Borgmester Curt Sørensen holdt sin partikammerat, SEF-formand Guri Krøis, i uvidenhed,

Selvfølgelig kom hun, Guri Krøis. Borgmesterens sekretær havde jo ringet og inviteret til et møde – på borgmesterens vegne. Godt nok havde sekretæren ikke kunnet fortælle Guri Krøis, formand for bestyrelsen i Sydfyns Elforsyning (SEF), hvorfor hendes partifælle, den socialdemokratiske borgmester, Curt Sørensen, gerne ville se hende til et møde på borgmesterkontoret. Men selvfølgelig kom hun. Det er trods alt ikke hver dag, borgmesteren inviterer. Så…

Da hun onsdag i sidste uge – den 14. marts klokken 14 – troppede op på rådhuset, mødte hun et par andre partikammerater, den socialdemokratiske byrådsgruppes formand, Hanne Klit, og den socialdemokratiske fællesledelsens formand, Bjarne Elnegaard. Hyggeligt nok. Og hvad laver I her? Spurgte hun. Jo, de skulle til møde hos Curt Sørensen. Klokken 14. Nej, sagde hun. Det skal jeg.

Men det skulle de nu også. Og det var dér, onsdag i sidste uge, at hun fik at vide, at Curt Sørensen i flere måneder havde været i det, man kalder dialog om salg af det selskab, SEF, som Guri Krøis er bestyrelsesformand for. Og har været bestyrelsesformand for i 10 år. Udpeget af Socialdemokratiet.

Salg? Hun anede intet om det.

Og Guri Krøis er i partisammenhæng ikke en fru hvem som helst. Blandt meget andet er hun tidligere hovedbestyrelsesmedlem i Socialdemokratiet. Og hun er tidligere byrådsmedlem, faktisk tidligere gruppeformand. Og så sidder hun i repræsentantskabet for SEF, udpeget – som nævnt – af Socialdemokratiet. Og det 45 personer store, af byrådet udpegede repræsentantskab, har valgt hende til SEF’s bestyrelse, hvor hun er formand.

FORMANDEN I CHOK

Hun forlod chokeret mødet. Chokeret over at opdagede, at hendes partikammerat, borgmesteren, i flere måneder – uden at nævne det for hende med så meget som ét ord – havde været inde i overvejelser om at sælge det mere end 100 år gamle sydfynske selskab med næsten 100 medarbejdere til Danmarks 6. største energiselskab, Energi Fyn, med hovedkvarter i Odense.

Ikke et ord havde hun hørt. Hendes ni personer store bestyrelse heller ikke. Og det 45 personer store repræsentantskab – SEF’s øverste myndighed – slet ikke. Den såkaldte dialog mellem kommune og Energi Fyn havde ellers været i gang i lang tid. Meget lang tid.

FLERE MÅNEDERS DIALOG BAG RYGGEN PÅ SEF

Borgmesteren havde allerede 25. januar modtaget et brev fra Energi Fyns bestyrelsesformand, Leif Henriksen, og koncernchef, Bent Agerholm. Om at købe SEF – og lade købssummen indgå i en almennyttig fond, som Svendborg Kommune så ville kunne råde over. En fond på et eller andet sted mellem måske 600 og 800 millioner kroner.

Det brev modtog kommunen som nævnt 25, januar. Men kontakten mellem kommunen og Energi Fyn havde været i gang inden da. Svendborgs NetAvis har fået aktindsigt i korrespondancen mellem Energi Fyn og Svendborg Kommune. Og det fremgår af en email fra kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf fra den dag, kommunen modtog købstilbuddet fra Energi Fyn – 25. januar – at der havde været snakket sammen inden. For som Bent Agerholm, Energi Fyn skriver i følge-mailen: ”I henhold til aftale fremsendes hermed brev til borgmester Curt Sørensen”.

Erik Melgård Bendorf oplyser til netavisen, at han ganske rigtigt havde haft det, han kalder en dialog med bent Agerholm ”i nogen tid”. Han havde, oplyser han, forelagt Energi Fyns interesse for SEF for borgmester Curt Sørensen – fordi Bent Agerholm ville vide, om det overhovedet var værd at sende en officiel henvendelse om at købe SEF. Hvis ikke der var en politisk interesse for det, så ville en henvendelse jo være dødfødt fra starten. Og så var de ingen grnd til at lave en henvendelse. Der var interesse i en sådan henvendelse, fik kommunaldirektøren at vide af borgmesteren. Det meddelte kommunaldirektøren til Bent Agerholm fra Energi Fyn. Og så lavede Energi Fyn en meget detaljeret henvendelse om at købe SEF.

BORGMESTERENS SONDERINGER

Først 1. marts svarede borgmester Curt Sørensen skriftligt på henvendelsen, om at Energi Fyn gerne ville købe SEF. Og han svarede positivt. Efter at have konsulteret gruppeformanden for byrådets største parti, Lars Erik Hornemann fra Venstre. Men uden at have nævnt sagen med ét ord for partifællen Guri Krøis, formand for SEF-bestyrelsen.

