Borgmester: Ingen S-manual for dagligvarebutikker

Socialdemokraten Bo Hansen har skabt flertal for Bregningevej.

Der er lagt op til rivegilde, når der i aften er møde i den socialdemokratiske byrådsgruppe. Balladen handler om en butik og en kommuneplan. Og om, hvordan partiets politik pludselig er ændret 180 grader på spørgsmålet om, hvor en ny dagligvarebutik – mere præcist Rema 1000 – på Tåsinge må ligge. Pludselig er ikke bare de fleste socialdemokrater, men også de øvrige røde byrådsmedlemmer vendt på en tallerken og er gået sammen med det, der for få måneder var et ganske lille borgerligt mindretal. Lige nu ser det ud, som om kun nogle få socialdemokrater vil fastholde en gammel beslutning – senest bekræftet på byrådsmødet i august. Mens resten af byrådet vil ændre den.

Seks borgerlige byrådsmedlemmer (Konservative, Dansk Folkeparti og de to Venstre-folk Birger Jensen og Ulla Larsen) stemte imod, da byrådet så sent som 31. august besluttede, at en ny dagligevarebutik på Tåsinge kan placeres på Eskærvej efter Sundhøjskolen. De ønskede at fastholde den gamle kommuneplans placering af en sådan butik på Bregningevej. Flertallet for Eskærvej bestod af alle de røde byrådsmedlemmer samt otte Venstre-folk.

Flertallet valgte Eskærvej-placeringen, fordi en placering på Bregningevej ville påføre kommunen million-udgifter til forbedring af trafikforholdene. Op mod 10 millioner kroner har været på tale, fordi vejføringen risikerer at skulle ændres på grund af, at Bregningevej munder ud i Eskærvej meget tæt på Sundhøj-krydset.

Men på de interne linjer har der i nogle uger været gang i et kursskifte. To byrådsmedlemmer Bo Hansen fra  Socialdemokraterne og Morten S. Pedersen fra Venstre gik sammen om en mail med ni spørgsmål til miljø- og teknik- og kultur og plan-forvaltningerne om trafikforholdene bl.a. Det bemærkelsesværdige i den konstellation er, at Bo Hansen stadig er ny i Byrådet. Han kom med fra 1. januar og har dermed ikke været en del af flere års forarbejde til kommuneplanen. Morten S. Petersen derimod var indtil 1. januar formand for Udvalget for Kultur og Plan og i høj grad ansvarlig for planarbejdet. Begge sidder i dag i udvalget som menige medlemmer. Det samme gør socialdemokraten Flemming Madsen – som samtidig både var og er formand for det udvalg, Miljø og Teknbik, som er ansvarlig for vejforholdene.

Endnu en socialdemokrat i kultur- og planudvalget, Gert Rasmussen, sluttede sig til de ni spørgsml fra Bo Hansen og Morten S. Petersen. Spørgsmålene blev sendt til forvaltningen 10. november. Forvaltningen svarede de tre politikere 10. december. Endnu holdt politikerne det hele internt. Men for en uges siden, mandag den 13. december, gik Bo Hansen offentligt ud med meldingen om, at han alligevel ikke støtter Eskærvej-forslaget. Allerede dagen efter var der møde i Økonomiudvalget, som i en bemærkelsesværdig enighed foreslog det samme som Bo Hansen. I udvalget er alle partier – på nær Dansk Folkeparti – repræsenteret. Alle, fra venstre til højre, støtter pludselig Bregningevej-forslaget.

Hvad er der sket? Den indtil nu brede enighed om at gå imod Bregningevej-placeringen var der jo både i det gamle byråd med borgerligt flertal og i det nye med rødt flertal. I august 2008 holdt Udvalget for Kultur og Plan og Udvalget for Miljø og Teknik et fællesmøde, hvor der var enighed om at ændre den gamle kommuneplans placering af en butik på Bregningevej. Det blev forvaltningen pålagt. På et nyt fællesmøde tidligere i år i de to udvalg var der bredt flertall for en placering på Eskærvej – kun Birger Jensen (V) og Jens Munk (DF) var imod. Og altså på byrådsmødet 31. august var der som nævnt derefter stort flertal for Eskærvej.

