Ankenævn stemmer om syg borgers klage

Jane Nielsen.

SYGE I KLEMME (14): ”Kunne der bare komme en afklaring i stedet for mere og mere forvirring. Jeg har det sådan, at der lurer en depression lige rundt om hjørnet. Jeg vil så gerne have en afklaring, også af min arbejdsevne. Jeg har gjort, hvad jeg kunne for at få arbejdsprøvning. Hvorfor stopper de så pludselig sygedagpengene til mig?”

49-årige Jane Nielsen sidder i sin lille lejlighed i Oure og forsøger at få samling på den store mængde Jobcenter-papirer om sig selv. Og endnu mere at få samling på den tilværelse, hun nu har på kontanthjælp med 1100 kroner at leve for om måneden, når de faste udgifter er betalt. Kommunens Jobcenter fik i juni i år pludselig voldsom travlt med at stoppe udbetalingen af sygedagpenge til hende efter et par fejlslagne arbejdsprøvninger. Det gik stærkt. 23. juni var det slut. Ingen forlængelse af sygedagpengene, sagde Jobcentret, for Jane Nielsen er så syg, at der ikke vil ikke kunne komme en afklaring af hendes arbejdsevne indenfor de 39 uger, det ville være muligt at forlænge hendes sygedagpengeperiode med.

Sådan så nu hverken Jane Nielsen eller flere læger på hendes sag. Det gjorde hendes fagforening 3F heller ikke. Svendborgs kommunale Jobcenters afgørelse blev derfor anket til Beskæftigelsesankenævnet. Dette nævn har nu truffet en afgørelse. En højst usædvanlig afgørelse ifølge 3F Sydfyn, for afgørelser fra nævnet er ellers altid klare. Ikke at 3F er enige i mange afgørelserne. Men det er altid et samlet ankenævn, der står bag. Det er det ikke denne gang. Det er et splittet ankenævn, hvor man så at sige har stemt om, om Jobcentrets afgørelse var rigtig eller ej Et flertal i det otte personer store ankenævn giver kommunen ret. Et mindretal giver Jane Nielsen og 3F ret. Ankenævnet nævner ikke, hvor stort fler- og mindretallet er.

”Nævnet stadfæster Svendborg Kommunes afgørelse”, hedder det indledningsvis fra Beskæftigelsesankenævnet. Men så tilføjes det: ”Afgørelsen er truffet af et flertal i nævnet”. Flertallet lægger ligesom Jobcentret til grund for afgørelse, ”at der på tidspunktet for kommunens afgørelse ikke længere var udsigt til, at der vil kunne ske en afklaring af arbejdsevnen inden for i alt 39 uger”.

At denne vurdering ikke er en objektiv, faglig afgørelse i Jane Nielsen sag fremgår af, at et mindretal vurderer den stik modsat: ”Et mindretal i nævnet vurderer, at der på tidspunktet for kommunens dagpengestop fortsat var udsigt til, at der ville kunne ske en afklaring af arbejdsevnen inden for den resterende del af en 39-ugers periode … Mindretallet er derfor af den opfattelse, at sygedagpengeudbetalingen burde forlænges i op til i alt 39 uger”.

Endnu mere grotesk er det, synes Jane Nielsen, at Jobcentret nu har krævet, at hun skal møde 10 timer om ugen på Jobcentrets afdeling på Danmarksvej for blive gjort klar til at komme i arbejdsprøvning. Samme Jobcenter brugte for cirka fem måneder siden – som begrundelse for ikke at forlænge sygedagpengene – at hendes sygdom var blevet forværret, og at hun i øvrigt var i behandling, men at der ikke ville kunne nås ”at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne” inden for 39 uger. Kassen smækket i. Jobcentret foretager sig ikke mere – heller ikke med hensyn til revalidering, fleksjob eller førtidspension: ”Vi finder ikke grundlag for at iværksættte revalidering, fordi der ikke kan udarbejdes en realistisk jobplan, der vil kunne bringe dig til selvforsørgelse. Vi har særlig lagt vægt på, at der er sket en forværring og at der fortsat er behandlingsmuligheder som endnu ikke har været afprøvet. Vi finder ikke grundlag for fleksjob, fordi din samlede arbejdsevne ikke kan beskrives. Vi finder ikke grundlag for en sag om førtidspension, fordi din samlede arbejdsevne ikke kan beskrives”.

