Jesper Kiel, Enhedslisten.

Næsten et år har bevægelsen ”Syg i Svendborg” demonstreret hver lørdag et stenkast fra Rådhuset. Tirsdag aften vedtog byrådet for første gang et af de mange krav, demonstranterne sammen med syge og nedslidte borgere har stillet til kommunen – at borgere skal kunne få foretræde for kommunens Fleksjobudvalg og Pensionsudvalg, når disse behandler deres sager.

Det var Enhedslistens byrådsmedlem, Jesper Kiel, som havde stillet forslaget. Forslag fra ham ender som regel med én stemme for og resten af byrådet imod. Tirsdag aften var det pludselig anderledes. Alle byrådsmedlemmer stemte for – det vil sige 28 af de 29 byrådsmedlemmer. Ét medlem kunne nemlig ikke deltage i behandlingen af sagen. Løsgængeren, den tidl. SF’er Masoum Moradi var sendt udenfor døren som inhabil, idet han til daglig arbejder som teamleder på Jobcentret, hvor han også er formand for netop det fleksjobudvalg, som har pralet af, at det netop ikke møder de borgere, hvis sager udvalget behandler.

”Det er forkert, at nogen kan sidde og træffe den slags afgørende beslutninger om førtidspension og fleksjob uden at møde de borgere, det drejer sig om”, sagde Jesper Kiel, da han tirsdag aften fremlagde forslaget i byrådet. Forslaget fra Jesper Kiel lød:

”Alle borgere får mulighed for foretræde for det besluttende udvalg inden en afgørelse i deres sag omhandlende fleksjob eller førtidspension. I sager om førtidspension skal muligheden for foretræde være inden der efter Pensionslovens § 18 træffes beslutning om at påbegynde en pensionssag eller ej.”

JA HELE VEJEN RUNDT

Efter Jesper Kiels fremlæggelse af forslaget kom der overraskende ikke den sædvanlige afvisning fra de øvrige partier. Hos nogle af tilhørerne kunne forbavselsen næsten aflæses i ansigtet, da den socialdemokratiske formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Grete Schødts, som den første tog ordet for at kommentere Jesper Kiels forslag.

”Jeg tror, at vi får mange af samme slags henvendelser fra borgerne, som du gør Jesper”, sagde Grete Schødts og sagde, at brugerinddragelse er noget centralt for Arbejdsmarkedsudvalget og Jobcentret. Hun refererede til den brugerundersøgelse af Jobcentret, som er i gang.

”Vi følger resultaterne af den meget nøje. For vi vil skabe en god ånd for medarbejderne og tryghed for borgerne”, sagde Grete Schødts.

Hun foreslog, at Jesper Kiels forslag nu skal tages op i Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget – for at vurdere, hvordan det kan gennemføres. Men hun understregede:

”Borgerne vil få mulighed for foretræde for Fleksjobudvalget og Pensionsudvalget”.

Bente Bondebjerg, SF, næstformand i Arbejdsmarkedsudvalget, bakkede op om, at forslaget skal til behandling i de to udvalg, men hun understregede: ”SF støtter Jesper Kiels forslag”.

Tina Petersen, Dansk Folkeparti, roste Jesper Kiel for at stille forslaget. ”Indholdet i forslaget er da også intentionen i loven. Dansk Folkeparti støtter forslaget”, sagde hun.

Lars Erik Hornemann, Venstre, formand for Socialudvalget, lovede at tage forslaget op i Socialudvalget meget hurtigt og støttede i øvrigt ”det naturlige ønske fra borgerne om at blive hørt i de udvalg, der træffer afgørelse” i deres sager,

Jesper Kiel var – for én gangs skyld – godt tilfreds med de øvrige byrådsmedlemmers holdning til et forslag fra ham. Han accepterede, at forslaget først skal til behandling i de to fagudvalg.

”Jeg er glad for løftet om hurtig behandling og for tilslutningen til en ny praksis på det her område. Men så regner jeg også med, at der faktisk kommer en ny praksis. Jeg bliver meget skuffet, hvis der ikke gør. Og i så fald vil jeg naturligvis rejse sagen igen i byrådet”.

PRALEDE AF IKKE AT MØDE BORGERNE

Det er kun få måneder siden, at Svendborg Kommunes Jobcenter pralede med, at Fleksjobudvalget holder afstand til de borgere, hvis sager er til behandling. Det skete i forbindelse med en såkaldt Praksisundersøgelse, som Beskæftigelsesankenævnet foretog af de syddanske kommuners praksis på fleksjob-området. I rapporten hed det bl.a.:

”Det fremgik af oplægget (fra Svendborg Kommune – red.) blandt andet, at sagsbehandlere ikke længere forelægger sager i mødet i fleksjobudvalget. Det har betydet, at udvalget ikke bliver påvirket at den mundtlige forelæggelse. Det skærper endvidere opmærksomheden på, at der i det skriftlige oplæg skal være dokumentation for at alle muligheder for tilbagevenden til ordinært arbejde er afprøvet”.

Beskæftigelsesankenævnet var så begejstret for Svendborg Kommunes Jobcenters måde at håndtere fleksjob-sager på, så Svendborg blev sat til at oplære andre kommuner. I Svendborg er tilkendelsen af fleksjob skåret ned med næsten 90 procent. Sidste år fik kun 14 svendborgensere tilkendt fleksjob. Også førtidspension er beskåret kraftigere i Svendborg Kommune end i nogen anden kommune i landet