 2012: ” Velfærd for milliarder forsvundet i kommunerne”: http://www.henrikherloevlund.dk/artikler/Velfaerdformilliarderforsvundet.pdf

(Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker – cand. scient. adm. Var med i den tidl. Alternative Velfærdskommission. Ikke partitilknyttet).