Siden har Jane Nielsen været på kontanthjælp – alene busbilletten for at komme til Jobcentret på Danmarksvej er en økonomisk belastning. Endnu værre er, at hun ikke aner, hvordan det skal ende med hende. På et tidspunkt i rækken af mange undersøgelser blev hun af OUH sendt til operation i Tønder – en operation i venstre håndled som, viste det sig senere på OUH, som ikke var den rigtige. Hun var også indkaldt til operation i højre håndled – men nægtede, da hun selv ikke mente, det kunne passe med den operation. Hvad hun altså senere fik bekræftet på OUH.

Hun klagede i øvrigt til Patientforsikringen over den forkerte operation – men fik afslag, fordi Patientforsikringen mente, at operationen måske nok var overflødig, men ikke havde forværret hendes situation. Patientforsikringen skrev bl.a.: ”Det forhold, at operationen ikke havde den ønskede effekt, er ikke i sig selv en skade i lovens forstand. Patientforsikringen har således vurderet, at Deres nuværende, forværrende gener ikke med overvejende sandsynlighed kan tilskrives operationen den 17. november 2009, men derimod Deres grundlidelse i form af følger efter arbejde med frysevarer”.

Det var arbejdet med frysevarer, der gjorde hende syg. Ødelagde hendes fingre. Men det var ikke, som de første diagnoser viste, slidgigt i fingrene – det, som bl.a. førte til den forkerte operation. Det drejer sig om, har det vist sig, at nervebanerne i fingrene er ødelagte. Som overlæge Jan Schultz Hansen fra Ortopædkirurgisk Afdeling lakonisk fastslår i februar i år om Jane Nielsens situation: ”Hun har … været henvist til Damp-klinikken i Tønder og er blevet opereret på venstre side … og det har selv sagt ikke hjulpet hende”.

Det var frosten på Ørskov Frugt i Oure, der ødelagde Jane Nielsens fingre for snart fire år siden. Hun måtte sygemelde sig efter i fem og et halvt år at have stået i frost og arbejdet med frosne varer. Godt nok med tynde bomuldshandsker med gummihandsker uden på. Men det var koldt alligevel. Og gummihandskerne uden på betød, at der blev dannet kondens indvendig. Hun var selv sikkerhedsrepræsentant og prøvede at løse problemet. Mente også at have fundet en løsning. ”Men det ville koste firmaet penge, så det blev ikke til noget”, som hun siger i dag, hvor hun sidder med sine ødelagte fingre i sin lille lejlighed med næsten ingenting at leve af – men med udsigt til Ørskov Frugt.

FAKTA: Beskæftigelsesankenævnet ved Statsforvaltningen Syddanmark er på otte medlemmer, når det behandler klager. Faste medlemmer direktøren for Statsforvaltning Syddanmark, Ninna Würtzen, og direktøren for Beskæftigelsesregion Syddanmark, Karl Schmidt. De øvrige seks medlemmer er på skift følgende: Udpeget af AC: Nils Yderstræde og Janne Nielsen. Udpeget af FTF: Solveig Dein Kjeldgaard, Erland Gøttig og Kirsten B. Hedegaard. Udpeget af Danske Handicaporganisationer: Randi Steen Kristensen, Vivi S.B. Hansen, Helle Riley og Jens Petersen. Udpeget af kommunerne: Jørgen Lehmann Petersen, Lis Ravn Ebbesen, Grete Justesen, Erik Buhl Nielsen og Preben Jensen. Udpeget af LO: Arne Bundgaard, Arne Dolleris, Jens Aage Jensen, Jens Egon Jørgensen og Søren Hansen. Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening: Holger Christensen, Carlo Daus-Petersen, Ove Gerber, Jens Hedegaard Knudsen, Boye Andreasen og Gert Sommerlund. Udpeget af Beskæftigelsesregion Syddanmark: Gitte Kira Bak.