Svendborgs borgmester, Curt Sørensen (S), er meget direkte i sin kritik af en af byens store erhvervsfolk, bestyrelsesformand for Kjaer Group, Mads Kjær. Borgmesteren kalder Mads Kjær utroværdig – efter at Mads Kjær har nægtet at betale den million sponsorkroner, han havde lovet Borgerforeningen Kulturhus Svendborg (se artikel længere nede). Mads Kjær er involveret i mange andre projekter i Svendborg – og for Curt Sørensen har sagen om Borgerforeningen rejst spørgsmålet, om man så i andre sager overhovedet kan stole på Mads Kjær.

– Jeg synes, det er beskæmmende

Curt Sørensen.

Af Frede Jakobsen

Det er dybt, dybt forunderligt og mærkværdigt, at Mads Kjær løber fra noget, som alle involverede opfatter som et klokkeklart tilsagn. Det har da også været markedsført sådan, siden tilsagnet under stor pressebevågenhed blev givet i 2006″, siger Curt Sørensen. Kommunen bidrager selv til renoveringen af Borgerforeningen til Kulturhus Svendborg med cirka 14 millioner kroner. 

“Jeg synes, det her giver Mads Kjær et gevaldigt troværdighedsproblem. Jeg synes, det er beskæmmende, at han først under stor opmærksomhed giver et løfte, som man må tro, man kan fæste lid til  – for så i næste øjeblik at løbe fra det. Det må vi jo så tage højde for i andre drøftelser med ham”, siger Curt Sørensen, der dermed tænker på bl.a. udviklingen af den attraktive Frederiksø midt i Svendborg Havn. Kommunen ejer øen, mens ejendoms- og udviklingsselskabet Udsyn A/S ejer bygningerne. Mads Kjær er en af ejerne af Udsyn A/S. Mads Kjær har bl.a. brugt utilfredshed med kommunens planer eller mangel på samme for Frederiksø som begrundelse for alligevel ikke at ville slippe millionen til Borgerforeningen.

Mads Kjær, der også driver mikrolånsportalen MyC4, prydede hele forsiden af det seneste nummer af djøfbladet under overskriften “Mads fra Verden” og med underrubrikken “Erhvervsmanden Mads Kjær balancerer mellem business og bamhjertighed”.

“Det er ikke lige ordet bamhjertighed, der falder mig ind”, siger Curt Sørensen i et for en borgmester usædvanligt hårdt udfald mod en af byens ledende erhvervsfolk. “For mig at se handler det for ham kun om egne økonomiske interesser og ikke bamhjertighed og glæde, når han løber fra løftet om sammen med andre svendborgensere at løfte et projekt til glæde for Svendborg”.

Det var tre store erhvervsvirksomheder, som i oktober 2006 for alvor fik sparket gang i indsamlingen af penge – 40 millioner kroner – til renovering af Borgerforeningen. Den 18. oktober 2006 gav de tre virksomheder hver et sponsorat på en million kroner. Ud over Mads Kjær var det Harand Halberg Holding og Svendborg Sparekasse. De to sidstnævnte har for længst betalt deres sponsorat.

Direktør Jens Pave fra Harald Halberg Holding – som i øvrigt er sammen med Mads Kjær i Udsyn A/S – vil ikke udtale sig om Mads Kjærs manglende betaling. “Nej, det vil jeg ikke kommentere. Det må være en sag mellem Mads Kjær og Borgerforeningen”, siger han.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar til Mads Kjærs løftebrud fra den anden hovedsponsor, Svendborg Sparekasses direktør, Svend Erik Kracht, og heller ikke fra Borgerforeningens formand, Jørgen Andersen.

Bestyrelsen for Borgerforeningen holder møde fredag eftermiddag for at drøfte sagen igen – bl.a. for at drøfte, om man skal udsende en pressemeddelelse. Den tekst, som Svendborgs NetAvis offentliggjorde torsdag var ikke, som angivet, en pressemeddelelse fra bestyrelsen. Den var et udkast til pressemeddelelse – som aldrig er blevet udsendt.