Borgerforeningen Kulturhus Svendborg er – kun 40 dage, før det skal åbne – blevet en sag for Konkurrencerådet. Det samme er Svendborg Kommune. En af Svendborgs restauratører, stjernekokken Anders Granhøj fra restaurant ”Torvet”, har klaget over konkurrenceforvridning fra den nye café i det kommunalt støttede kulturpalads, som har undergået en 40 millioner kroner dyr renovering. Konkurrencerådet behandler nu klagen.

Konkurrence er OK – men den skal være fair

Af Frede Jakobsen

Anders Granhøj.

Han nøjes ikke med at skumle, sådan som hans beværter-kolleger gør det. Over det, de betragter som konkurrenceforvridning fra den nye café i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg, som åbner 31. juli lige midt i byen – På Ramsherred. Anders Granhøj, en af byens kendte kokke, der har restaurant ”Torvet”, er gået et skridt videre. Han har klaget til Konkurrencerådet. Anders Granhøj er vild med, at Borgerforeningen endelig er blevet restaureret til kulturhus. Og han har intet mod konkurrence fra kulturhusets nye café. Men det skal være på lige vilkår – og det er det ikke, mener han.

”Min restaurant ligger højst 300 meter fra Borgerforeningen. Forpagtningsafgiften for den nye café i Borgerforeningen er kun omkring en tredjedel af, hvad jeg betaler i forpagtningsafgift. Det kan jeg jo ikke konkurrere imod”, siger Anders Granhøj. Efter en udbudsrunde besluttede bestyrelsen for Borgerforeningen at give forpagtningen af den nye café til to odenseanere – for en månedlig afgift på 10.000 kroner.

På restaurant ”Torvet”, den tidligere Torvecaféen, har Anders Granhøj allerede måtte tage et – kedeligt, synes han selv – skridt for at gøre klar til den nye konkurrencesituation. Han har ophævet kontrakten med en 19-årig pige, som var i lære – men endnu var i prøvetiden. Det skyldes både den kommende unfair, synes han selv, konkurrencesituation og så det faktum, at byrådet har besluttet at indføre en såkaldt fortovsafgift for restauranter, der har udeservering. ”Derfor har jeg måttet annullere hendes læreplads. Det er ikke sjovt, men nødvendigt”, siger Anders Granhøj. Fortovsafgiften betyder for Anders Granhøj en ekstra årlig udgift på 45.000 kroner. I år dog kun det halve, fordi den først lige er indført.

”Torvet” er den restaurant, der ligger nærmest Borgerforeningen. Anders Granhøj overtog den tidligere Torvecaféen for to og et halvt år siden og omdannede den til en mondæn restaurant efter i årevis at have drevet restauranten No. 5 i Brogade.

”Misforstå mig ikke. Jeg synes ikke, at Borgerforeningen er en dårlig idé. Jeg synes faktisk, det er alle tiders, at den endelig er blevet til noget efter så mange års forsøg. Det kan give en masse ekstra aktivitet og liv i Svendborg. Og det betyder noget for os alle sammen. Jeg håber virkelig, Borgerforeningen bliver en succes. Og fortovsafgiften for udeservering, den har de jo i de fleste andre byer. Så OK, det er sådan set i orden. Men det er altså en ekstra afgift, som byens politikere pålægger mig og mine kolleger, samtidig med at de selvsamme politikere giver økonomisk støtte til Borgerforeningen, som så kan bortforpagte caféen til en pris på noget i retning af en tredjedel af, hvad jeg skal betale her. Det er simpelthen ikke fair”, siger Anders Granhøj.

Beværterforeningen for Svendborg – med 40 medlemmer – har udtrykt stor betænkelighed over den nye café, eller rettere over, at det kommunalt støttede kulturhus har bortforpagtet caféen til en så lav pris, at det ifølge Beværterforeningen er konkurrenceforvridning. Det har foreningen gjort kommunen opmærksom på, bl.a. ved en henvendelse til borgmesteren. Kommunen vil give en årlig millionstøtte til Borgerforeningens drift. Anders Granhøj sidder selv i Beværterforeningens bestyrelse. Men han har – som den nærmeste nabo blandt restauranterne til Borgerforeningen – ikke villet nøjes med det. I sin henvendelse til Konkurrencerådet skriver han bl.a.:

”Kulturhuset har bortforpagtet kulturcaféen til påstået markedsværdi. Forpagtningsafgiften er prissat til 10.000 kr. pr. måned, hvilket er langt under markedsværdi. 300 meter fra det nyetablerede kulturhus driver jeg en lignende restaurationsvirksomhed. Her betaler jeg en forpagtningsafgift på langt over det dobbelte, uden kommunal støtte”, skriver Anders Granhøj og fortsætter:

”Pr. 31. juli befinder min forretning sig i en enormt konkurrenceforvridende situation. Der etableres en konkurrerende virksomhed i min nærhed, som er givet urimeligt lempelige vilkår på de faste udgifter, indirekte støttet med offentlige midler fra Svendborg Kommune”.

Formanden for bestyrelsen i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg, Jørgen Andersen, har tidligere til Svendborgs NetAvis afvist beværternes utilfredshed med forholdene omkring den nye café. Han mener, at forpagtningsafgiften er markedsbestemt og har henvist til, at både Borgerforeningens egen advokat og kommunens jurister har godkendt aftalen.

Ikke desto mindre har Svendborg Kommune og Borgerforeningen nu – 40 dage før åbningen af det for 40 millioner kroner restaurerede kulturpalads – fået en konkret klagesag på halsen i Konkurrencerådet. Fordi en af Borgerforeningens næsten—naboer, restauratør Anders Granhøj – en af byens dygtigste kokke – har klaget. Anders Granhøj vil være tilbage på ”Torvet” på Torvet, når Borgerforeningen åbner. Han skal inden da lige et smut til Bordeaux i Frankrig – til madfestivalen ”Les Epicuriales” – for at præsentere skandinavisk mad. 14 franske kokke har hver måttet invitere én udenlandsk kok. En af dem har inviteret Anders Granhøj.

Læs også “Byens beværtere brokker sig over Borgerforeningen” 17. juni.