Hele sagen kørte fortsat som en såkaldt ”lukket sag” i kommunen. Den dag – 25. januar – da kommunen modtog henvendelsen fra Energi Fyn, skrev kommunaldirektøren en mail til sin sekretær og bad hende: ”Vil du journalisere dette på en ny, lukket sag”. Hvilket hun – naturligvis – gjorde. Dermed ville henvendelsen ikke kunne blive opdaget af andre – af offentligheden i al almindelighed og, måske, af SEF-ledelsen i særdeleshed. Henvendelsen ville ikke stå på den offentligt tilgængelige postliste for kommunen. Ingen ville dermed kunne spørge om, hvad det dog var for noget.

Dér har den stået siden – som en lukket sag. Utilgængelig og usynlig for offentligheden. Indtil denne weekend, hvor der – som kommunaldirektøren udtrykker det – ikke længere gav mening at have den stående som en lukket sag.

I weekenden afslørede nemlig Svendborgs NetAvis sagen. Nærmere bestemt lørdag. Samme dag havde Guri Krøis indkaldt til krisemøde i SEF’s bestyrelse klokken 14. De var første gang, flertallet i bestyrelsen hørte om borgmesterens forsøg på at sælge SEF. Guri Krøis havde hørt det før – tre dage før på mødet på borgmesterkontoret på rådhuset. De to Venstre-folk i bestyrelsen, Søren Bøving og Jesper Ullemose, havde fået det at vide af Venstres gruppeformand i byrådet, Lars Erik Hornemann, som havde givet positivt udtryk for, at det var en spændende tanke eventuelt at sælge SEF.

ENIG BESTYRELSE: NEJ!

Men SEF’s bestyrelse vedtog den eftermiddag i enighed at sige fra. Samtlige ni medlemmer sagde nej til salg. Det vil sige to socialdemokrater, to Venstre-folk, én konservativ, én fra Enhedslisten samt tre medarbejderrepræsentanter. Borgmester Curt Sørensen havde således ikke sine socialdemokratiske medlemmer i bestyrelsen bag sig, Guri Krøis og formanden for Svendborg Partiforening, Torben Jensen. Lars Erik Hornemann havde ikke sine Venstre-medlemmer i bestyrelsen bag sig, vælgerforeningsformand Søren Bøving og byrådsmedlem Jesper Ullemose. Bestyrelsen vedtog denne henvendelse til borgmester Curt Sørensen.

”En enig bestyrelse i Sydfyns Elforsyning tager på det kraftigste afstand fra din ageren på henvendelsen af 25. januar 2012 fra Energi Fyn. Vi betragter Energi Fyns henvendelse til dig som et forsøg på fjendtlig overtagelse af Sydfyns Elforsyning med hjælp fra Svendborg byråd.

Sydfyns Elforsyning er en særdeles velkonsolideret virksomhed, som er fuldt på højde med udviklingen på elmarkedet. Vi er f.eks. i fuld gang med, i samarbejde med Svendborg Fjernvarme, at installere fjernaflæste målere til alle vores kunder til færdiggørelse i 2014.

De seneste 10 år har Sydfyns Elforsyning investeret over 650 millioner i det sydfynske. Vi agter fortsat at medvirke til at udvikle det sydfynske område og sikre en – efter lokale forhold – stor virksomhed med mange arbejdspladser i lokalområdet.

Bestyrelsen tager udgangsPunkt i, at SEF fortsætter som selvstændig virksomhed, og dette vil være baggrunden for behandling af enhver henvendelse”.

Med andre ord siger SEF-bestyrelsen til politikerne på rådhuset: Rend og hop. Og glem alt om at sælge SEF til Energi Fyn.

FLERTALLET I REPRÆSENTANTSKABET IMOD

Men det er hverken kommunen eller bestyrelsen, der kan afgøre sagen. Det kan kun SEF’s 45personer store repræsentantskab. Det holder sit årlige møde i næste måned. Og det er Socialdemokratiet – med 14 medlemmer – og Venstre med 15 medlemmer, der er altafgørende i repræsentantskabet. Men efter hvad netavisen erfarer, er i hvert fald 11 af de 14 socialdemokratiske medlemmer imod et salg til Energi Fyn. Og da Venstres to bestyrelsesmedlemmer, vælgerforeningsformand Søren Bøving og byrådsmedlem Jesper Ullemose, også er imod, så er det givet, at mange af Venstre 15 repræsentantskabsmedlemmer også vil være imod.

De Radikale har ét medlem af repræsentantskabet. Han er imod et salg. Det samme er venstrefløjens repræsentanter: Fem SF’ere, to fra Tværsocialisterne og to fra Enhedslisten. Også to af Dansk Folkepartis tre medlemmer er imod et salg: Mads Fredeløkke og Tina Petersen.

Dermed ser planen om at sælge SEF til Energi Fyn ud til at kuldsejle, når SEF’s repræsentantskab mødes i næste måned.