Brudte valgløfter om skolerne? Ja, helt klart. Og de er – næsten – lige gode om det, byrådspolitikerne. Denne ene har ikke noget at lade den anden høre. I morgen beslutter byrådet at sende en skole(luknings)plan i høring. Frede Jakobsen analyserer i en spids kommentar situationen før mødet i morgen.

Mennesker, også politikere, kan blive klogere, men…

Af Frede Jakobsen

Mennesker kan blive klogere. Og så kan politikere også. De er jo også en slags mennesker. Tænk, hvis man ikke kunne blive klogere – så skete der ingen udvikling overhovedet. Så, ja. Man kan blive klogere. F.eks. fordi man får ny information. Og dermed kan man naturligvis skifte standpunkt i en sag. Det er sådan set helt legitimt. Det ændrer bare ikke ved den kendsgerning, at stort set alle partier i byrådet er rendt fra deres valgløfter sidste efterår og deres tidligere beslutninger i spørgsmålet om Svendborgs skoler i almindelighed og Nordre Skole i særdeleshed. Om det så er rigtigt at gøre det eller ej, ja, det kan der være mange meninger om. Lige som man kan være enig eller uenig med Enhedslistens Jesper Kiel i skolesagen – men uanset det, så er det ham og hans parti, der som de eneste står fast på, hvad de sagde i valgkampen. Indtil videre i hvert fald.

En ordentlig pløk af en overskrift i fredagens Fyns Amts Avis hed: ”S løber fra alle løfter til Nordre Skole”. Hvilket er fuldstændig korrekt – bortset fra, at S løber i flok med Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, SF og Tværsocialisterne. Jo, jo, de Konservative (eller rettere: én af kandidaterne, Hans Ole Hansen) begyndte i valgkampen at trække løftet om at bygge en ny Nordre Skole tilbage og blev siden mere eller mindre helhjertet bakket op af andre K-kandidater. Men indtil da havde K også stået bag løftet om en ny skole.

Til gengæld har Socialdemokraterne da et politisk troværdighedsproblem af de store, fordi de så længe – efter at have vundet valget i november og overtaget magten i byrådet 1. januar – blev ved med at love en ny Nordre Skole. Det gjorde i hvert fald partiets to frontfigurer, borgmester Curt Sørensen og gruppeformand Hanne Klit, som også er formand for Udvalget for Børn og Unge.

Tag nu Curt Sørensen. Han blev interviewet i Svendborgs NetAvis den 9. april om de første 99 dage i borgmesterstolen. På spørgsmålet om, hvad man kan se af nyt i Svendborg, når der i 2013 igen skal være kommunalvalg, svarede han uden forbehold: ”Der vil være en ny Nordre Skole”. Eller tag Hanne Klit, som 18. april bombastisk i et læserbrev skrev: ”Vi har lovet en ny Nordre Skole, og det står vi ved, fordi der er behov for Nordre Skole”. Præcis dette citat kommenterede hun i fredags i Fyns Amts Avis. Hun sagde om årsagen til, at hun nu ikke længere går ind for at bygge en ny Nordre Skole, at hun jo på det tidspunkt – i april – ikke havde alle de oplysninger, som hun har nu: ”Jeg var ikke klar over, at vi havde 1000 pladser (elevpladser på skolerne – red.) for meget i Svendborg Kommune, og at det tal ville vokse til 1300-1400 over de næste år”.

Aha. Javel ja. Jamen, så er det klart – ny viden kan give grund til at skifte standpunkt, ikke sandt? Spørgsmålet er bare: Hvor ny viden var det egentlig? Det er korrekt, at en såkaldt ”Skoleprognose 2010/11-2023/24” først er dateret en måned senere – den 21. maj. Det er den prognose, hvor embedsmændene har fået gjort op, at der i dag angiveligt er 46 ledige klasselokaler på de 19 kommunale folkeskoler – svarende til cirka 1000 elever. Men mon dog Hanne Klit som politisk chef for området først fik den oplysning den dag, prognosen var helt færdig til offentliggørelse? Desuden lå der allerede før både Hanne Klits og Curt Sørensens april-løfter om en ny Nordre Skole en såkaldt ”Elevtalsprognose 2009/10-2023/24”. Den blev offentliggjort i marts i år – altså før de to S-frontfigurer offentlig fastholdt løftet om en ny Nordre Skole. Og allerede den fortalte, at der var overkapacitet – som det management-like kaldes – i Svendborgs skoler. F.eks. oplyste den, at der fra skoleåret 2007/08 til dette skoleår var blevet 28 klasser færre i skolerne, og at der ville blive yderligere 11 færre i de kommende år. Svarende til  i alrt cirka 800 elever. Så…

