Arno Kruse.

Arno Kruse.

Af Arno Kruse

Nu er det jo ikke alle discipliner, det er rart at få en bronzemedalje i, og dette gælder blandt andet Langelands placering som den kommune, der har det trediehøjeste antal tvangsauktioner i forhold til det samlede hussalg.

Det er kun Lolland og Samsø, der overgår Langeland i antal af tvangsauktioner.

Der er især to væsentlige grunde til, at netop disse områder i Udkantsdanmark har svært ved at sælge deres huse på normal vis.

Den første grund er, at der gennem snart mange år har været ført en politik af skiftende regeringer, som har satset på en centralisering af simpelthen alt, det, der kunne centraliseres. Denne politik har naturligvis flyttet arbejdspladserne ind til storbyområderne, og efter anvendelsen af forskellige benævnelser såsom fattigrøvskommuner, lavvækstkommuner og Udkantsdanmark, tog den nye regering fra september 2011 initiativ til at oprette et Udkantsministerium til Carsten Hansen, som nu i mere end 2 1/4 år har rejst rundt og holdt den samme tale om, at regeringen har afsat økonomiske midler til at nedrive de huse, der ikke kan sælges, og som står og forfalder.

Samtidig har han vendt det døve øre til, når han blev spurgt om, hvornår regeringen og Folketinget havde tænkt sig at indfri deres mangeårige løfte om at flytte nogle af statens institutioner ud i fattigrøvskommunerne, lavvækstområderne eller Udkantsdanmark.

Det eneste Carsten Hansen formår at sige er, at regeringen har afsat penge til at nedrive de huse, som står og forfalder.

Den anden væsentlige grund til, at husene i fattigrøvskommunerne, lavvækstområderne eller Udkantsdanmark ikke kan sælges, er, at kreditinstitutterne konsekvent afviser at yde lån til de mennesker, der gerne vil købe et hus i disse områder.

Selv om der er massevis af gode boliger til salg i disse områder, kan folk ikke låne penge til at købe dem for, og så må husene stå og vente enten på en tvangsauktion eller på at blive revet ned for Carsten Hansens statstilskudspenge.

Når Carsten Hansen mister sin ministerpost ved næste valg har han fået en ministerløn på mere end 4 millioner kroner for blot at gentage og gentage og gentage, at regeringen har afsat midler til at nedrive de faldefærdige hus i fattigrøvskommunerne, lavvækstkommunerne og Udkantsdanmark.

Godt nok vil Carsten Hansen så være berettiget til sin ministerpension, men nogen medalje får han ikke!

(Arno Kruse, Longelse Sand, Langeland, er folkepensionist. Han er tidl. medlem af kommunalbestyrelsen i Rudkøbing for Arno Kruses Liste. I dag er han medlem af Enhedslisten).