Ikke et sjovt, men et nødvendigt budget

”Der er ikke noget at skåle for”. Sådan sagde Arne Ebsen, Tværsocialisterne, da han sammen med politikere fra de øvrige forligspartier søndag eftermiddag præsenterede Svendborg Kommunes spare-budget for 2011. Det første budget siden 2007, som har fået så bred tilslutning – hen over midten. Partier repræsenterende 26 af byrådsmedlemmerne står bag forliget: Socialdemokraterne, SF, Tværsocialisterne og løsgængeren, den frafaldne SF’er Masoum Moradi sammen med Venstre og Konservative. Enhedslistens ene mandat og Dansk Folkepartis to mandater støtter ikke budgetforliget.

Knap 50 millioner kroner har forligspolitikerne høvlet af den kommunale service næste år. Forliget indeholder desuden nogle luft-millioner – som måske, måske ikke bliver realiseret. Det er Venstres og Konservatives insisteren på at få et par af deres mærkesager med i budgettet, der er – som den socialdemokratiske borgmester Curt Sørensen tidligere har kaldt det – fugle på taget mere end rigtige menneskepenge. Venstre og Konservative har fået med i budgettet, at der på nogle områder skal prisafprøves, der skal laves en organisationsanalyse, og der skal sættes et konsulentfirma på at finde besparelser på kommunale indkøb. Det er sat til at give en indtægt på 10 millioner kroner – fem af dem er så oven i købet brugt igen i budgettet på en såkaldt omstillingspulje. Men ingen aner i dag, om det faktisk kan lykkes at få de penge hevet hjem.

Lige så tilfredse alle politikerne var med, at de havde kunnet finde sammen om – i den økonomisk meget trængte situation for kommunen – at lave et budget, lige så kontante var flere af dem om indholdets betydning for kommunens borgere.

”Det har været et meget svært udgangspunkt. Alle har givet, og alle har fået. Det er grunden til, at vi har kunnet skabe et bredt forlig, hvor alle har sat deres fingeraftryk. Det giver en forbedret økonomi med muligheder for udvikling af både land og by”, sagde Hanne Klit (S) om det forlig, som forligspartierne har kaldt ”Konsolidering og investering i Svendborgs fremtid” – som det kom til at hedde, fordi Venstre, som har regeret de sidste fire år, nægtede at være med til at kalde det ”Genopretning og investering i Svendborgs fremtid”.

Flemming Madsen (S), som har ledet forhandlingerne, erklærede uden omsvøb, at det ”også er tidsler i det her”. ”Der er”, sagde han, ”masser af besparelser. Alle har måttet afgive hjerteblod for at få det til at gå op. Det er ikke bare sjov, men nødvendighedens lov. Og det kommer til at berøre rigtig mange mennesker. Jeg er af hensyn til kommunens økonomi og fremtid glad for, at det er lykkedes at lave budgetforliget. Men jeg er ikke glad for de menneskelige omkostninger”.

Det samme pegede Bruno Hansen (SF) på. ”Det er et nødvendighedens budget, selv om jeg godt er klar over, at det indeholder store serviceforringelser”, sagde Bruno Hansen. Mens Arne Ebsen (T) fastslog: ”Der er ikke noget at skåle for”. Og i øvrigt påpegede, at specielt børn og forældre og de ældre vil blive ramt af serviceforringelserne. Arne Ebsen og Masoum Moradi rettede i øvrigt en skarp kritik mod Enhedslistens Jesper Kiel (den røde bloks 15. og afgørende flertalsstemme) for at holde sig uden for – og dermed berede vejen for, at de borgerlige kunne få indflydelse på budgettet.

Lars Erik Hornemann (V) sagde, at Venstre var gået med, fordi det er ”nødvendigt i situationen at tage medansvar”. ”Vi har så også fået medindflydelse med flere klare aftryk på budgetforliget”, sagde han og pegede specielt på, at aftalen betyder, at der ikke kan laves skatteforhøjelser i de næstfølgende tre år, uden at alle forligspartier er enige. Og at forliget også betyder, at Venstre og Konservative har sikret sig indflydelse på centrale punkter i den økonomiske politik i øvrigt i de følgende tre år.

Til de røde partier sagde Lars Erik Hornemann: ”Jeg tror, det ville have været svært at få jer med til det her, hvis der havde været et borgerligt flertal”.

”Ja, det er rigtigt. I er bedst i opposition”, svarede Masoum Moradi.

Læs hele budgetforligsteksten her.

Læs budget-tallene og hvor besparelserne rammer her.