Socialdemokraten Guri Krøis, formand for SEF-bestyrelsen.

Borgmester Curt Sørensens overvejelser om at sælge Sydfyns Elforsyning (SEF) er ikke ny. Den er heller ikke bare fra den dag, 25. januar, hvor Svendborg Kommune modtog et brev fra den potentielle køber, Energi Fyn i Odense. Den er meget ældre.

Allerede i oktober sidste år arbejdede Curt Sørensen efter alt at dømme med idéen. Men først næsten et halvt år senere – 14. marts – orienterede han sin partikammerat, Guri Krøis, som er formand for SEF, om sin idé om at sælge SEF til Energi Fyn, så kommunen kunne komme til at råde over en fond på måske 800 millioner kroner til udvikling af kommunen.

Ingen i SEF anede noget om Curt Sørensens planer før den 14. marts, hvor han havde inviteret Guri Krøis til møde. Hverken Guri Krøis eller det andet socialdemokratiske medlem af SEF’s bestyrelse, Torben Jensen. Og i sagens natur heller ingen af de mange socialdemokrater i det 45 personer store SEF-repræsentantskab. Repræsentantskabet er udpeget af byrådet. I det socialdemokratiske bagland har det vakt henholdsvis undren og vrede, at borgmesteren først på et så sent tidspunkt orienterede sine partikammerater om det skriftlige købstilbud 25. januar fra Danmarks sjette største energiselskab, Energi Fyn.

EN EFTERMIDDAG I OLLERUP

Men i virkeligheden havde Curt Sørensen været i gang med at forberede salg af SEF endnu længere. Eller i hvert fald med at gøde jorden for det.

Curt Sørensen var lørdag den 29. oktober sidste år på Den fri Lærerskole i Ollerup. Den eftermiddag skulle han deltage i en såkaldt medborgerkonference. Han skulle deltage i en politisk paneldebat – med denne artikels forfatter som ordstyrer. Inden mødet gik i gang, stod Curt Sørensen og det socialdemokratiske byrådsmedlem Bo Hansen og småsnakkede med undertegnede. I nogenlunde venskabelighed mobbede Curt Sørensen netavisens redaktør for ikke at skrive om noget væsentligt – og så nævnte han, at det kunne være en idé at kigge på SEF’s regnskaber for den seneste række år. Regnskab med underskud. Det måtte da, mente han, være noget, for netavisen at grave i.

Det er da sjovt, som I åbenbart har travlt med at få mig til at kigge på SEF, svarede jeg den dag – jeg har for nylig fra en anden kilde i kommunen fået et lignende tip om at begynde at grave i deres regnskaber og sammenholde dem med andre energiselskabers påstået meget bedre regnskaber, svarede jeg den dag.

UKENDT DAGSORDEN

Så gik mødet i gang. Snakken sluttede. Og jeg undrede mig bagefter længe over, hvorfor det var så vigtigt for en socialdemokratisk borgmester at få mig til at lave kritisk journalistik om et sydfynsk energiselskab med en af hans egne partikammerater på formandsposten. Hvorfor tog han ikke bare fat i hende, Guri Krøis, og fik sig en partisnak om tingenes tilstand. Det spurgte jeg om her og der – uden at få noget tilfredsstillende svar. Men det var for mig helt åbenbart, at jeg – eller rettere: netavisen – skulle være nyttig idiot for en dagsorden, som jeg ikke kendte. Jeg stoppede efter kort tids researchen og gjorde ikke mere ved det. Ville ikke misbruges i en sag, som jeg ikke kunne gennemskue.

Men så i januar begyndte der at dukke artikler op i Fyns Amts Avis – kritiske artikler om SEF med to repræsentantskabsmedlemmer som kilde, en konservativ og en – dengang – Dansk Folkepartist. Og jeg kunne genkende indholdet fra det, borgmesteren dengang sagde til mig i Ollerup. Og det, en anden kilde i kommunen inden da havde forsynet mig med. Men stadig lignede det blot- relevant – kritisk gennemgang af økonomien i SEF. Det var det ikke. Eller det var det måske også. Men det var – tilsyneladende – et led i en nøje forberedt plan for at gøde jorden for salg af SEF.

NETAVISENS AFSLØRING

At det var det, det handlede om, fik Guri Krøis så endelig at vide på et møde med borgmesteren 14. marts. Hun var vred, men holdt tand for tunge – indtil et hastigt indkaldt bestyrelsesmøde i SEF lørdag den 17. marts. Samme dag kunne netavisen afsløre Curt Sørensens plan om at sælge SEF. Netavisen havde håndfaste beviser på, at det var det, det handlede om. Og Guri Krøis bekræftede modvilligt, men bad netavisen vente med at bringe nyheden til to dage senere, mandag, så bl.a. de 100 medarbejdere kunne blive orienteret. De skulle, mente hun, ikke læse det i en avis. Det afviste netavisen og bragte historien samme dag, lørdag den 17. marts.

Siden har fanden været løs – borgmesterens forsøg på at sælge SEF har været den store historie i medierne siden da. Og vreden blandt specielt de socialdemokratiske medlemmer af repræsentantskabet i SEF har været stor. Ikke så meget over, at en borgmester kan få den idé, at SEF skal sælges. Det kan man være for eller imod. Men i særdeleshed over, at han holdt sin plan hemmelig for partikammeraterne så lang tid. Fra, troede de, henvendelsen fra SEF 25. januar, til han orienterede Guri Krøis på mødet 14. marts. I virkeligheden endnu længere – for hvorfor skulle borgmesteren ellers have en interesse i allerede i oktober i fjor at få netavisen til at gå kritisk i lag med SEF?

Torsdag holder SEF sit årlige repræsentantskabsmøde. Det bliver det livligste i årtier.