En anke skal ikke koste borgeren penge

Politikerne i byrådets Arbejdsmarkedsudvalg vil ikke blande sig i Jobcenter-ledelsens måde at køre forretningen på. Derfor vil politikerne ikke gribe ind og kræve, at Jobcentret trækker en anke over en afgørelse i Beskæftigelsesankenævnet tilbage. En afgørelse, som pålagde kommunen at genoptage udbetaling af sygedagpenge til en borger. Det fastslår formanden for udvalget, socialdemokraten Grete Schødts. Men hun slår samtidig fast, at sådan en anke ikke skal komme borgeren til skade. Jobcentret vil ikke, hvis det får medhold i anken, kræve sygedagpengene tilbage fra borgeren. Jobcentret anker kun for at lære af egne fejl, siger hun.

Den 50-årige Mai-Britt Nikolajsen fik for nylig medhold i Beskæftigelsesankenævnet i en klage over Svendborg Kommunes Jobcenter. Beskæftigelsesankenævnet afgjorde, at det var forkert, da Jobcentret i maj i år stoppede for flere sygedagpenge til hende. Kommunen blev pålagt at efterbetale hende og i øvrigt genoptage udbetalingen af sygedagpenge til Mai-Britt Nikolajsen, som i et halvt år ikke fik en øre fra kommunen, end ikke kontanthjælp.

Afgørelsen i Beskæftigelsesankenævnet var en stor lettelse for Mai-Britt Nikolajsen. Det var den ikke i Jobcenter Svendborg. Her blev afgørelsen til fordel for den sygemeldte borger ikke bare taget til efterretning . Jobcentret har anket afgørelsen til Beskæftigelsesankenævnet – og har i anken bebudet, at hvis Beskæftigelsesankenævnet fastholder sin afgørelse, så vil Jobcentret anke sagen videre til Ankestyrelsen. Jobcentrets anke skabte igen usikkerhed i Mai-Britt Nikolajsens tilværelse – fordi kommunen, hvis den vil, kan kræve, at hun betaler pengene tilbage, hvis en ny afgørelse går hende imod. Jobcentrets anke blev afsendt, inden det udvalg, der er politisk ansvarlig for området, havde drøftet sagen. I en kommentar opfordrede Svendborgs NetAvis derfor politikerne i Arbejdsmarkedsudvalget til på deres møde onsdag at vise en smule anstændighed og pålægge Jobcenter-ledelsen omgående at trække anken tilbage.

Arbejdsmarkedsudvalget vil ikke pålægge Jobcenter-ledelsen at trække anken tilbage. ”Nej, for Jobcentret skal bruge sådan en anke til at lære af sine fejl. Men anken kommer slet ikke borgeren ved. Det er ikke en sag mellem borgeren og Jobcentret. Derfor har vi også besluttet, at i den slags sager skal man fra Jobcentret med det samme kontakte borgeren telefonisk for at forklare, at sådan en anke ikke får økonomisk betydning for vedkommende. Det skal ikke være sådan, at en borger som i det her tilfælde Mai-Britt Nikolajsen skal have nerverne og julen ødelagt. Borgeren skal have det at vide fra dag ét, så vedkommende ikke går og får ondt i maven. Vi er i udvalget enige om, at en sådan anke ikke skal forringe borgerens vilkår”, siger Grete Schødts.

Jobcentrets anke skal altså ifølge Grete Schødts ikke – uanset udfald – bruges til at kræve penge tilbage fra borgeren. ”Nej, men Jobcentret bliver nødt til at anke en afgørelse, som går Jobcentret imod. Det er jo meningen, at man skal lære af det. Derfor vil Jobcentret have en forklaring på afgørelsen for at kunne gøre det rigtigt. Det er derfor, Jobcentret anker. Det er godt at få at vide, hvad man har gjort forkert”, siger Grete Schødts.

Det er dog højst tvivlsomt, om Jobcentret i en ny afgørelse får mere forklaring, end det allerede har fået. I afgørelsen fra Beskæftigeelsesankenævnet  18. november forklares det over fire sider – med henvisning til love og paragraffer – hvorfor det var ulovligt, da Jobcenter Svendborg i maj stoppede sygedagpengene til Mai-Britt Nikolajsen. Hvis Beskæftigelesankenævnet fastholder sin afgørelse, så sker det normalt med henvisning til argumenterne i den første afgørelse. Altså ikke med en mere fyldig redegørelse end den, der allerede er givet.

Læs også ”I en uløselig klemme hos Jobcentret” 11. oktober, ”Ulovligt kommunalt stop for sygedagpenge” 20. november,  ”Borger fik ret – det vil kommunen ikke finde sig i” 7. december og ”Syv politikere og en smule anstændighed” 8. december.