Skitsetegning fra Naturamas udbygningsprojekt.

Det naturhistoriske museum Naturama har store planer. Planer til mindst et tocifret millionbeløb. Planer om en meget stor udbygning på Dronningemaen. Planerne har – indtil forleden – været dybt hemmelige. Men Fyns Amts Avis har nu bragt dem for dagens lys. Godt journalistisk arbejde.

Angiveligt støtter kommunen Naturamas store udbygningsplan, som bl.a. indebærer nedrivning af de gamle bygninger til venstre for Naturama-bygningen – det vil sige de bygninger, som rummede det gamle Zoologisk Museum. Både disse bygninger og selve Naturama-bygningen ejes af kommunen. Men som nævnt går kommunen ind for planen – det fremgår angiveligt af den selvejende institution Naturamas bestyrelses ansøgning til A.P. Møllerfonden om de mange millioner.

SAGEN FINDES IKKE

Det rejser det interessante spørgsmål: Gør den det, kommunen? Støtter den – det vil sige byrådet – ansøgningen og planen fra Naturama?

Svaret er: Det er der ikke en kæft, der aner. For byrådet er ikke blevet spurgt. Sagen har ikke været på nogen som helst dagsorden. Ikke dér, hvor en sådan plan først ville skulle behandles – i Udvalget for Kultur og Plan. Den har heller ikke været på Økonomiudvalgets dagsorden. Og den har slet ikke været på Byrådets dagsorden.

Sagen er ikke fremgået af nogen som helst åben dagsorden. Den har i øvrigt heller ikke været på en lukket dagsorden. Ingen borger har kunnet se sagen på noget som helst stykke kommunalt papir, hjemmeside eller nogen som helst andre steder.

Hvordan dælen kan kommunen så støtte Naturamas plan? Det kan den heller ikke. Formelt set er det rent snyd, at det af ansøgningen til den rige fond åbenbart fremgår, at den har kommunens støtte.

DER KOM EN MAIL

Op til efterårsferien i midten af oktober modtog medlemmerne af kommunens Økonomiudvalg en mail fra borgmesteren. En haste-mail. Havde medlemmerne nogen indvendinger mod det her – altså Naturamas planer og deres betydning for de kommunale ejendomme? I så fald skulle de maile tilbage. Hvor mange, der fik læst mailen lige op til efterårsferien er ikke til at vide. Men efter hvad netavisen erfarer, var der ingen af medlemmerne, der mailede indvendinger tilbage.

Økonomiudvalgets mødtes første gang derefter til møde den 25. oktober. Så var sagen vel på dagsordenen dér? Nej, det var den ikke. Hverken på den såkaldt åbne del af mødet eller på den såkaldt lukkede del af mødet. Men helt udenfor eller ved siden af dagsordenen blev det konstateret, at ingen havde mailet indvendinger tilbage. Og så var den jo i orden – ikke sandt?

Nej, ærligt talt nej. Det er da ikke i orden, at kommunen på den måde blåstempler et projekt – uden at borgerne har haft en kinamands chance for at tage stilling til noget som helst. Jamen, har borgmesteren sagt, hvis en så stor udbygning af Naturama skal gennemføres, så skal der jo laves en ny lokalplan, som skal i offentlig høring, hvor alle kan ytre sig. Ja, ja – det et jo rigtig nok. Men er der nogen, der tror, at eventuelle indvendinger fra borgerne vil blive hørt og projektet droppet, hvis først millionerne er bevilget fra fonden? Selvfølgelig ikke.

BORGMESTEREN I BESTYRELSEN

Interessant i denne sammenhæng er det at bemærke, hvem der sidder i bestyrelsen for Naturama. Det gør såmænd borgmester Curt Sørensen. Hvorfor skulle det pludselig gå så stærkt med den ansøgning? Hvorfor har Curt Sørensen ikke for længe siden taget sagen op til politisk behandling? Hvad er egentlig meningen med at have ham siddende i den bestyrelse? Det er byrådet, der har besluttet, at den til enhver tid siddende borgmester skal have en plads i Naturamas bestyrelse. Hvor melder han så ikke tilbage til byrådet?

Nå ja, det kan selvfølgelig også være lige meget, hvis han kan klare sådan en sag med en mail rundt til de øvrige medlemmer af Økonomiudvalget.

LANG VEJ FOR SVENDBORG MUSEEUM

Så nemt har de ikke haft det oppe på Svendborg Museum – hvis bestyrelse ligeledes har millionplaner om et maritimt museum ved havnen. Planer, som museet har arbejdet med meget længe. Planer, som de har søgt millionstøtte til hos samme fond som Naturama: A.P. Møller.

Svendborg Museum har været hele den slagne vej igennem for at få kommunens stempel. Hele den offentlige vej, hvor borgerne også har kunnet følge med og blande sig. Sagen har været oppe i Udvalget for Kultur og Plan – flere gange. Den har været i Økonomiudvalg. Den har været i Byrådet. Og den er sågar nævnt i det seneste budgetforlig. Men Svendborg Museum har selvfølgelig heller ikke borgmesteren i bestyrelsen, men kun det konservative byrådsmedlem, medlem af Økonomiudvalget O.V. Engstrøm.

Om det ene museums projekt er bedre end det andet museums projekt, om de er lige gode eller ej – det har intet med sagen her at gøre. Det kan være, begge projekter får den ønskede millionstøtte fra A.P. Møller. Det kan være kun det ene får. Det kan være, at ingen af dem får.

Men det er da i hvert fald tale om en klar favorisering af Naturama – som kan få kommunens støtte til en plan, som ikke har været behandlet i noget som helst formelt kommunalt organ. Naturama har fået denne værdifulde støtte ved hjælp af en enkelt mail. Men OK, den var så til gengæld fra Curt Sørensen, borgmester og medlem af bestyrelsen i Naturama. Naturamafiaen, som den kaldes.