Flemming Madsen, socialdemokratisk formand for Udvalget for Miljø og Teknik og medlem af Udvalget for Kultur og Plan, har ikke nogen forklaring på, at flertallet ser ud til at skifte, lige før kommuneplanen skal endeligt vedtages tirsdag aften i Byrådet. ”Nej, det kan jeg ikke svare på, og det er ikke mig, der skal forklare sig. Det er dem, der helt besynderligt skifter holdning her i allersidste øjeblik”, siger han.

Bo Hansen og flere andre socialdemokrater forklarer deres 180 graders vending med, at Vejdirektoratet nu har besluttet at forbedre Sundhøj-krydset – og betale for det. Dermed kommer der, mener de, ikke udgifter for kommunen. Ikke umiddelbart i hvert fald. Og når det forholder sig sådan, så synes de, at Bregningevej-placeringen er den bedste.

”Placeringen på Bregningevej er langt den bedste, og den vil også give en synergi-effekt for andre butikker”, siger Bo Hansen. Han anerkender, at forvaltningen i svaret på hans interne spørgsmål faktisk siger, at der alligevel kan blive tale om, at kommunen får udgifter til bl.a. vej-ændring ved en sådan placering. Men han tager ikke forvaltningens svar voldsomt alvorligt.

”Jo mere jeg kigger på svaret, jo mere ligner det for mig worst-case. Og det er selvfølgelig forvaltningens opgave at sige sådan. Men det er os politikeres opgave at se muligheder. Jeg tror ikke, det her kommer til at koste kommunen noget. Men jeg kan selvfølgelig ikke garantere. Jeg er jo ikke ekspert”, siger han.

Borgmester Curt Sørensen (S) er også vendt på en tallerken. Det begrunder han med Vejdirektoratets beslutning om at lave Sundhøj-krydset og med, at han sammen med Bo Hansen og et andet S-byrådsmedlem Hanne Klit har været på Tåsinge for at besigtige området. ”Og det giver altså et helt andet indtryk end at se på kort og plantegninger. Men den vigftigste grund er, at Vejdirektoratet laver og betaler Sundhøj-krydset”, siger Curt Sørensen.

Curt Sørensen siger, at det kun er naturligt, at forvaltningen ikke vil give garantier mod fremtidige udgifter for kommunen, hvis man vælger Bregningevej-placeringen. ”Det skal de sige”, siger han.

”Så nu er der strid i Socialdemokratiet?”

”Nej, ikke strid, men forskellige synspunkter. Det er der ikke noget mærkeligt i. For der findes ikke en socialdemokrtaisk manual for placering af dagligvarenbutikker, ligesom der ikke findes en socialdemokratisk manual for straffespark”, siger Curt Sørensen.

Flemming Madsen derimod står fast på placeringen på Eskærvej. ”Vi skal som kommune skabe mulighed for, at der kan komme en dagligvarebutik i området, så der kan blive konkurrence til Brugsen. Og vi skal sørge for en placering, der ikke giver problemer. Vi skal ikke give kommunen økonomiske udgifter for at hjælpe Rema 1000 med en butik der, hvor de gerne vil have det. Og en placering på Bregningevej vil give kommunen udgifter. Vi ved ikke hvornår. Det kan blive efter et år, eller fem eller 10. Men det vil komme”, siger han.

”Så det her bliver en sag på gruppemødet i jeres parti i aften?”

”Ja, det kan det ikke undgå”.

”Og hvad vil du sige på mødet?”

”Det samme, som jeg lige har sagt til dig”, siger Flemming Madsen.