En af Svendborgs mest markante kulturaktører, Rytmisk Musikforening Giant Steps, boykotter et stort anlagt idéudviklingsmøde i morgen i Odense i Kulturregion Fyn om en ny kulturaftale for de næste fire år. Dermed bakker Giant Steps op om den protest, som er startet kort før mødet af Fyns Grafiske Værksted, som fysisk er placeret i Odense, men har medlemmer over hele Fyn. De to kulturaktører finder det meningsløst at kaste sig ud i udvikling af nye projektidéer, når de ikke aner, om de økonomisk selv er købt eller solgt.

Kulturaktører frygter budgetgyseren

Peter Skumme.

Af Frede Jakobsen

”Hvorfor skal man hele tiden genopfinde den dybe tallerken?”. Det er formanden for Rytmisk Musikforening Giant Steps i Svendborg, Peter Skumme, der gentager det – synes han – relevante spørgsmål fra Fyns Grafiske Værksted dagen før et stort anlagt møde, som Kulturregion Fyn holder tirsdag den 9. marts om de næste fire års kulturaftale – og dermed penge til kulturelle aktiviteter på øen.

Mange af de – økonomisk set – mindre kulturaktører er nervøse for fremtiden. De ved ikke, om de er købt eller solgt. Om der er penge til dem næste år. For 2010 er det sidste af de fire såkaldte overgangsår efter kommunalreformens nedlæggelse af amterne. I de fire år har de været sikret et årligt tilskud. For Giant Steps vedkommende 55.000 kroner om året. Fra næste år kan pengene være væk – fordi støtten skal revurderes. Af hver enkelt kommune. Som får pengene til det i bloktilskud af staten. Men pengene er ikke øremærkede til kulturelle aktiviteter. De kan lige så vel havne i de slunkne kommunekasser – og blive brugt til alt muligt andet.

Endnu inden det er afklaret, hvem der kan regne med penge næste år, har Kulturregion Fyn, hvor alle kommuner er repræsenteret, indkaldt til mødet tirsdag i Odense som et led i at udvikle nye kulturprojekter på tværs af kommunerne. For få dage siden sagde Fyns Grafiske Værksted tak for invitationen, men tilføjede: ”Vores begejstring ville dog have været større og mere ægte, hvis seancen havde fundet sted på et andet tidspunkt efter en nødvendig stillingtagen til bestående kulturinstitutioners økonomiske situation. Endnu engang ser vi kulturpengene brugt på et idémøde, hvor pengene havde gjort langt mere gavn i de bestående kulturinstitutioners økonomi. For her skabes de tiltag, der får øen til at stråle som et fyrtårn”.

Bestyrelsen for Fyns Grafiske Værksted besluttede på et ekstraordinært bestyrelsesmøde 4. marts at blive væk fra idéudviklingsmødet – fordi den havde fået klar besked fra Kulturregion Fyn om, at dens indvendinger ikke vil kunne diskuteres på mødet. Fyns Grafiske Værksted er en 34 år gammel selvejende institution med 298 kunstnere fra hele Fyn.

I søndags tilsluttede Giant Steps i Svendborg sig protesten. ”Jeg er fuldstændig enig i Fyns Grafiske Værksteds holdninger og betragtninger. Hvorfor, som så ofte set før, blive ved med at opfinde den dybe tallerken, når mange fine fynske kulturinstitutioner er i risiko for at blive beskåret i tilskud”, spørger formanden Peter Skumme.

I en henvendelse til Fyns andre kulturinstitutioner skriver Peter Skumme videre: ”Som formand for en af landets markante og velrenommerede musikforeninger Giant Steps i Svendborg står vi i nøjagtig samme situation som Fyns Grafiske Værksted, hvor vi fra 2011 ikke længere vil modtage tilskud fra den fireårige overgangsordning. Det er så overladt til kommunerne, om de vil ”overtage” opgaven, men vi kan da frygte, at i disse svære tider, hvor kommunerne står over for meget store besparelser (det gælder ikke mindst Svendborg Kommune), at det bliver kulturområdet, der må holde for. Bloktilskuddet, som kommunerne vil modtage, når den fireårige overgangsordning ophører, er ikke øremærket og kan derfor let og elegant ryge ned i den slunkne kommunekasse”.

