Jobcenter anker – inden politikere har drøftet sagen

Mai-Britt Nikolajsen.

Glæden varede kort. Kun godt et par uger. Nu er den væk. Uvisheden tilbage sammen med angsten for familiens økonomi. 50-årige Mai-Britt Nikolajsen, Thurø, fik for et par uger siden en hårdt savnet opmuntring i et langt sygdomsforløb. Kommunens Jobcenter blev – af Beskæftigelsesankenævnet – pålagt at genoptage udbetalingen af sygedagpenge til hende. Samt at efterbetale hende de sygedagpenge, hun skulle have haft de sidste halve år. I går røg hun ned i kulkælderen igen. Kommunen er uenig med Beskæftigelsesankenævnet. Derfor er afgørelsen blevet anket. Og kommunen vil gå hele vejen for at få ret. Den vil – hvis ikke Beskæftigelsesankenævnet ændrer afgørelsen – gå til Ankestyrelsen med sagen.

Beslutningen om at anke den afgørelse, som gik kommunen imod til gavn for den syge borger, er truffet i Jobcentret. Formanden for kommunens arbejdsmarkedsudvalg, socialdemokraten Grete Schødts, vidste det ikke, da netavisen mandag bad hende kommentere det. Men hun støtter ikke desto mindre, at Jobcentret har anket afgørelsen. Det gør næstformanden i udvalget, SF’eren Bente Bondebjerg, til gengæld ikke.

Tonni Hansen, formand for den fagforening, Mai-Britt Nikolajsen er medlem af, 3F Sydfyn, er nu meget vred.  Da Beskæftigelsesankenævnet for et par uger siden gav hans medlem ret – og kendte kommunens afgørelse ulovlig – opfordrede han Jobcentret til af egen drift at tage alle lignende sager op til ny vurdering. Det sker ikke. Tværtimod forsøger kommunen nu at få ændret Beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

”Jeg håbede virkelig, at afgørelsen ville føre til, at man i kommunen ville udøve selvkritik. Nu gør man så åbenbart det modsatte. Det skuffer mig, at man på den måde står fast på egen ufejlbarlighed. Det var jo en klokkeklar afgørelse i Beskæftigelsesankenævnet, som burde føre til selvkritik og selvransagelse på det kommunale Jobcenter. Det sker så ikke. Jeg er skuffet”, siger Tonni Hansen.

Kommunens Jobcenter smækkede kassen i for Mai-Britt Nikolajsen den 31. maj. Ikke flere sygedagpenge til hende. Ikke en øre heller i kontanthjælp. Hendes og familiens økonomi nærmede sig siden dag for dag ruin – med fare for at skulle sælge huset på Thurø, som de er 3. generation i. Stor var glæden derfor, da hun få dage før sin 50 års fødselsdag for et par uger siden fik beskeden: Beskæftigelsesankenævnet har kendt kommunens stop for sygedagpenge ulovligt, pålagt kommunen at efterbetale hende de manglende cirka 50.000 kroner og i øvrigt genoptage udbetalingen af sygedagpenge.

I morgen er der møde i det udvalg, der er politisk ansvarlig for kommunens Jobcenter, Arbejdsmarkedsudvalget. Socialdemokraten Grete Schødts er formand, og hun oplyste i sidste uge til netavisen, at hun vil tage op på mødet, hvad Beskæftigelsesankenævnets afgørelse betyder for Jobcentrets praksis. Og det står ved magt, sagde hun til netavisen i går, mandag. ”Vi vil have undersøgt, om Beskæftigelsesankenævnet har ændret praksis i de her sager. Vi vil prøve at undersøge, om vi i kommunen politisk har et råderum, så mennesker ikke bliver klemt. Altså, om vi politisk har et råderum til at gøre noget, uden at vi overtræder lovgivningen”, sagde Grete Schødts, der på det tidspunkt ikke vidste, at hendes eget Jobcenter allerede havde anket afgørelsen i Mai-Britt Nikolajsens sag. Ikke desto mindre støtter hun, at afgørelsen er blevet anket, sagde hun, da netavisen kunne fortælle hende om anken.

