Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen.

Borgmester Curt Sørensen (A) misinformerede byrådet, da det holdt møde i tirsdags. Det var direkte forkert, da han oplyste, at Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen, har droppet at undersøge sagen om Jobcentrets registrering af folks politiske aktivitet i de såkaldte ressourceprofiler. Og det var direkte forkert, da han oplyste, at Folketingets Ombudsmand mener, at Jobcenterets og kommunens praksis på dette område er ”i overensstemmelse med lovgivningen”. Det indrømmer han nu overfor Svendborgs NetAvis.

Curt Sørensen svarede ved starten af byrådsmødet på spørgsmål fra borgerne. Et af dem kom fra Mads Fredeløkke, som er aktiv i Syg i Svendborgs lørdags-protester mod kommunens behandling af syge og nedslidte borgere. Spørgsmålet handlede om afsløringen for nylig af, at Jobcentret i i hvert fald to tilfælde har registreret sygemeldte borgeres deltagelse i disse lørdags-protester. En sag, som Folketingets Ombudsmand efterfølgende har henvendt sig om til Svendborg Kommune. I et brev 20. oktober bad ombudsmanden om en redegørelse, fordi han overvejede af egen drift – det sker uhyre sjældent – at gå ind i denne sag.

FORKERT OG FORKERT

På byrådsmødet svarede Curt Sørensen, at kommunen netop samme dag havde fået brev fra Ombudsmanden, som, sagde han, ”på baggrund af den redegørelse, vi har givet, ikke vil gå ind i den sag”. Og at Svendborg Kommunes ”praksis er i overensstemmelse med lovgivningen”.

Det eneste rigtige i Curt Sørensens oplysninger på tirsdagens byrådsmøde var, at kommunen samme dag havde modtaget et brev fra Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen. Brevet sagde bare noget ganske andet end det, Curt Sørensen oplyste byrådet om.

I brevet anerkender Ombudsmanden overhovedet ikke, at Svendborg Kommunes og dets Jobcenters ”praksis er i overensstemmelse med lovgivningen”. Det udtaler ombudsmanden sig slet ikke om i brevet.

I brevet siger Ombudsmanden heller ikke, at han ikke vil gå ind i sagen. Han siger blot, hvad han skal sige: At han har sat sagen i venteposition. Det skal han nemlig, fordi sagen i mellemtiden er rejst politisk i Folketinget. Det er folketingsmedlem Pernille Skipper, Enhedslisten, der har stillet spørgsmål om sagen til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (A). Om det skriver ombudsmanden:

”Disse spørgsmål drejer sig ligesom mit om kommunernes registrering af politiske aktiviteter i borgeres ressourceprofiler. Ministeriet skal således forholde sig til det samme spørgsmål som jeg har overvejet at undersøge. På denne baggrund mener jeg ikke at der på nuværende tidspunkt er grundlag for at jeg iværksætter en undersøgelse af egen drift af dette spørgsmål. Jeg har ikke dermed taget stilling til det som Jobcenter Svendborg har anført i brevet til mig eller i notatet af 21. oktober 2011”.

Altså, ombudsmanden vil ikke på nuværende tidspunkt indlede en undersøgelse af egen drift. Og han har ikke taget stilling til kommunens og Jobcentrets forklaring.

HAN HOLDER ØJE

I brevet til kommunen skriver Ombudsmanden: ”Jeg foretager mig på nuværende tidspunkt ikke yderligere i forhold til Svendborg Kommune. Jeg har derimod bedt Beskæftigelsesministeriet om at holde mig orienteret om hvad ministeriet foretager sig i sagen”.

Med andre ord, så vil Ombudsmanden igen vurdere, om han skal indlede en undersøgelse af Svendborg Kommune, når han har set, hvad Beskæftigelsesministeriet foretager sig i sagen, som Ombudsmanden selv beskriver som en sag om ”Jobcenter Svendborgs registrering og brug af oplysninger om borgeres politiske holdninger, deltagelse i demonstrationer og medvirken i interviews i forbindelse med behandling af sager om førtidspension”.

REN TILSTÅELSES-SAG

Folketingets Ombudsmand sagde altså i brevet absolut ikke det, som borgmester Curt Sørensen påstod på byrådsmødet i tirsdags. Det indrømmer han i dag uden forbehold.

”Det var forkert”, siger han til Svendborgs NetAvis og undskylder sit forkerte svar med, at brevet fra ombudsmanden var kommeT samme dag, og at han ikke havde nået at se nærmere på det. Han havde fået en kort orientering, men havde ikke selv læst det.

”Så det er ikke rigtigt, når du sagde, at Ombudsmanden har besluttet at droppe sagen?”

”Nej”, siger Curt Sørensen.

”Og det er heller ikke rigtigt, at Ombudsmanden har sagt, at jeres praksis er i overensstemmelse med lovgivningen?”

”Nej”.

”Så det var med andre ord helt forkerte oplysninger, du som borgmester gav på et byrådsmøde. Hvad skal der ske på den baggrund?”

”Jamen, lige nu er det jo en ren tilståelses-sag overfor dig og din avis. Og jeg ved ærligt talt ikke, hvad der mere skal til”, siger Curt Sørensen.

Søndag morgen sendte TVT Svendborg hele byrådsmødet – som det altid gør søndagen efter et byrådsmøde. Denne gang altså med direkte misinformation fra borgmesteren.

Og forleden skrev byrådsmedlem og socialdemokratisk kredsformand Gert Rasmussen efter byrådsmødet på sin hjemmeside: ”Den megen blæst om sagen fik ombudsmanden til at overveje af egen drift at gå ind i sagen, men borgmesteren kunne i går på mødet oplyse, at ombudsmanden skriftligt havde oplyst, at han ikke fandt anledning til at forfølge sagen. Han skrev ikke, at der ikke var fugls føde på sagen. Det var skrevet i det sædvanlige nøgterne juridiske sprog, men meningen var såmænd den samme. Det har avisen ikke indtil nu fundet anledning til at bemærke, men det kommer nok?”

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har endnu ikke svaret på folketingsmedlem Pernille Skippers spørgsmål.