Borgerforenings-ledere gjorde nej til ja

De spurgte om lov. Men fik nej. Hvorefter de tolkede nej’et om til et ja. Og så brugte de oven i købet navnet på den mand, der havde sagt nej, som dokumentation for, at de havde fået et ja. På den måde skaffede de 133.500 kroner. Ikke til personlig vinding. Men som honorarstøtte til byens kun cirka et halvt år gamle Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg. Den historie i Svendborgs NetAvis i sidste uge har fået bølgerne til at gå højt hos byens beværtere, spillesteder og musikforeninger.

Borgerforeningens ledelse – det vil i denne sammenhæng sige forretningsfører Jan Aaskov og bestyrelsesformand Kjell Laursen – har, hvis man skal sige det pænt, været meget kreative for at gafle 133.500 kroner fra Statens Kunstråds Musikudvalg. Andre siger det knap så pænt. Svendborgs Beværterforening kalder det  – i Amtsavisen, der lidt forsinket har taget sagen op – for direkte svindel. Hvad det vel dybest set også er, når man søger og får penge, som man ved, man ikke er berettiget til. Og når man – også mod bedre vidende – bruger navnet på Svendborgs Kommunes kultur- og fritidschef som dokumentation for, at man er berettiget til at søge disse penge, skønt selv samme chef faktisk har sagt nej.

Det vakte mildt sagt undren, da Statens Kunstråd for nylig offentliggjorde listen over danske spillesteder og musikforeninger, som i 2011 vil få såkaldt honorarstøtte. Der burde højst optræde tre Svendborg-navne, nemlig de tre musikforeninger Giant Steps, Folk for Folk og Rytmisk Råstof. For overhovedet at komme i betragtning til statslig støtte skal ansøgeren nemlig kunne dokumentere, at man i forvejen har fået mindst lige så meget i honorarstøtte af sin kommune. Og en sådan kommunal støtte havde kun disse tre foreninger fået inden fristen udløb 1. november sidste år for ansøgninger til staten. Men der optrådte et fjerde navn på listen: Borgerforeningen.  Hvilket ikke skulle kunne lade sig gøre – eftersom kommunen ikke har givet Borgerforeningen honorarstøtte.

Borgerforeningens ledelse forklarer det med, at den måske nok har misforstået reglerne, men at den jo bare forsøgte i en god sags tjeneste at få nogle af de statslige musikpenge til Svendborg. Den holder ikke. Forretningsfører Jan Aaskov og bestyrelsesformand Kjell Laursen vidste, hvad de gjorde i dagene op til ansøgningsfristen 1. november. De vidste godt, at den årlige kommunale driftsstøtte på 2,1 millioner kroner til Borgerforeningen ikke er det samme som honorarstøtte. Honorarstøtte er i givet fald en politisk sag, som godkendes i Udvalget for Kultur og Plan – hvilket er sket for de tre musikforeninger. Men ikke for Borgerforeningen.

Forretningsfører og bestyrelsesformand fik derfor en idé: Hvis nu vi omdøber 133.500 af de 2,1 millioner kommunale driftskroner og kalder dem honorarstøtte, så kan vi jo søge et tilsvarende beløb hos staten. Smart, mente de selv. For en god ordens skyld sendte de 25. oktober en mail til kommunens fritidschef, Peter Larsen, for at få hans støtte til idéen. 27. oktober svarede Peter Larsen – med Jan Aaskovs egne ord – ”at han har været tilbage i sit bagland for at drøfte vort oplæg vedr. honorarstøtteordning, og det er holdningen, at vi på nuværende tidspunkt ikke finder det hensigtsmæssigt at ændre på sammensætningen af det grundtilskud, som Svendborg Kommune yder til Borgerforeningen”. Det skriver han i en redegørelse til netavisen. Eller noget kortere sagt: Fritidschef Peter Larsen sagde nej. Præcis som han fortalte netavisen i sidste uge.