”Her var en afgørelse, som gav en borger ret, kommunen uret. I kunne have valgt at tage det menneskelige hensyn og acceptere Beskæftigelesenævnets afgørelse. Hvorfor gør I ikke det?”.

”Det er jo ikke for at være umenneskelig. Det er jo for at få stadfæstet, hvad der er ændret i forhold til tidligere afgørelser”, sagde Grete Schødts.

”Burde Jobcentret ikke i det mindste have ventet på en politisk drøftelse af sagen i Arbejdsmarkedsudvalget?”

”Nej, det er ikke normalt. Vi behandler jo ikke personsager i udvalget. Da skal vi have fuld tillid til, at Jobcentret gør det rigtige”.

”Men nu er det jo ikke kun en personsag. I anken kalder Jobcentret det selv en principiel sag, så burde den derfor ikke først have været til politisk drøftelse i udvalget?”

”Nej, det burde den ikke. Kan du forestille dig os syv medlemmer i udvalget sidde og drøfte sagen, som vi selvfølgelig ikke kender i detaljer, og heller ikke alle love og regler på området. Vi skal drøfte den slags på det politiske niveau”, sagde Grete Schødts mandag til netavisen.

Næstformanden i Arbejdsmarkedsudvalget, Bente Bondebjerg (SF), er lodret uenig med Grete Schødts og Jobcentret. Hun siger om Jobcentrets anke: ”Det virker underligt”.

”Underligt? Hvad mener du med underligt?”.

”Jeg mener, det er forkert, at afgørelsen er blevet anket. Når nu en borger har fået ret, så mener jeg vil skal holde os til det”, siger Bente Bondebjerg.

I anken til Beskæftigelsesankenævnet har Jobcenter Svendborg været i arkiverne og grave efter gamle sager. Jobcentret har fundet fire tidligere afgørelser i Beskæftigelsesankenævnet, som det mener giver dem ret til at stoppe sygedagpengene til Mai-Britt Nikolajsen.

At Jobcenter Svendborg ser meget alvorligt på, at en borger har fået ret i klagesystemet, fremgår af følgende afsluttende bemærkninger i ankeskrivelsen:

”Det er Jobcenter Svendborgs vurdering, at sagen har principiel karakter, da nuværende afgørelse er i strid med den praksis, som Beskæftigelsesankenævnet Syddanmark ellers har udstukket i lignende sager. Det er Jobcenter Svendborgs vurdering, at nuværende afgørelse er en afvigelse fra retsopfattelsen i samme nævn specifikt omhandlende hvornår behandling vurderes at kunne påvirke arbejdsevnen, hvorfor Jobcenter Svendborg i tilfælde af, at Beskæftigelsesankenævnet fastholder deres afgørelse, ønsker sagen antaget i Ankestyrelsen til belysning af retspraksis”.

Op til fire uger har Beskæftigelsesankenævnet nu til at tage stilling til klagen fra Svendborg Kommune. Hvis nævnet fastholder, at Svendborg Kommune handlede ulovligt, så vil kommunen altså derefter prøve at få sagen op i Ankestyrelsen. Dér kan en sag tage måneder og halve år.

Imens vil Mai-Britt Nikolajsens liv igen blive præget af usikkerhed. Netop som tilværelsen – økonomisk set i hvert fald – igen var blevet lidt lysere, truer ankesagen nu med at slukke lyset. I værste fald risikerer hun, at skulle betale pengene tilbage til kommunen, hvis kommunen får ændret afgørelsen, og hvis kommunen kræver tilbagebetaling.

Læs også ”I en uløselig klemme hos Jobcentret” 11. oktober og ”Ulovligt kommunalt stop for sygedagpenge” 20. november.