Vibeke Syppli Enrum.

Vibeke Syppli Enrum.

Af Vibeke Syppli Enrum

Nu begynder vi for alvor at se konsekvenserne af flere års nedskæringer på sygehusene. Og det er ikke noget kønt syn. Det er rystende at læse Fyens Stiftstidende skildring af situationen på bl.a. ældremedicinsk afdeling på Svendborg Sygehus.

Men hvordan kan det komme bag på det politiske flertal i Regionsrådet? Hvordan kan det komme bag på f.eks. regionsrådets socialdemokratiske næstformand, Poul-Erik Svendsen, som i avisen helt uden sans for realiteterne mener at vide, at Svendborg Sygehus som en del af OUH har penge nok?

Altså, den benhårde realitet er, at et stort flertal i regionsrådet i år vil spare 420 millioner kroner på sygehusene. 120 millioner i direkte besparelser. 300 millioner kroner ved såkaldte effektiviseringer – det svarer til en effektivisering på to procent. Og effektivisering betyder i høj grad, at det i forvejen hårdt belastede personale skal løbe hurtigere – med alt hvad det indebærer af fare for at begå fejl, som Fyens Stiftstidende beskriver, fordi man er presset og ikke har tid nok.

Regionsrådets store flertal med Venstres Carl Holst i spidsen har stolt fremhævet, hvordan det er lykkedes at gennemføre de fra Christiansborg pålagte to procents effektiviseringer – år efter år og alene for at sikre et nyt “supersygehus” i Odense. Og år efter år har de påstået, at det sandelig ikke går ud over personalets arbejdsforhold og dermed servicen overfor borgerne. Effektiviseringer er et smart ord for besparelser.

Vi har fra Enhedslisten sagt fra overfor disse voldsomme besparelser, som både slider på personalet og dermed også er til stor skade for patienterne. Men flertallet i Regionsrådet har ikke villet lytte.

Desværre er det sidste i dette ræs mod bunden ikke set endnu. De 420 millioner kroner, der skal spares på sygehusene, bliver til endnu flere. Bl.a. de stigende udgifter til medicin betyder, at der skal skæres for yderligere måske 300 millioner kroner i år.

Ansvaret for de store besparelser år efter år ligger først og fremmest hos regeringen. Men det ligger også hos det store flertal i Regionsrådet, som år efter år har ladet som om, at disse besparelser ikke får konsekvenser for personalet og dermed for borgerne.

(Vibeke Syppli Enrum, Ellerup, er medlem af Regionsrådet for Enhedslisten).