Peter Larsens nej fik ikke Aaskov og Laursen til at give op. ”Formanden og undertegnede mente stadig, at vi på baggrund af det oplyste og hvad der står på hjemmesiden (Statens Kunstråds hjemmeside – red.) havde den kommunale medfinansiering, der er en af forudsætningerne for at modtage honorarstøtte fra kunstrådet”. Efter aftale med formanden skrev Jan Aaskov derfor den 28. oktober en lang mail til Peter Larsen om, hvorfor Borgerforeningen alligevel ville sende en ansøgning til Statens Kunstråd. Og han appellerede til Peter Larsen om – trods det tidligere nej – at hjælpe med en for ansøgningen nødvendig erklæring: ”Som jeg skrev i min tidligere mail beder vi dig ikke ændre på sammensætningen af det grundtilskud, som Svendborg Kommune yder til Borgerforeningen, men blot bekræfte, at en del af tilskuddet KAN (ikke skal) anvendes til honorarstøtte”.

En sådan erklæring fra fritidschef Peter Larsen kom ikke inden ansøgningsfristen 1. november. Og heller ikke efter. Men ansøgningen røg alligevel af sted til København. For første gang skulle ansøgerne ikke medsende en egentlig erklæring fra kommunen som dokumentation for at have fået honorarstøtte. Man skulle blot i den digitale ansøgning nævne navnet på den person i kommunen, som kunne dokumentere, at man havde fået kommunal honorarstøtte. Borgerforeningen skrev … Peter Larsen.

Hvordan kunne forretningsfører og formand finde på at sende ansøgningen? Jo, det kunne de fordi, forklarer Jan Aaskov: ”Jeg drøftede det efterfølgende (mellem mailen den 28. oktober og ansøgningsfristen 1. november – red.) telefonisk med Peter Larsen – og jeg opfattede det således, at han indvilgede i at lave en erklæring om, at Borgerforeningen modtager et generelt tilskud – og som vi frit kunne disponere over, herunder til honorarstøtte. Det var formandens opfattelse, at bestyrelsen herefter ud af tilskuddet kunne øremærke 133.500 til honorartilskud. Hvorefter vi således levede op til kravet om øremærket kommunal medfinansiering. Vi valgte derfor at prøve at sende en ansøgning afsted”.

Peter Larsen havde jo faktisk forinden meddelt Borgerforeningen, at den ikke måtte kalde driftsstøtten for honorarstøtte. Derfor kunne han jo af gode grunde heller ikke levere en sådan skriftlig erklæring til Borgerforeningen. I Jan Aaskovs redegørelse hedder det da også: ”Peter Larsen fik ikke lavet erklæringen, men da kunststyrelsen i starten af januar ønskede at se omtalte erklæring skrev Kjell Laursen til mig: ’Du må bede Peter Larsen sende en bekræftelse på, at kommunens tilskud til Borgerforeningen er ca. 2,1 mio. kr. årligt. Og at Borgerforeningen selv disponerer, hvad pengene bruges til, herunder udgifter til honorarer til musikarrangementer. Du må sende det til den myndighed, der administrerer honorarstøtten bilagt et brev om, at Borgerforeningens bestyrelse ud af det tilskud, de modtager fra kommunen, budgetterer og øremærker 133.000,- af driftstilskuddet til honorarstøtte’.”

Der var nemlig – tyder det på – ved at komme nerver på hos forretningsfører og formand. En medarbejder fra Kunstrådet havde telefonisk henvendt sig til Jan Aaskov i starten af det nye år. For Kunstrådets Musikudvalg havde – efter at have bevilget støtten – kastet et nyt, kritisk blik på Borgerforeningens ansøgning. Åbenbart efter et tip fra undrende folk i den svendborgensiske musikverden. Det lykkedes faktisk Aaskov og Laursen at få Peter Larsen til at skrive en erklæring den 10. januar. En erklæring, som dog intet sagde om honorarstøtte. Den sagde blot: ”Jeg skal hermed bekræfte, at Svendborg Kommune i 2011 yder et tilskud til generel drift af den selvejende institution ’Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg’ på kr. 2.138.182 som udbetales i rater a 50 % henholdsvis 1. januar og 1. juli 2011. Med venlig hilsen Peter Larsen, kultur- og fritidschef”.

