Hvis de troede, de nu kunne gennemføre millionbesparelser i nogenlunde fred og ro, så tog de fejl – byrådsmedlemmerne fra det røde flertal i kommunen. De borgerlige vil have alle besparelser op til en ny omgang i byrådet. Så borgerne kan få syn for sagn.

De borgerlige håber på et par røde jokere

Af Frede Jakobsen

Nedskæringer for omkring 20 millioner kroner skal ikke listes igennem af det røde flertal i byrådets forskellige udvalg. Det mener byrådets største oppositionsparti, Venstre – som vil have alle besparelser frem i lyset gennem en debat og en afstemning i selve byrådssalen, så offentligheden får bedre mulighed for at se, hvem der skærer ned og hvor.

Linjen blev lagt, da Udvalget for Kultur og Plan tirsdag skulle konkretisere, hvor der skal spares to millioner kroner på budgettet for i år og de kommende år. I de kommende dage er der møder i byrådets øvrige udvalg, hvor det var meningen, at der skulle sættes præcis navn og adresse på, hvor millionbesparelserne skal ramme. Men sådan kom det ikke til at gå i Udvalget for Kultur og Plan. Og sådan kommer det ikke til at gå i de øvrige udvalg.

I Udvalget for Kultur og Plan blev diskussionen om besparelserne kort. Venstre krævede nemlig sagen taget op i byrådet. Det er byrådet – eller rettere byrådets røde flertal – der har udstukket sparekravene til de forskellige udvalg efter at have taget budgettet for i år til ny forhandling. Det blev vedtaget sidste efterår af det gamle byråd, som havde borgerligt flertal. Men det nye røde flertal, som trådte til 1. januar med Socialdemokraterne i spidsen, har ønsket at ændre budgettet. Bl.a. fordi man politisk er imod et af elementerne i det borgerlige budget – en øget privatisering gennem såkaldt konkurrenceudsættelse og prisafprøvning. Det skulle – mener de borgerlige – have kunnet give 10 millioner kroner. Varm luft, mener de røde. Dette kombineret med den forringede økonomiske situation for kommunen har nødvendiggjort, at der blev fundet besparelser for omkring 20 millioner kroner allerede i år for at få budgettet til at hænge sammen. Nedskæringer, som også vil gælde for de kommende år.

Byrådet udstak sparekrav til de forskellige udvalg. Derefter har udvalgene sendt en hel række spareforslag i offentlig høring. Og meningen var så, at de selvsamme udvalg på møder i disse dage skulle endeligt vedtage nedskæringerne. Det kommer ikke til at ske.

Morten S. Petersen fra Venstre, medlem af udvalget for Kultur og Plan, bekræfter, at Venstre i udvalgene vil kræve, at alle spareforslagene kommer til drøftelse i byrådet. ”Ja, det er klart, når nu flertallet har smidt vores budget i skraldespanden. Jeg mener ikke, at syv medlemmer af et udvalg nu skal sidde og afgøre, hvor der skal spares. Det skal byrådet og befolkningen, så der kommer offentlighed på det”, siger Morten S. Petersen.

Morten S. Petersen siger, at Venstre er imod de fleste af spareforslagene. Og udover at gøre det mere synligt for befolkningen, hvem der står bag spareforslagene, så håber Venstre også at kunne slå en kile ind i det røde flertal. ”Det kan jo være, at der er nogen af dem, der ikke vil være med til nogle af forslagene. Der er jo to jokere”, siger han og sætter navn på: Masoum Moradi, som blev valgt for SF, men nu er løsgænger, og Jesper Kiel fra Enhedslisten. Kun, hvis de to er med på alle spareforslagene, har de røde et flertal på 15 – mod 14 borgerlige. Blot én af dem stemmer imod et spareforslag eller undlader at stemme, så vil det falde, hvis samtlige 14 borgerlige stemmer imod.

”Pointen med det her er da også at sætte spotlight på, hvem der vil spare hvor”, siger Morten S. Petersen. I de kommende dage er der møder i de andre udvalg. Udvalget for Børn og Unge skal spare for næsten syv millioner kroner. Socialudvalget skal spare for næsten 8,5 millioner kroner. Erhvervsudvalget skal spare for 1,4 millioner kroner. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget skal spare for 2,2 millioner kroner. Alle udvalgene har konkrete spareforslag på bordet. Spareforslag, som altså alligevel ikke bliver endeligt vedtaget i udvalgene – fordi de på Venstres krav skal forelægges byrådet. Til debat og afstemning.