Historien om Nordre Skole er lang. Meget lang. Men hvis vi ser på den seneste beslutning – om at bygge en ny Nordre Skole på Mølmarksvej, altså dér, hvor den også ligger i dag – så skal vi tilbage til starten af 2008. Det vil sige, mens der var borgerligt flertal i  byrådet under Venstres ledelse og med Lars Erik Hornemann som borgmester. Det var, da planen – en af de mange planer – om at placere en ny Nordre Skole i Tved Skovhave var kuldsejlet. Den 11. marts 2008 besluttede et enigt Udvalg for Børn og Unge – med Venstres Lise-Lotte Tilsted som formand – at der skulle laves en ny Nordre Skole på Mølmarksvej. Det blev bakket op af først Økonomiudvalget (1. april 2008) og i to omgange af Byrådet (1. april og 29. april 2008). Ingen partier, ingen politikere gik imod den beslutning. Ingen! Det vil sige: Alle gik ind for den. Alle stod bag beslutningen om at bygge en ny Nordre Skole.

Så blev det 2009. Og efterår. Et budget for 2010 skulle vedtages. Det blev det. Et budgetforlig blev lavet mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og den nu hedengangne Sydfyns Borgerliste. Budgettet blev vedtaget i byrådet den 6. oktober sidste år. I de fire partiers budgetforlig står der: ”Det igangværende planlægningsarbejde for Nordre og Thurø Skoler, der finansieres af allerede bevilgede midler, færdiggøres med henblik på projektering og udbud”. Klar tale, må man sige, i en forligstekst lavet midt i en kommunal valgkamp. Et klart valgløfte med andre ord – fra Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti.

Dybest set er det Venstres skyld, at en ny Nordre Skole ikke allerede er bygget færdig. I det gamle byråd var der til at begynde med enighed om at bygge en ny Nordre Skole på Porthusvej. Men pludselig – som et lyn fra en klar himmel og til alles overraskelse – meddelte Venstre-borgmester Lars Erik Hornemann og Venstre-formanden for Udvalget for Børn og Unge, Lise-Lotte Tilsted, på et pressemøde 30. maj 2007, at Venstre alligevel ikke gik ind for denne placering. Byens store Halberg-koncern havde protesteret og fået andre dele af erhvervslivet til det samme – Halbergs tobaksfabrik ligger på Porthusvej. Og det var en protest, Venstre kunne forstå – i en sådan grad, at partiet sprang fra enigheden i byrådet. Derefter startede et drama – med først en placering i Tved Skovhave. Hvor imidlertid en fredet hasselmus kom i vejen, det samme gjorde jordbunden og beboernes protester (nogle af dem ville få deres ejendom eksproprieret). Altså, efter en ny, lang proces, om igen. Det gik der næsten et år med. Indtil det i starten af 2008 blev besluttet at placere en ny Nordre Skole på skolens nuværende placering på Mølmarksvej.

Det er lettere at spå om fortiden end om fremtiden. Spådommen skal derfor lyde: Havde Venstre ikke over en nat i maj 2007 skiftet standpunkt, så havde der formentlig i dag stået en splinterny Nordre Skole på Porthusvej.

Og sådan er der så meget. Med løfter. Og politik. Som f.eks. det klokkeklare valgløfte, som sidste års politisk ansvarlige for skoleområdet, den daværende formand for Udvalget for Børn og Unge, Venstres Lise-Lotte Tilsted, udtalte for åben skærm på TV 2 Fyn så sent som den 9. november 2009: ”Venstre går til valg på, at vi har 19 folkeskoler, og det har vi også efter kommunalvalget”.

I morgen – 10 måneder senere – vil Venstre støtte, at tre folkeskoler direkte lukkes. Og at en række andre slås sammen. Med Lise-Lotte Tilsteds stemme.

Så, de er lige gode om det – de to store partier i byrådet, Venstre og Socialdemokraterne. Samt de fleste andre partier.