Dagen efter – den 11. januar – sendte Jan Aaskov erklæringen fra Peter Larsen videre til Kunstrådet sammen med følgende mail: ”Under henvisning til vor telefonsamtale i sidste uge fremsendes tilsagnet fra Svendborg Kommune. Da det er et generelt tilskud, hvor Borgerforeningen-Kulturhus Svendborg selv disponerer, hvad pengene bruges til, herunder udgifter til honorarer til musikarrangementer, har Borgerforeningen-Kulturhus Svendborgs bestyrelse besluttet at øremærke minimum 133.500 til honorarstøtte. Borgerforeningen-Kulturhus Svendborg modtager således et kommunalt tilskud til musikhonorarer, som minimum svarer til det ansøgte”.

Den tygger folkene i Statens Kunstråds Musikudvalg på i øjeblikket. Og når de er færdige med at tygge, så kan det meget vel vise sig, at det er tilskuddet til Borgerforeningen, de har spist – trukket tilbage.

I næste uge mødes bestyrelsen for Borgerforeningen. Den bestyrelse, som forretningsfører og bestyrelsesformand ikke inddrog i deres kreative forsøg på at få statsstøtte på et forkert grundlag. I deres svindel, som byens beværteforenings formand, Ellen Sandal, har kaldt det. På det bestyrelsesmøde må der altså også blive et og andet, der skal tygges igennem. Bl.a. med kultur- og fritidschef Peter Larsen, som selv sidder i denne bestyrelse. Kan han – og kommunen – holde til at blive misbrugt i sådan et spil om at gafle statslige kroner? Peter Larsen har udtalt, at det nu er en sag mellem Kunstrådet og Borgerforeningen. Er det det? Er det ikke også en sag mellem kommunen og Borgerforeningen – når nu Borgerforeningens formand og forretningsfører har gjort et kommunalt nej til et kommunalt ja? I øvrigt uden at spørge den øvrige bestyrelse. Og omvendt: Hvorfor skrev Peter Larsen overhovedet en erklæring om driftsstøtten til Borgerforeningen den 10. januar? Han må på det tidspunkt have vidst, hvad den skulle bruges til – til at redde ansøgningen, give den legitimitet. Godt nok skrev han ikke det i erklæringen, som Aaskov og Laursen ville have ham til. Men han skrev den. Og kom dermed – frivilligt eller ufrivilligt – alligevel til at deltage i forretningsførerens og formandens ændring af et kommunalt nej til et kommunalt ja.

OPDATERET kl. 11.00: Borgerforeningen får alligevel ikke de 133.500 kroner i honorarstøtte. Statens Kunstråds Musikudvalg har besluttet at annullere bevillingen – fordi der ikke er givet kommunal honorarstøtte til Borgerforeningen. Formanden for Svendborg Musikråd, Pia Blohm, som også er i ledelsen for Giant Steps, en af de musikforeninger, som har fået honorarstøtte, udtaler:

“Det er en rigtig skidt sag for Borgerforeningen, men så sandelig også for Svendborg. Nu har Svendborg Musikråd i årevis arbejdet for at gøre Svendborg kendt som en levende musikby med bl.a. sloganet “Svendborg – Musikkens By” – og så skal byens gode ry ødelægges med denne sag, som ganske enkelt må betegnes som bedrageri. Lederen af Borgerforeningen har i den elektroniske ansøgning til Kunstrådet om honorarstøtte brugt kultur- og fritidschef Peter Larsens navn som underskriver af en bevilling fra kommunen på 133.500 kroner. Men Borgerforeningen har aldrig modtaget 133.500 kroner i honorarstøte fra kommunen, og Peter Larsen har aldrig fremsendt et bevillingsbrev til Borgerforeningen. Et sådant bevillingsbrev har til gengæld tre andre af byens musikaktører modtaget – Rytmisk Råstof, Folk for Folk og Giant Steps, der alle har indsendt en ansøgning til kommunen, hvor de nøje, som det forventes, har konkretiseret formål, profil, årets forventede koncerter. Men en sådan projektbeskrivelse har Borgerforeningen ikke fremsendt. Der skal vel som det mindste være lige vilkår for alle ansøgere. Hvor end jeg gerne så Svendborg blive beriget med endnu flere musikkroner, så skal det da foregå på en redelig og anstændig facon. Lederen af Borgerforeningen, Jan Aaskov, har arbejdet i branchen i masser af år, været leder af to spillesteder i Odense, så er der nogen, som kender loven om offentlig støtte, må det være ham. Ansøgningen burde omgående have været trukket tilbage”