”Det er jo ikke, fordi vi ikke går ind for nye idéer og projekter”, siger Peter Skumme til Svendborgs NetAvis. ”Men så gør vi det med hjertet og ikke blot, fordi det er nødvendigt for at skaffe penge. Derfor synes jeg, det er noget knald, at vi skal finde på nye projekter for at få del i pengene. Altså, mange af os gør det her frivilligt ved siden af en travl hverdag. Vi kan ikke bare rende ind til sådan et idéudviklingmøde i Odense ved siden af alt det andet, vi har at gøre””.

Peter Larsen, fritidschef i Svendborg Kommune og medlem af den administrative styregruppe for Kulturregion Fyn, bekræfter, at det først senere i år – i forbindelse med budgetlægningen for 2011 – bliver klart, om i dette tilfælde Svendborg Kommune fortsat vil give de tilskud, som 11 kulturaktører har fået de sidste fire år fra overgangsordningen. ”Det er en ren politisk beslutning, når der skal laves et budget”, siger han. Og han bekræfter, at pengene, som kommunen får i bloktilskud, ikke vil være øremærket til kulturen.

”Og hvad er det så lige, jeg skal svare, hvis vores nye borgmester kommer og spørger mig, om jeg synes, han skal bruge de få penge, kommunen har, på hjemmehjælp til de ældre, eller på os”, spørger Peter Skumme fra Giant Steps. Det er derfor, han mener, det er forkert, at pengene til kulturen ikke er øremærkede. Og det er derfor, han frygter, det kan blive svært for Svendborgs succesforening, Giant Steps, som i år har eksisteret i 10 år, som har over 500 medlemmer, som har koncertgæster fra det halve Fyn og et stort frivilligt medhjælperhold. Men som alligevel ikke ville kunne køre på det niveau, den gør, uden støtte fra Svendborg Kommune og – til og med i år – fra Kulturregion Fyn.

Det er kun de kulturaktører, der har modtaget mindst støtte i overgangsordningen, der skal igennem de økonomisk hårdt trængte kommuners kommende budgetgyser. De store modtagere er sikret på forhånd – alle dem, som har modtaget over 250.000 kroner i årlig støtte. Museer for eksempel.

Kulturkonsulent Birgitte Lambrechtsen, Kulturregion Fyn, er ikke bekymret for tirsdagens idéudviklingsmøde i Odense. Hun er, siger hun, ikke bekendt med, at andre vil følge opfordringen til at blive væk. 103 tilmeldinger har hun til mødet. Og så er det, siger hun, penge andre steder fra, der i givet fald skal bruges til de nye tværkommunale kulturprojekter. 50 procent vil blive skaffet fra Kulturministeriet. De andre 50 procent fra fonde og fra den pulje penge, som kommunerne betaler til Kulturregion Fyn – nemlig 2,50 kroner pr. indbygger pr. år. Men hun bekræfter, at det er op til hver enkelt kommune, om den fra næste år fortsat vil give samme støtte til kulturaktørerne som den, de har fået fra overgangsordningen de sidste fire år. Eller give mere. Eller mindre. Eller slet intet.

 Overgangsstøtten i Svendborg

Overgangsordningen har de seneste fire år – i år er sidste gang – sikret følgende 11 kulturaktører så meget i tilskud årligt. Samlet bliver det i år til godt halvanden million kroner :

Dansk Klovne Forbund til klovnefestival: 31.866 kroner. Svendborg Kammermusikforening til koncerter: 8.671 kroner. Rytmisk Råstof på Harmonien i honorarstøtte: 19.646 kroner. Rytmisk Musikforening Giant Steps i honorarstøtte: 55.008 kroner. Svendborg Handicapfestival til drift: 11.422 kroner. Svendborg Børne- og Ungdomsteaterforening til drift: 22.843 kroner. Fyns Amts Ungdoms Bigband til drift: 54.195 kroner. Sydfynsk Idrætsklynge til udvikling af eliteidræt: 1.242.678 kroner. Lille Sydfynsk Orgelfestival til festival: 5.419 kroner. Svendborg Fritidsteater til teaterforestilling: 11.422 kroner. Tåsinge Museum til konserveringsudgifter: 37.641 kroner.