KOMMENTAR: De har været der fra alle partierne bag den nye regering. På besøg på Anstændighedens Plads i Svendborg – hos ”Syg i Svendborg”, som nu 30 lørdage i træk har protesteret mod kommunens behandling af syge og nedslidte borgere. De har været der fra de Radikale, fra Socialdemokratiet, fra SF – de tre regeringspartier. Og de har været der fra Enhedslisten – den ny regerings støtteparti. Alle har de lovet at gøre noget ved urimelighederne – i hvert fald de værste af dem.

Også efter valget vil de gøre noget ved urimelighederne. Siger de. Men de siger ikke hvornår. De nøjes med at sige, at de vil gøre det, når der er penge til det. Så vil de afskaffe kontanthjælpsloftet, så vil de afskaffe starthjælpen – og så vil de fjerne den begrænsningen i sygedagpenge på 52 uger, som mange på Anstændighedens Plads allerede smerteligt har mærket – eller kommer til at mærke.

Økonomisk katastrofe har ødelagt eller truer med at ødelægge mange familier, hvor en af de voksne er ramt af sygdom. Når sygedagpengene stopper, henvises vedkommende til kontanthjælp – som mange slet ikke kan få, fordi ægtefællen måske har en ganske almindelig, jævn indkomst, fordi familien ejer et lille hus eller lignende.

Det skal der ændres på, sagde alle partierne bag den nye regering før valget. Det skal der ændres på, siger alle partierne bag den nye regering efter valget. Når der er penge til det altså.

Sådan står der i regeringsgrundlaget om de reformer, der skal hjælpe de fattigste og de dårligst stillede mennesker i Danmark:

”Pengene skal være der først. Vi kan ikke afholde nye udgifter, uden at der er truffet beslutninger om konkrete initiativer, der skaffer pengene gennem mindst lige så store nye indtægter eller besparelser.”

Hvornår det bliver, tja, det ved ingen endnu. Eller som SF’s nye politiske ordfører, Jesper Petersen, siger til Politiken i dag: ”Vi kan jo ikke garantere, at pengene er der. Men vi kan garantere, at den nye regering vil afskaffe ydelserne. Og SF arbejder på, at det skal med i den første finanslov”.

De forhandlinger – om finansloven – går meget snart i gang. Og først derefter – i november – vil den nye regering fremlægge et egentligt lovkatalog for det næste folketingsår. Først dér vil det så vise sig, om partierne faktisk vil gøre noget for de mennesker, der har været holdt i fattigdom i årevis eller står overfor en økonomisk katastrofe. Eller om partierne hellere vil hjælpe med skattelettelser til folk i den anden ende af skalaen. Og så kan det meget være, at der ikke bliver penge til det første.

Velviljen har været stor hos de repræsentanter for partierne, der har været på besøg på Anstændighedens Plads. Men gode viljer alene gør det ikke. Det kan syge og nedslidte borgere uden indtægt ikke leve af.