Friskoler, højskoler, forsamlingshuse, katolikker og frimurere i fælles front: De protesterer imod, at Svendborg Kommune nu vil have dem til at betale grundskyld for at få et par millioner kroner ekstra i den slunkne kommunekasse.

Fælles front mod kommunens jagt på skat

Af Frede Jakobsen

En folkefront af de usædvanlige. I kor siger de nej til nu at skulle til at betale grundskyld til Svendborg Kommune: Forsamlingshuse, efterskoler, højskoler, gymnasier er med. Det samme er Frelsens Hær, Frimurerlogen, spejdere og sejlere. Blandt protestanterne er også katolikkerne. For blot at nævne nogle af de mere end 50 indsigelser, som ligger på bordet, når politikerne i Svendborg Kommunes Økonomiudvalg i næste uge skal behandle sagen.

”For os er det alvorligt. Vi skal i givet fald til at betale cirka 300.000 kroner om året i grundskyld. Det svarer til 10 procent af vores årlige overskud. Et overskud, som vi skal have – ikke for at tjene penge til os selv, men for at kunne betale f.eks. vedligehold af bygninger”, siger Jens Pedersen fra ledelsen på Skolerne i Oure Sport & Performance.

Oure-skolerne (gymnasium, høj- og efterskole) har protesteret sammen med en lang række uddannelsesinstitutioner: SIMAC (Svendborg International Maritime Academy), UCL (University College Lillebælt, der driver lærer-, pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne i Svendborg), Svendborg Gymnasium, Den Frie Lærerskole i Ollerup, Svendborg Erhvervsskole, Gymnastikhøjskolen i Ollerup og Vejstrup Efterskole. Forsamlingshusudvalget har sendt en protest på vegne af alle forsamlingshusene. Og i en fælles udtalelse protesterer friskolerne i Oure, Øster Åby, Ollerup, Egebjerg og Vester Skerninge.

Disse skoler og en del andre selvejende institutioner af meget forskellig art har – efter ansøgning – kunnet slippe for at betale grundskyld til kommunen. Kommunens elendige økonomi har imidlertid fået politikerne til at overveje at afskaffe ordningen. Ifølge loven kan kommunen – mener den selv – igen pålægge dem, der nu er fritaget, at betale grundskylden, som er på 23,32 promille. Hvis politikerne gør det, så vil det skæppe ekstra i kommunekassen med 1,8 millioner kroner næste år stigende til 2,2 millioner kroner i 2014.

For SIMAC vil det betyde en årlig ekstra udgift på 57.000 kroner, for UCL 129.000 kroner, for Svendborg Gymnasium 144.000 kroner, for Den Frie Lærerskole 150.000 kroner, for Svendborg Erhvervsskole 486.000 kroner, for Vejstrup Efterskole 44.000 kroner, for Gymnastikhøjskolen i Ollerup 150.000 kroner.

Mange andre vil blive ramt, hvis kommunen beslutter at afskaffe alle fritagelser for grundskyld. 169 ejendomme i alt i Svendborg Kommune er i dag fritaget. Det drejer sig om meget andet end skoler. Forsamlingshusene f.eks., Thurø Sejlklub, Gudbjerglund, som drives og vedligeholdes af en lille privat forening, spejderhytter, Frimurerlogen i Bagergade, den katolske kirke, Frelsens Hærs bygning.

”Vi tiltrækker elever fra både Fyn og resten af landet. Og hvis vi skal til at betale grundskyld, så stilles vi dårligere end andre skoler, som vi jo konkurrerer med på det frie marked om at tiltrække elever. Dertil kommer, at Svendborg jo gerne vil være en uddannelses- og idrætskommune. Det her forslag trækker i den anden retning”, siger Jens Pedersen, Skolerne i Oure Sport & Performance.

Svendborg Kommune har ikke undersøgt, hvordan situationen er i alle landets kommuner. Der er kun lavet en forespørgsel til de andre fynske kommuner, om hvordan de har givet fritagelser for grundskyld. Og kun seks af kommunerne har svaret. Nyborg, Nordfyn og Langeland har ikke svaret.

Kun én fynsk kommune har afskaffet alle fritagelser for grundskyld. Det gjorde Kerteminde Kommune i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2010.

Som nævnt er der i Svendborg i dag 169 fritagelser. Sådan er situationen i de kommuner, der har svaret på henvendelsen fra Svendborg: Middelfart Kommune – 67 fritagelser. Faaborg-Midtfyn Kommune – 132 fritagelser. Odense Kommune – 275 fritagelser. Ærø Kommune – 17 fritagelser. Assens Kommune – 131 fritagelser.